Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Kostnadsreduksjon i Aftenposten

Detaljering av kostnadsreduserende tiltak som ble annonsert i 3. kvartal 2001 Aftenpostens styre har i dag vedtatt et forbedringsprogram på kr. 200 mill. over de neste to år som ledd i Schibsteds annonserte produktivitets- og lønnsomhetsprogram. Programmet innebærer bemanningsreduksjoner på […]

Estimated annual result TV2

According to TV2 the expected result before taxes for the TV2 channel for 2001 is NOK 164 million. The TV2 Group expects a result before tax of NOK 27 million for 2001. Schibsteds share of the TV2 result will be […]

Forventet årsresultat TV2

Ifølge TV2 forventer TV2 kanalen et resultat før skatt for 2001 på NOK 164 mill. TV2 konsernet forventer et resultat før skatt for 2001 på NOK 27 mill. Schibsted eier 33,3% av TV2 konsernet, og vil ta inn resultatandel fra […]

Ny konstituert sjefredaktør i Svenska Dagbladet

Hannu Olkinuora, sjefredaktør og ansvarlig utgiver, slutter i Svenska Dagbladet. Olkinoura, flytter til Finland for å bli administrerende direktør i Alpress OY, som er en del av Alma Media-konsernet. Lena K. Samuelsson, er konstituert som ny sjefredaktør i Svenska Dabladet. […]

New acting editor in chief in Svenska Dagbladet

Hannu Olkinuora, editor in chief, leaves Svenska Dagbladet to take the position as CEO for Alpress OY, Finland, a company in the Alma Media Group. Lena K. Samuelsson, takes the position as acting editor in chief in Svenska Dabladet. She […]

Sale of Scandinavia Online AB

Schibsted, Telenor and Telia have signed an agreement to sell their shares in Scandinavia Online AB to Eniro AB for SEK 11.50 per share in cash. Combined the three owners control 76 percent of the share capital in Scandinavia Online […]

Salg av Scandinavia Online AB

Schibsted, Telenor og Telia har undertegnet en avtale om å selge sine aksjer i Scandinavia Online AB til Eniro AB for SEK 11,50 per aksje. Oppgjøret skjer i kontanter. De tre eierne kontrollerer tilsammen 76 prosent av aksjekapitalen i Scandinavia […]

3. Kvartal 2001

Konsernets driftsinntekter per 3. kvartal 2001 var på kr 5.895 mill. som er en nedgang fra tilsvarende periode i fjor på kr 47 mill., mens nedgangen isolert for 3. kvartal er på kr 103 mill. Konsernets driftsresultat før goodwill og […]

Scandinavia Online resultat 3. kvartal 2001

Scandinavia Online konsernet (SOL) la i dag frem resultatet for 3. kvartal 2001. Schibsteds andel av resultatet er estimert til NOK -174 mill. Schibsteds andel av nedskrivninger foretatt i andre kvartal 2001 i SOL beløper seg til ca. NOK 90 […]

Scandinavia Online result 3rd quarter 2001

The Scandinavia Online group (SOL) today presented 3rd quarter accounts 2001. Schibsted’s share of the result is estimated to NOK -174 million. Schibsted’s share of write-downs made in the 3rd quarter amounts to approx. NOK 90 million. Schibsted owns 34.6% […]

Schibsted ASA (SCH) – Additional cost reductions in Svenska Dagbladet

Due to the weak development in the Swedish advertising market the last months, Svenska Dagbladet has implemented activities with the purpose to improve the results by additional SEK 75 million in 2002. This improvement comes in addition to the previously […]

Ytterligere besparelser i Svenska Dagbladet

På grunn av den svake annonseutviklingen i Sverige de siste månedene, har Svenska Dagbladet iverksatt tiltak som har som målsetning å gi ytterligere SEK 75 millioner i foredret resultat for 2002. Denne forbedringen kommer i tillegg til tidligere annonserte produktivitets- […]