Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TV 2 – 1. kvartal 2002

TV 2 Gruppen la den 23.04.2002 frem regnskapstall for 1. kvartal 2002: (tall i NOK 1.000) TV 2 Konsern Hovedtall 1. kvartal 2002 1. kvartal 2001 Driftsinntekter 353 290 365 766 Driftskostnader 381 487 366 350 Driftsresultat -28 197 -584 […]

TV 2 – 1st quarter 2002

The TV 2 Group announced their 1st quarter 2002 results on April 23, 2002: (NOK 1.000) TV 2 Group Q1 2002 Q1 2001 Operating revenues 353 290 365 766 Operating expences 381 487 366 350 Operating profit -28 197 -584 […]

Presentasjon av TV 2s 1. kvartal 2002

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets resultat for 1. kvartal 2002 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johans gate 14, Oslo Tid: Tirsdag 23. april kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS. Oslo, 23. april […]

Presentation of TV 2’s 1st quarter 2002

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 1st quarter accounts 2002: Place: Karl Johans gate 14, Oslo, Norway Time: Tuesday 23 April at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Schibsted overtar ‘Tique’

Schibsted-selskapet Bladkompaniet AS overtar utgivelsen av motemagasinet ‘Tique’. Bladkompaniet har kjøpt utgiverrettighetene og varemerket fra selskapet Tique AS. Tique ble stiftet i 1983, og er inne i sitt 20. driftsår. Magasinet har i følge MMI/Norsk Medieindeks 102.000 lesere. Gjennom sitt […]

Endelig årsregnskap 2001 vedtatt

Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2001.

Final approval of Annual Accounts 2001

There are no changes in the income statement or equity in relation to the previously published annual accounts.

20 Minutes launched in Paris

20 Minutes Paris is distributed in approximately 175 000 copies. The circulation is expected to be increased to 450 000. So far the distribution has been carried through without substantial problems. The company has been established as a joint venture, […]

20 Minutes lansert i Paris

20 Minutes Paris er distribuert i ca. 175 000 eksemplarer. Det tas sikte på å øke opplaget til 450 000 eksemplarer på sikt. Så langt har distribusjonen blitt gjennomført uten vesentlige problemer. Etableringen i Paris skjer som et joint venture, […]

2001 Preliminary annual result

At the Board meeting today, the Board of Directors of Schibsted ASA approved the consolidated preliminary Annual Statements for 2001. Please find enclosed the key figures for 2001. Financial situation Schibsted’s operating revenues in 2001 amounted to NOK 7,972 million, […]

Foreløpig konsernregnskap 31.12.2001

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2001. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet. Økonomi Schibsteds driftsinntekter i 2001 er kr 7.972 mill., en nedgang på i underkant av 4% i forhold til 2000. I […]

Changes at the Board of Directors

Please find enclosed the nomination committee’s recommendations with respect to changes at the Board of Directors. The recommendation will be treated at the AGM to be held 13 May 2002. Oslo, 28 February 2002 Schibsted ASA Catharina Thorenfeldt VP Investor […]