Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ASA 3rd Quarter Accounts 2001

Presentation Oslo Time: November 15th at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: November 15th at 5.30 pm CET / 4.30 pm GMT The presentation will be in […]

SCHIBSTED ASA Resultatpresentasjon 3. kvartal 2001

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo Tidspunkt: 15. november kl 16.00 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 15. november kl 17.30 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 […]

SCH – Controlling owners of Scandinavia Online AB initiate joint process to sell their shares

Schibsted, Telenor and Telia have entered into a letter of intent regarding a joint process to sell their shares in Scandinavia Online AB. Combined the three owners control 76% of the share capital in Scandinavia Online AB. Based on structural […]

SCH – Kontrollerende eiere i Scandinavia Online AB starter felles prosess for salg av sine eierandeler

Schibsted, Telenor og Telia har inngått en intensjonsavtale om en felles salgsprosess for salg av sine eierandeler i Scandinavia Online AB. De tre eierne kontrollerer i dag 76% av aksjene i Scandinavia Online AB. På bakgrunn av strukturelle forandringer i […]

Schibsted ASA (SCH) – Cost reductions Aftenposten

For the time being the advertising revenues in Aftenposten, are significantly lower than last year. This was previously announced in a profit warning the 11 October 2001. As a part of the productivity and profitability program in the Schibsted Group, […]

Schibsted ASA (SCH) – Kostnadskutt i Aftenposten

Annonseinntekter i Aftenposten er for tiden vesentlig lavere enn i fjor som angitt i tidligere resultatvarsel av 11. oktober 2001. Aftenposten har etablert et prosjekt som en del av produktivitets og lønnsomhetsprogrammet i Schibsted konsernet, men det er nødvendig med […]

TV 2 – 3rd Quarter Accounts

The TV 2 group announced their 3rd Quarter Accounts 2001 on October 17, 2001: (NOK 1000) TV 2 Group 3Q 2001 3Q 2000 Operating revenues 1 067 988 1.072 362 Operating expenses 992 182 930 057 Operating profit/loss 75 806 […]

TV 2 – 3. kvartals regnskap 2001

TV 2 Gruppen la den 17.10.2001 frem regnskapstall for 3. kvartal 2001: TV 2 Gruppen Hovedtall………….Regnskap……Regnskap ………………..Pr 3Q 2001….Pr 3Q 2000 Inntekter…………1.067.988…..1.072.362 Kostnader…………..992.182…….930.057 Driftsresultat……….75.806…….142.305 Netto finans………..-35.857…….170.645 Resultat DS/TS………-54.134…….-65.757 Ordinært resultat……-14.185…….247.193 Skatter……………..13.034……..91.603 Minoritet…………….1.506……….-269 Resultat etter skatt…-25.713…….155.321 Schibsted eier 33,3% av TV […]

Presentation of TV 2 Accounts

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 3rd quarter accounts 2001: Place: Karl Johans gate 14 Oslo, Norway Time: Wednesday 17 October at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Presentasjon av TV 2 regnskap

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets regnskap for 3. kvartal 2001 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: ONSDAG 17. OKTOBER Kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS.

Profit warning second half year 2001

Schibsted has lately, and especially after 11 September, seen a negative development in the Norwegian advertising market. For Aftenposten, this is especially seen by a weak market for recruitment advertising, which has fallen by 10% per September 2001 against 2000, […]

Resultatvarsel 2. halvår 2001

Schibsted har den senere tid, og spesielt etter 11. september, registrert en negativ utvikling i annonsemarkedet i Norge. Dette gjelder spesielt for stillingsannonser i Aftenposten, som har falt med i 10% per september 2001 i forhold til 2000 og 30 […]