We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCH – Continuation of incentive program

Today options in the Schibsted share have been issued to cover part three of the three-year rolling options program targeted at key persons within Schibsted.     The exercise price was in year 2000 NOK 185, in year 2001 NOK 100 […]

SCH – Videreføring av incentivprogram

I dag er det utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del tre av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode.   Innløsningskursen var i år 2000 NOK 185, i år 2001 NOK 100 og den er […]

SCH – SHARE BUY-BACK

Schibsted ASA has on June 26th 2002 through a trader bought 100,000 shares in its own company to a price of NOK 85 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s annual general meeting […]

SCH – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har den 26. juni 2002 gjennom megler kjøpt 100.000 aksjer i eget selskap til kurs kr 85,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å kjøpe […]

SCH – Share buy-back

Schibsted ASA has on June 20th 2002 through a trader bought 83,000 shares in its own company to a price of NOK 91 per share.  The shares are bought in accordance with a decision at the company’s annual general meeting […]

SCH – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 20. juni 2002 gjennom megler kjøpt 83 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 91,- pr. aksje.  Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 13. mai 2002 som gav fullmakt til å […]

SCH – The Journalist Strike is over

The 9 day strike among the Norwegian journalists has come to an end after the parties reached a new collective agreement Thursday evening. The settlement has a financial frame of 5.37% which is on the same level as other settlements […]

SCH – Journaliststreiken avsluttet

Den 9 dager lange journaliststreiken er over etter at partene sent torsdag kveld ble enige om en ny tariffavtale. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,37 % som er på linje med oppgjørene hittil i bransjen. Journalister med mer enn […]

Schibsted ASA (SCH) – Strike

The journalists in  VG and Aftenposten have gone on strike after a break in the collective bargaining round last night.    Notices of leave of absence, effective within a couple of days, have been issued to the parties in the […]

Schibsted ASA (SCH) – Streik

Journalistene i VG og Aftenposten er i streik etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene i natt.   Det er sendt ut permitteringsvarsler for de deler av konsernet som er rammet av streik med  virkning i løpet av et par […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – Annual General Meeting

Annual General Meeting in Schibsted ASA was held today, 13 May 2002. The Annual General Meeting approved the annual accounts and the Board of Directors´ annual report for Schibsted ASA. The Board´s proposal for allocation of the profit for the […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 13. mai 2002. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2001 og balanse per 31. desember 2001 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2001. Styrets forslag til disponering […]