Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Meldepliktig handel

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 28. mai – 1. juni […]

Purchase of shares by primary insiders

As in previous years, employees in the Schibsted Group have been given rights to purchase shares for an amount of NOK 6,000.- at a 20% discounted price. The share price of NOK 77.80 per share (20% discount included) has been […]

Presentation of TV 2 Accounts

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 2nd quarter accounts 2001: Place: Karl Johans gate 14 Oslo, Norway Time: Thursday 9 August at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Presentasjon av TV 2 regnskap

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets foreløpige regnskap for 2. kvartal 2001 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: TORSDAG 9. AUGUST Kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS.

SCH – 2nd Quarter Accounts 2001

Presentation Oslo Time: August 16th at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: August 16th at 530 pm CET / 430 pm GMT The presentation will be in […]

SCH – Resultatpresentasjon 2. kvartal 2001

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo Tidspunkt: 16. august kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 16. august kl 1730 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 […]

Schibsted ASA (SCH) – 20 Minutes acquires spanish free newspaper

20 Minutes has acquired a majority stake in the Spanish free newspaper company Multiprensa y Mas, publisher of free Newspapers in Madrid and Barcelona. The two Newspapers have totally 500.000 readers every day. The acquisition will give 20 Minutes a […]

Schibsted ASA (SCH) – 20 Minutter kjøper spansk gratisavis.

20 Minutter har kjøpt majoritetsandelen i det spanske medieselskapet Multiprensa y Mas som utgir gratisaviser i Madrid og Barcelona. Disse to avisene leses daglig av rundt 500 000 lesere. Oppkjøpet vil gi 20 Minutter en ledende posisjon innen gratisaviser i […]

(SCH) – TV 2 Preliminary 2nd quarter Accounts

The TV 2 group today announced their preliminary 2nd quarter accounts 2001: Income statement(NOK million) As at 2nd quarter00 As at 2nd.quarter00 Operating revenues _______________741________________776 Operating profit/loss________________65________________162 Net profit/loss_____________________(5)________________193 Schibsted owns 33.3% of TV 2 AS and the share of […]

(SCH) – TV 2 foreløpig 2. kvartals regnskap 2001

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for 2. kvartal 2001: Resultatregnskap (NOK mill.): Pr. 2.kvartal 01 – Pr. 2. kvartal 00 Driftsinntekter________________741_______________776 Driftsresultat__________________65_______________162 Resultat etter skatt og minoritet____(5)______________193 Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds […]

Videreføring av incentivprogram.

I dag utstedt opsjoner i Schibsted-aksjen for å dekke del to av det rullerende opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner som går over en treårsperiode. Innløsningskursen var i fjor NOK 185 og den er i år NOK 100. Opsjonene må innløses innen utgangen […]

Schibsted ASA (SCH) – 20 Minutes Cologne shuts down

The free newspaper 20 Minutes which was launched in Cologne at the end of 1999 will be closed down with immediate effect. The last issue will be published on Wednesday July 11. The decision to stop publication must be seen […]