Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

NetCom og Schibsted Telecom inngår strategisk samarbeid om utvikling av mobile tjenester.

NetComs målsetting er å være ledende på leveranse av mobile tjenester gjennom sine internett portaler, slik som ungdomsportalen mother.no. Hensikten med dette samarbeidet er å øke tilbudet av spennende tjenester som blir tilgjengeliggjort via disse portalene. Avtalen omfatter også utvikling […]

Labour conflict solved

The labour conflict at Schibsted’s printing plant in Oslo has been resolved and the management’s requirements has been fully redeemed. The union has admitted that the production problems were due to illegal labour actions. Furthermore the union has promised to […]

Konflikten ved Schibsted Trykk er løst

Konflikten ved Schibsted Trykk er løst ved at ledelsen for trykkeriet har fått gjennomslag for de fremsatte krav om endring i bemannings- og skiftplaner. Grafisk klubb innrømmer fullt ut at produksjonsproblemene må bedømmes som tariffstridige og ulovlige aksjoner. Grafisk klubb […]

Arbeidskonflikt Schibsted Trykk

I løpet av høsten har det pågått et prosjekt for å finne tiltak som kan redusere overtidsbruken ved Schibsted Trykk AS. Dette er tenkt gjort gjennom endring av bemanningsavtaler, men uten oppsigelser eller endring i lønns og arbeidstidsordninger. Etter brudd […]

Labour conflict at printing plant in Oslo

During this autumn a project has taken place to find initiatives to reduce use of overtime at Schibsted Trykk AS. The plan is to do this through reduction of the numbers of workers required to operate each printing press, but […]

Schibsted kjøper 17% av CRM selskapet Crossroads

– Crossroads produkter och tjänster är ett unikt tillskott på den nu intensiva CRM-marknaden där kostnadseffektiva lösningar är en bristvara. Den globala CRM-marknaden uppskattas omsätta 100 miljarder USD. Crossroads nya system, produkter och tjänster möjliggör individuell kundlojalisering till en bråkdel […]

Papirpriser for 2001

Norske Avisers Landsforbund (NAL) har forhandlet frem en avtale om levering av papir til norske aviser for 2001 og de påfølgende to år. Avtalene innebærer en prisøkning i forhold til 2000 på i overkant av 13%. For de to påfølgende […]

SvD kjøper 50% i Pressens Morgontjänst AB

Svenska Dagbladet har inngått avtale med Dagens Nyheter om kjøp av 50% av distribusjonsselskapet Pressens Morgontjänst (PM). DN eier de resterende 50%. PM distribuerer aviser i Stockholmsområdet, deriblant SvD, DN og Dagens Industri. SvD eide tidligere 20% av PM, men […]

SvD acquires 50% of Pressens Morgontjänst AB

Svenska Dagbladet has entered into an agreement with Dagens Nyheter to acquire 50% of the distribution company Pressens Morgontjänst (PM). DN owns the remaining 50%. PM distributes newspapers in the Stockholm region, among others SvD, DN and Dagens Industri. Previously […]

Orange awarded swedish UMTS licence

Orange Sweden has been awarded UMTS licence. Schibsted ASA has earlier announced its ambition to take a leading role in the development of services to be delivered through the broadband networks that will be built in all Nordic countries over […]

Orange tildeles UMTS lisens i Sverige

Orange Sverige har blitt tildelt UMTS lisens. Schibsted ASA har tidligere annonsert sin ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over det bredbåndnettverk som skal utbygges i de nordiske land i løpet av […]

Schibsted og Safetel i M2M-allianse

”Attraksjonen med Safetel er at selskapet allerede er posisjonert innen M2M. Safetel løser eksisterende kundebehov og bruker det mobilnettet som er her nå”, sier Sverre Munck, konserndirektør i Schibsted. ”Safetel er den eneste teleleverandøreren i Norge som er spesialisert på […]