This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Presentasjon av TV 2 årsregnskap

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets regnskap for 4. kvartal 2001 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: Onsdag 6. februar kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS. Oslo, 5. februar 2002 […]

New Editor in Chief in Svenska Dagbladet

Lena K Samuelsson (37), who since November last year temporarily has filled the position as Editor in Chief of Svenska Dagbladet, has now been appointed Editor in Chief. In her previous positions, she has served as News Editor of both […]

Ny sjefredaktør i Svenska Dagbladet

Lena K. Samuelsson (37), som har vært konstituert som sjefredaktør i Svenska Dabladet siden november 2001 er nå fast ansatt som sjefredaktør. Hun har tidligere vært redaksjonssjef for nyhetsredaksjonen i Svenska Dagbladet, samt nyhetssjef og assisterende redaksjonssjef i Aftonbladet. Oslo, […]

Changes in management at 20minuten Holding AG

The Board of Directors of 20minuten Holding AG and Ekkehard Kuppel have decided that Kuppel will leave his position as C.E.O. of 20minuten. Executive Vice President Sverre Munck from Schibsted ASA will replace him and maintains at the same time […]

Ledelsesendringer i 20 Minutter

Styret i 20minuten Holding AG og Ekkehard Kuppel er blitt enige om at Kuppel fratrer som administrerende direktør i 20minuten. Konserndirektør Sverre Munck i Schibsted ASA tiltrer stillingen og opprettholder samtidig sin stilling som Konserndirektør i Schibsted. 20minuten utgir aviser […]

Flagging

Schibsted har gjennom sitt datterselskap Schibsted Multimedia AS i dag formelt akseptert Eniro AB (publ) sitt tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Scandinavia Online AB (publ) for sine 15,7 mill. aksjer i samsvar med tidligere meddelt forhåndsaksept. Schibsted Multimedia […]

Harstad Tidende

Harstad Tidende-Gruppen og A-pressekonsernet innleder omfattende samarbeid A-pressen og Harstad Tidende-Gruppen er blitt enige om å innlede et omfattende samarbeid i Nord-Norge. Målet med samarbeidet er å trygge det økonomiske grunnlaget for utgivelse av selskapenes dagsaviser i landsdelen også i […]

Cost reductions in Aftenposten

Details regarding cost reduction activities announced in 3rd quarter of 2001 The Board of Directors of Aftenposten today has approved a cost cutting program of NOK 200 million over the next two years as part of the productivity and profitability […]

Kostnadsreduksjon i Aftenposten

Detaljering av kostnadsreduserende tiltak som ble annonsert i 3. kvartal 2001 Aftenpostens styre har i dag vedtatt et forbedringsprogram på kr. 200 mill. over de neste to år som ledd i Schibsteds annonserte produktivitets- og lønnsomhetsprogram. Programmet innebærer bemanningsreduksjoner på […]

Estimated annual result TV2

According to TV2 the expected result before taxes for the TV2 channel for 2001 is NOK 164 million. The TV2 Group expects a result before tax of NOK 27 million for 2001. Schibsteds share of the TV2 result will be […]

Forventet årsresultat TV2

Ifølge TV2 forventer TV2 kanalen et resultat før skatt for 2001 på NOK 164 mill. TV2 konsernet forventer et resultat før skatt for 2001 på NOK 27 mill. Schibsted eier 33,3% av TV2 konsernet, og vil ta inn resultatandel fra […]

Ny konstituert sjefredaktør i Svenska Dagbladet

Hannu Olkinuora, sjefredaktør og ansvarlig utgiver, slutter i Svenska Dagbladet. Olkinoura, flytter til Finland for å bli administrerende direktør i Alpress OY, som er en del av Alma Media-konsernet. Lena K. Samuelsson, er konstituert som ny sjefredaktør i Svenska Dabladet. […]