Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Cost reductions Aftenposten

For the time being the advertising revenues in Aftenposten, are significantly lower than last year. This was previously announced in a profit warning the 11 October 2001. As a part of the productivity and profitability program in the Schibsted Group, […]

Schibsted ASA (SCH) – Kostnadskutt i Aftenposten

Annonseinntekter i Aftenposten er for tiden vesentlig lavere enn i fjor som angitt i tidligere resultatvarsel av 11. oktober 2001. Aftenposten har etablert et prosjekt som en del av produktivitets og lønnsomhetsprogrammet i Schibsted konsernet, men det er nødvendig med […]

TV 2 – 3rd Quarter Accounts

The TV 2 group announced their 3rd Quarter Accounts 2001 on October 17, 2001: (NOK 1000) TV 2 Group 3Q 2001 3Q 2000 Operating revenues 1 067 988 1.072 362 Operating expenses 992 182 930 057 Operating profit/loss 75 806 […]

TV 2 – 3. kvartals regnskap 2001

TV 2 Gruppen la den 17.10.2001 frem regnskapstall for 3. kvartal 2001: TV 2 Gruppen Hovedtall………….Regnskap……Regnskap ………………..Pr 3Q 2001….Pr 3Q 2000 Inntekter…………1.067.988…..1.072.362 Kostnader…………..992.182…….930.057 Driftsresultat……….75.806…….142.305 Netto finans………..-35.857…….170.645 Resultat DS/TS………-54.134…….-65.757 Ordinært resultat……-14.185…….247.193 Skatter……………..13.034……..91.603 Minoritet…………….1.506……….-269 Resultat etter skatt…-25.713…….155.321 Schibsted eier 33,3% av TV […]

Presentation of TV 2 Accounts

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 3rd quarter accounts 2001: Place: Karl Johans gate 14 Oslo, Norway Time: Wednesday 17 October at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Presentasjon av TV 2 regnskap

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets regnskap for 3. kvartal 2001 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: ONSDAG 17. OKTOBER Kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS.

Profit warning second half year 2001

Schibsted has lately, and especially after 11 September, seen a negative development in the Norwegian advertising market. For Aftenposten, this is especially seen by a weak market for recruitment advertising, which has fallen by 10% per September 2001 against 2000, […]

Resultatvarsel 2. halvår 2001

Schibsted har den senere tid, og spesielt etter 11. september, registrert en negativ utvikling i annonsemarkedet i Norge. Dette gjelder spesielt for stillingsannonser i Aftenposten, som har falt med i 10% per september 2001 i forhold til 2000 og 30 […]

Schibsted medlem i Smarthusforum.com

Schibsted har gått inn som medlemsbedrift i Smarthus Forum. Smarthus Forum skal være en fysisk møteplass gjennom møter og arrangementer i tillegg til en virtuell møteplass på web. Smarthusforum skal være et leverandør- og teknologiuavhengig forum som skal bidra til […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 20. september 2001 gjennom megler kjøpt 250 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 70,- pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å […]

Productivity and profitability program

As previously announced in a press release to Oslo Stock Exchange, a productivity and profitability program is implemented as a consequence of the advertising market for printed newspapers and Internet, which is weaker than expected. The program includes a strategic […]

Anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen.

Schibsted Multimedia AS har sammen med J.W.Cappelen forlag a.s, Stiftinga Det Norske Samlaget, Nasjonalbiblioteket, Norsk Rikskringkasting AS har 20.august levert et felles anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen til Kulturdepartemenet. Departementet utlyste anbudskonkurranse den 22.juni, og vi er glade for nå […]