Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Nokia and Schibsted Telecom cooperation agreement

The cooperation contains development of new content-services for usage in mobile situations. The new services will be adjusted and connected to Nokia’s future mobile terminals, offering the user a seamless total-experience. “We are very satisfied with the Nokia agreement. Using […]

Nokia og Schibsted Telecom inngår samarbeid

Samarbeidet innebærer utvikling av nye innholdstjenester for bruk i mobile situasjoner. De nye mobile tjenestene vil være tilpasset og tilknyttet Nokias fremtidige mobilterminaler, slik at brukeren tilbys en sømløs totalopplevelse. ”Vi er svært fornøyd med avtalen med Nokia. Ved å […]

Final approval of Annual Accounts 2000

The Board of Directors in Schibsted ASA has today approved the annual accounts 2000. There are no changes in the income statement or equity in relation to the previously published annual accounts. Oslo, 22nd March 2001 SCHIBSTED ASA Mette D. […]

Årsregnskap 2000 endelig vedtatt

Styret i Schibsted ASA har i dag behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2000. Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2000. Oslo, 22. mars 2001 SCHIBSTED ASA Mette D. Storvestre […]

TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har 22. mars 2001 gjennom megler kjøpt 215 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 96 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 11. mai 2000 som gav fullmakt til å kjøpe […]

FORELØPIG KONSERNREGNSKAP PR. 31.12.2000

Kommentarer til foreløpig regnskapet Konsernets omsetning i 2000 ble kr 8.270 mill., en økning på 11,7% fra året før. Driftsresultatet før goodwill og andre inntekter/kostnader ble kr 513 mill., mot kr 298 mill. året før. Den sterke resultatfremgangen skyldes hovedsakelig […]

Scandinavia Online Preliminary Annual Accounts

The Scandinavia Online group today announced their preliminary annual accounts 2000: Proforma income statement (SEK million) As at 31.12.00 | As at 31.12.99 Operating income: 221 | 102 Operating profit: (563) | (309) Net profit/Loss for the year: (519) | […]

Scandinavia Online foreløpig årsregnskap 2000

Scandinavia Online konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Proforma resultatregnskap (SEK mill.) Pr. 31.12.00 | Pr. 31.12.99 Driftsinntekter 221 | 102 Driftsresultat (563) | (309) Resultat etter skatt og minoritet (519) | (193) Schibsted eier ca. […]

Schibsted Telecom lanserer mobile tjenester i Sverige

Schibsted Telecom lanserte i november i fjor tjenesten inpoc i Norge. Allerede tre måneder senere er tjenesten tilgjengelig i det svenske markedet, i nært samarbeide med avisene Aftonbladet og Svenska Dagladet. Tilbudet første dag omfatter rundt 30 ulike tjenester innenfor […]

Schibsted Telecom lanserer tjenester i Sverige

– Aftonbladet ska finnas där våra läsare finns. Det är därför roligt att kunna erbjuda denna unika tjänst. Våra läsare får möjlighet att ta del av nyhetsflödet och de stora händelserna i Sverige och i världen direkt via mobiltelefonen. De […]

Presentation Preliminary Annual Accounts 2000

Oslo Time: February 22nd at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: February 22nd at 515 pm CET 415 pm GMT The presentation will be in English. If […]

Resultatpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2000

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo, Tidspunkt: 22. februar kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 22. februar kl 1715 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 […]