This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ASA (SCH) – PRODUKTIVITETS- OG LØNNSOMHETSPROGRAM

Som meddelt i tidligere melding til Oslo Børs, har Schibsted iverksatt et produktivitets- og lønnsomhets program som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig […]

Spread sheet revenues and result per business area

Som meddelt i tidligere melding til Oslo Børs, har Schibsted iverksatt et produktivitets- og lønnsomhets program som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig […]

Regneark omsetning og driftsres. pr. virksomhetsområde

Vedlagt følger link til Regneark omsetning og driftsres. pr. virksomhetsområde for Schibsted ASA:

Konsernregnskap pr. 30.6.2001

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern pr. 30.6.2001. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: *Pressemelding med tabeller følger som vedlegg KOMMENTARER 1. HALVÅR 2001 Schibsted har et driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader […]

Schibsted ASA (SCH) – Scandinavia Online result 2nd quarter 2001

The Scandinavia Online group (SOL) today presented 2nd quarter accounts 2001. Schibsted’s share of the result is NOK -153 million. Schibsted’s share of write-downs made in the 2nd quarter amounts to approx. NOK 90 million. Schibsted owns 35% of Scandinavia […]

Scandinavia Online resultat 2. kvartal 2001

Scandinavia Online konsernet (SOL) la i dag frem resultatet for 2. kvartal 2001. Schibsteds andel av resultatet er NOK -153 mill. Schibsteds andel av nedskrivninger foretatt i andre kvartal 2001 i SOL beløper seg til ca. NOK 90 mill. Schibsted […]

Cost reductions in Svenska Dagbladet

The target to report a break-even result for Svenska Dagbladet within 2002 might be hard to achieve, and the Board of Svenska Dagbladet therefore decided the following activities to reduce costs: · Staff reductions by 55 man-years. · The focus […]

Innsparinger i Svenska Dagbladet

Målet om å nå nullresultat i Svenska Dagbladet innen 2002 blir vanskelig å nå med dagens struktur, og styret i Svenska Dagbladet har derfor besluttet følgende kostnadsreduserende tiltak: · Bemanningsreduksjoner med 55 årsverk. · Det vil bli konsentrasjon om kjernevirksomheten, […]

Meldepliktig handel

Ansatte i Schibsted konsernet har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til gjennomsnittlig markedspris i perioden 28. mai – 1. juni […]

Purchase of shares by primary insiders

As in previous years, employees in the Schibsted Group have been given rights to purchase shares for an amount of NOK 6,000.- at a 20% discounted price. The share price of NOK 77.80 per share (20% discount included) has been […]

Presentation of TV 2 Accounts

TV 2 AS invites to an open press conference for presentation of the 2nd quarter accounts 2001: Place: Karl Johans gate 14 Oslo, Norway Time: Thursday 9 August at 4pm CET The presentation will be in Norwegian, but press releases […]

Presentasjon av TV 2 regnskap

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets foreløpige regnskap for 2. kvartal 2001 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: TORSDAG 9. AUGUST Kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS.