Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Merger between TV 2 owned Peak and RT-SET

The TV 2 Board decided today to agree to the merger between the company Peak Broadcast Systems Ltd. (Peak at http://www.peak-tv.com ) and RT-SET Ltd. (http://www.rtset.com ). The headquarter of this company is located in New York and listed on […]

Fusjon mellom TV 2s Peak og RT-SET

Styret i TV 2 vedtok i dag å godkjenne avtalen om fusjon mellom selskapet Peak Broadcast Systems Ltd. (Peak www.peak-tv.com) og RT-SET Ltd. (www.rtset.com) Dette selskapet har hovedkontor i New York og er notert på Neuer Markt (Ticker kode: RTZ). […]

QXL.COM PLC ACQUIRES BIDLET AB

Yesterday the general assembly of QXL.com plc approved the acquisition of 50,4% of the shares in Bidlet AB. This includes Aftonbladets Hierta Venture’s 12% share. The settlement will be in the form of 6,706,000 QXL shares. Aftonbladet’s gain net of […]

QXL.COM PLC OVERTAR BIDLET AB

Det ble i går avholdt generalforsamling i QXL.com plc der avtalen om selskapets kjøp av 50,4% av aksjene i Bidlet AB ble godkjent. Aftonbladets ventureselskap, Hierta Venture, sin 12% andel inkluderes i dette kjøpet. Oppgjøret vil finne sted i form […]

FINN.no strengthens its position in real estate

FINN.no AS (FINN) has reached an agreement with the real estate brokers Krogsveen, Eiendomsmegler 1, NOR Eiendom, OBOS and Nylander regarding an agreement to choose FINN as a preferred marketing channel on the internet. DnB Eiendom has also made a […]

FINN.no fester grepet i eiendomsmarkedet

FINN.no AS (FINN) er nå kommet til enighet med eiendomsmeglerne Krogsveen, Eiendomsmegler 1, NOR Eiendom, OBOS og Nylander om inngåelse av langsiktig avtale som innebærer at FINN velges som preferert markedsføringskanal på internett. DnB Eiendom tegner også langsiktig partneravtale med […]

STOR INTERESSE FOR Å TEGNE AKSJER I SCANDINAVIA ONLINE

Interessen for å tegne aksjer i Scandinavia Online ABs børsintroduksjon har vært stor fra så vel institusjonelle investorer som allmennheten. Emisjonen på 7.600.000 aksjer ble tegnet mer enn fem ganger. Prisen er gjennom tilbudsprosessen blitt fastsatt til SEK 115 pr. […]

SOL issue

The Board of Directors of Scandinavia Online AB (SOL) yesterday decided to fix the issue price to SEK 115 per share.Schibsted will sell 2,159,221 shares to Telia at this price. As a result of the sale to Telia and the […]

SOL emisjon

Styret i Scandinavia Online AB (SOL) vedtok i møte i går kveld å sette emisjonskursen til SEK 115 pr. aksje. Schibsted selger 2.159.221 aksjer til Telia til denne kurs. Schibsted får som følge av salget til Telia og emisjonen en […]

SOL erverer DinSide A/S

Det har lenge vært kjent at ulike aktører har vurdert DinSide som mulig oppkjøpskandidat. Et første steg mot et mulig kjøp ble tatt i dag, da representanter for SOL og majoritetseierne i DinSide undertegnet en intensjonsavtalen om at SOL kan […]

Invitasjon til pressekonferanse

Invitasjon til pressen 30. mai 2000 Pressekonferanse idag: SOL erverver DinSide AS Scandinavia Online AB (”SOL”) har idag inngått en intensjonsavtale med hovedaksjonærene i DinSide AS, om kjøp av samtlige aksjer i selskapet. Som vederlag mottar DinSides eiere preluminært 0,4 […]

SOL aquires Din Side

Scandinavia Online AB (SOL) has today entered into a letter of intent with the main shareholders of DinSide AS regarding a possible aquisition of all shares in the company. The discussed compensation the owners of DinSide will receive is 0.4 […]