Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TV 2 Preliminary Annual Accounts

The TV 2 group today announced their preliminary annual accounts 2000: Income statement (NOK million)As at 31.12.00As at 31.12.99Operating income1 512 1 356Operating profit238143Net profit/Loss for the year214(58) Schibsted owns 33.3% of TV 2 AS and the share of the […]

TV 2 foreløpig årsregnskap 2000

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Resultatregnskap (NOK mill.)Pr. 31.12.00Pr. 31.12.99Driftsinntekter 1 5121 356Driftsresultat 238143Resultat etter skatt og minoritet 214(58) Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. […]

Relansering av www.schibsted.no

Schibsted is today relaunching our web site http://www.schibsted.no. We hope this new web site will be a helpful tool and that you easily will find the information you are looking for. Please don’t hesitate to contact us in case you […]

Relaunch of website www.schibsted.no

We hope this new web site will be a helpful tool and that you easily will find the information you are looking for. Please don’t hesitate to contact us in case you have any questions or comments.

Presentation annual accounts TV 2

TV 2 AS invites to an open press conference: Place: Karl Johansgt. 14, OSLO Time: Monday 5 February at 4pm CET Schibsted ASA holds 33,3% of the shares in TV 2 AS. Oslo, 23 January 2000 SCHIBSTED ASA

Presentasjon av årsregnskap TV 2

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse der selskapets foreløpige årsregnskap for 2000 presenteres: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: MANDAG 5. FEBRUAR Kl. 16.00 Schibsted ASA eier 33,3% av TV 2 AS. Oslo, 23. januar 2000 SCHIBSTED […]

SCHIBSTED KJØPER “MAISON”

Schibsted-selskapet Bladkompaniet AS har kjøpt interiørmagasinet ”Maison”, et av de ledende spesialbladene for interiør og design i Norge. ”Maison” utgis også i Sverige, og kjøpet omfatter både den norske og svenske utgaven. Bladkompaniet har samlet betalt 5,6 millioner kroner for […]

NetCom og Schibsted Telecom inngår strategisk samarbeid om utvikling av mobile tjenester.

NetComs målsetting er å være ledende på leveranse av mobile tjenester gjennom sine internett portaler, slik som ungdomsportalen mother.no. Hensikten med dette samarbeidet er å øke tilbudet av spennende tjenester som blir tilgjengeliggjort via disse portalene. Avtalen omfatter også utvikling […]

Labour conflict solved

The labour conflict at Schibsted’s printing plant in Oslo has been resolved and the management’s requirements has been fully redeemed. The union has admitted that the production problems were due to illegal labour actions. Furthermore the union has promised to […]

Konflikten ved Schibsted Trykk er løst

Konflikten ved Schibsted Trykk er løst ved at ledelsen for trykkeriet har fått gjennomslag for de fremsatte krav om endring i bemannings- og skiftplaner. Grafisk klubb innrømmer fullt ut at produksjonsproblemene må bedømmes som tariffstridige og ulovlige aksjoner. Grafisk klubb […]

Arbeidskonflikt Schibsted Trykk

I løpet av høsten har det pågått et prosjekt for å finne tiltak som kan redusere overtidsbruken ved Schibsted Trykk AS. Dette er tenkt gjort gjennom endring av bemanningsavtaler, men uten oppsigelser eller endring i lønns og arbeidstidsordninger. Etter brudd […]

Labour conflict at printing plant in Oslo

During this autumn a project has taken place to find initiatives to reduce use of overtime at Schibsted Trykk AS. The plan is to do this through reduction of the numbers of workers required to operate each printing press, but […]