Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SOL kjøper DinSide

Scandinavia Online AB (SOL) har i dag inngått intensjonsavtale med hovedaksjonærene i DinSide AS om mulig kjøp av samtlige aksjer i selskapet. DinSides eiere vil sannsynligvis motta 0,4 aksjer i Scandinavia Online AB for hver av de 1,8 millioner aksjene […]

TV 2 SELLS SHARES IN CANAL DIGITAL

TV 2 AS has sold its 16% share of Canal Digital Norge AS to Telenor AS. Telenor pays NOK 170 million for the shares. TV 2 says the gain from the sale will be approx. NOK 165 million. Schibsted ASA […]

TV 2 SELGER AKSJER I CANAL DIGITAL

TV 2 AS har solgt sin eierpost på 16% av aksjene i selskapet Canal Digital Norge AS til Telenor AS. Telenor betaler NOK 170 millioner for aksjene. TV 2 opplyser at selskapets gevinst i samband med salget av aksjene i […]

Scandinavia Online Launches Initial Public Offering

The IPO is structured as a global offering of 7.6 million primary shares, representing an offering size of SEK 912 million (ª112 million) at the midpoint of the price range, to be issued by Scandinavia Online in a capital increase. […]

Scandinavia Online skal børsnoteres

Børsintroduksjonen omfatter et globalt salg av 7,6 millioner aksjer, med en salgsverdi på SEK 912 millioner (Є112 millioner) i midten av prisintervallet, som vil utstedes av Scandinavia Online i en kapitalforhøyelse. Aksjesalget vil bestå av en global transje som innbefatter […]

Listing of Scandinavia Online AB (publ) (SOL AB)

In connection with an initial public offering and the planned listing of SOL AB on the Stockholm Stock Exchange on 7 June, Schibsted will sell 5% of the shares in SOL AB (approximately 2.2 million shares) to Telia at the […]

Børsnotering av Scandinavia Online AB (publ) (SOL AB)

I forbindelse med en offentlig emisjon og planlagt børsnotering av SOL AB på Stockholm børsen 7. juni vil Schibsted selge 5% av aksjene i SOL AB (ca. 2,2 mill. aksjer) til Telia til emisjonskurs. Emisjonskursen forventes å være mellom SEK […]

GENERALFORSAMLING AVHOLDT

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 11. mai 2000. Alle saker på agendaen ble vedtatt i henhold til agendaen herunder et utbytte på kr 1,75 pr. aksje. Generalforsamlingen vedtok også å gi styret fornyet fullmakt til å […]

1Q 2000 ACCOUNTS

The Schibsted consolidated accounts for 1Q 2000 were approved at the Schibsted Board Meeting held today. Statement – March 31, 2000 The Schibsted Group recorded first quarter operating profits of NOK 138 million, against NOK 20 million in the same […]

KONSERNREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern for 1. kvartal 2000. Kommentarer til regnskapet Schibsted konsernets driftsresultat ble kr 138 mill. sammenlignet med kr 20 mill. for tilsvarende periode i fjor. Den sterke resultatfremgangen skyldes økt underliggende inntjening […]

REMINDER: Presentation of 1Q 2000 accounts

Presentations will take place as follows: Oslo Time: May 11th at 4 pm CET Place: Schibsteds premises in Apotekergaten 10, Oslo. Telephone conference Time: May 11th at 630 pm CET / 530 pm GMT If you would like to participate, […]

Påminnelse: Resultatpresentasjon 1. kvartal 2000

Vi inviterer herved til presentasjoner som vil finne sted som følger: Oslo Tidspunkt: 11. mai kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10. Telefonkonferanse Tidspunkt: 11. mai kl 1830. Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 og […]