This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har 7. juni 2001 gjennom megler kjøpt 100 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 92 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe […]

Schibsted ASA (SCH) – TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har 6. juni 2001 gjennom megler kjøpt 40 000 aksjer i eget selskap til snittkurs kr 92,69 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å kjøpe […]

Pollenprognos och väder direkt i mobilen

Tjänsterna finns på www.inpoc.se och inom kort även via SMHI:s hemsida www.smhi.se. Schibsted Telecom och SMHI erbjuder också en uppsättning vädertjänster till andra medier. Exempelvis kan tidningar komplettera sin vädersida med möjligheten för läsaren att följa vädret via SMS. – […]

Norwegians choose their travel destination through reading the newspaper

The majority of people use newspapers to get information on travel offers. As many as 58% in Norway said they would use the newspaper as their first choice. Among the newspapers, Aftenposten is the most read with 71% in Oslo […]

Aftenposten er kilde til nordmenns valg av reisemål

De fleste benytter aviser når skal orientere seg om annonserte tilbud på reiser og feriereiser, hele 63% ønsker å orientere seg i avis av de spurte i Oslo / Akershus og 58% på landsbasis. Blant avisene benytter de fleste Aftenposten […]

Enklere SMS tjenester på inpoc.se

– Tidigare har det bara gått att beställa våra tjänster genom att använda koder som dagligen finns i bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Nu gör vi våra mest populära tjänster tillgängliga på ett enda telefonnummer. På så sätt slipper […]

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 10. mai 2001. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2000 og balanse per 31. desember 2000 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2000. Styrets forslag til disponering […]

KONSERNREGNSKAP PR. 31.3.2001

Kommentarer til regnskapet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal ble kr 2.033 mill., en økning på 6% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er vekst i driftsinntektene på alle virksomhetsområder med unntak av Multimedia hvor tallene for 1. kvartal i […]

Scandinavia Online 1st Quarter Accounts

The Scandinavia Online group today announced their 1st quarter accounts 2001: Income statement (SEK million)As at 31.03.01As at 31.03.00(Proforma)Operating income 4458Operating profit(141)(100)Net profit / loss (139)27 Schibsted owns approx. 35% of Scandinavia Online AB (SOL) and the share of the […]

Scandinavia Online resultat 1. kvartal 2001

Scandinavia Online konsernet la i dag frem resultatet for 1. kvartal 2001: Resultatregnskap (SEK mill.)Pr. 31.03.01Pr. 31.03.00(Proforma)Driftsinntekter 4458Driftsresultat (141)(100)Resultat etter skatt og minoritet (139)27 Schibsted eier ca. 35% av Scandinavia Online AB (SOL) og resultatandel som tas inn i Schibsteds […]

Presentation 1st Quarter Accounts 2001

Presentation Oslo Time: May 10th at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: May 10th at 615 pm CET / 515 pm GMT The presentation will be in […]

Resultatpresentasjon 1. kvartal 2001

Oslo Tidspunkt: 10. mai kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 10. mai kl 1815 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 og oppgi ‘Schibsteds telefonkonferanse’ som referanse. Spørsmål om konferansen kan rettes […]