This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har 22. mars 2001 gjennom megler kjøpt 215 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 96 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 11. mai 2000 som gav fullmakt til å kjøpe […]

FORELØPIG KONSERNREGNSKAP PR. 31.12.2000

Kommentarer til foreløpig regnskapet Konsernets omsetning i 2000 ble kr 8.270 mill., en økning på 11,7% fra året før. Driftsresultatet før goodwill og andre inntekter/kostnader ble kr 513 mill., mot kr 298 mill. året før. Den sterke resultatfremgangen skyldes hovedsakelig […]

Scandinavia Online Preliminary Annual Accounts

The Scandinavia Online group today announced their preliminary annual accounts 2000: Proforma income statement (SEK million) As at 31.12.00 | As at 31.12.99 Operating income: 221 | 102 Operating profit: (563) | (309) Net profit/Loss for the year: (519) | […]

Scandinavia Online foreløpig årsregnskap 2000

Scandinavia Online konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Proforma resultatregnskap (SEK mill.) Pr. 31.12.00 | Pr. 31.12.99 Driftsinntekter 221 | 102 Driftsresultat (563) | (309) Resultat etter skatt og minoritet (519) | (193) Schibsted eier ca. […]

Schibsted Telecom lanserer mobile tjenester i Sverige

Schibsted Telecom lanserte i november i fjor tjenesten inpoc i Norge. Allerede tre måneder senere er tjenesten tilgjengelig i det svenske markedet, i nært samarbeide med avisene Aftonbladet og Svenska Dagladet. Tilbudet første dag omfatter rundt 30 ulike tjenester innenfor […]

Schibsted Telecom lanserer tjenester i Sverige

– Aftonbladet ska finnas där våra läsare finns. Det är därför roligt att kunna erbjuda denna unika tjänst. Våra läsare får möjlighet att ta del av nyhetsflödet och de stora händelserna i Sverige och i världen direkt via mobiltelefonen. De […]

Presentation Preliminary Annual Accounts 2000

Oslo Time: February 22nd at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: February 22nd at 515 pm CET 415 pm GMT The presentation will be in English. If […]

Resultatpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2000

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo, Tidspunkt: 22. februar kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 22. februar kl 1715 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 […]

TV 2 Preliminary Annual Accounts

The TV 2 group today announced their preliminary annual accounts 2000: Income statement (NOK million)As at 31.12.00As at 31.12.99Operating income1 512 1 356Operating profit238143Net profit/Loss for the year214(58) Schibsted owns 33.3% of TV 2 AS and the share of the […]

TV 2 foreløpig årsregnskap 2000

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Resultatregnskap (NOK mill.)Pr. 31.12.00Pr. 31.12.99Driftsinntekter 1 5121 356Driftsresultat 238143Resultat etter skatt og minoritet 214(58) Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. […]

Relansering av www.schibsted.no

Schibsted is today relaunching our web site http://www.schibsted.no. We hope this new web site will be a helpful tool and that you easily will find the information you are looking for. Please don’t hesitate to contact us in case you […]

Relaunch of website www.schibsted.no

We hope this new web site will be a helpful tool and that you easily will find the information you are looking for. Please don’t hesitate to contact us in case you have any questions or comments.