Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

FINN.no fester grepet i eiendomsmarkedet

FINN.no AS (FINN) er nå kommet til enighet med eiendomsmeglerne Krogsveen, Eiendomsmegler 1, NOR Eiendom, OBOS og Nylander om inngåelse av langsiktig avtale som innebærer at FINN velges som preferert markedsføringskanal på internett. DnB Eiendom tegner også langsiktig partneravtale med […]

STOR INTERESSE FOR Å TEGNE AKSJER I SCANDINAVIA ONLINE

Interessen for å tegne aksjer i Scandinavia Online ABs børsintroduksjon har vært stor fra så vel institusjonelle investorer som allmennheten. Emisjonen på 7.600.000 aksjer ble tegnet mer enn fem ganger. Prisen er gjennom tilbudsprosessen blitt fastsatt til SEK 115 pr. […]

SOL issue

The Board of Directors of Scandinavia Online AB (SOL) yesterday decided to fix the issue price to SEK 115 per share.Schibsted will sell 2,159,221 shares to Telia at this price. As a result of the sale to Telia and the […]

SOL emisjon

Styret i Scandinavia Online AB (SOL) vedtok i møte i går kveld å sette emisjonskursen til SEK 115 pr. aksje. Schibsted selger 2.159.221 aksjer til Telia til denne kurs. Schibsted får som følge av salget til Telia og emisjonen en […]

SOL erverer DinSide A/S

Det har lenge vært kjent at ulike aktører har vurdert DinSide som mulig oppkjøpskandidat. Et første steg mot et mulig kjøp ble tatt i dag, da representanter for SOL og majoritetseierne i DinSide undertegnet en intensjonsavtalen om at SOL kan […]

Invitasjon til pressekonferanse

Invitasjon til pressen 30. mai 2000 Pressekonferanse idag: SOL erverver DinSide AS Scandinavia Online AB (”SOL”) har idag inngått en intensjonsavtale med hovedaksjonærene i DinSide AS, om kjøp av samtlige aksjer i selskapet. Som vederlag mottar DinSides eiere preluminært 0,4 […]

SOL aquires Din Side

Scandinavia Online AB (SOL) has today entered into a letter of intent with the main shareholders of DinSide AS regarding a possible aquisition of all shares in the company. The discussed compensation the owners of DinSide will receive is 0.4 […]

SOL kjøper DinSide

Scandinavia Online AB (SOL) har i dag inngått intensjonsavtale med hovedaksjonærene i DinSide AS om mulig kjøp av samtlige aksjer i selskapet. DinSides eiere vil sannsynligvis motta 0,4 aksjer i Scandinavia Online AB for hver av de 1,8 millioner aksjene […]

TV 2 SELLS SHARES IN CANAL DIGITAL

TV 2 AS has sold its 16% share of Canal Digital Norge AS to Telenor AS. Telenor pays NOK 170 million for the shares. TV 2 says the gain from the sale will be approx. NOK 165 million. Schibsted ASA […]

TV 2 SELGER AKSJER I CANAL DIGITAL

TV 2 AS har solgt sin eierpost på 16% av aksjene i selskapet Canal Digital Norge AS til Telenor AS. Telenor betaler NOK 170 millioner for aksjene. TV 2 opplyser at selskapets gevinst i samband med salget av aksjene i […]

Scandinavia Online Launches Initial Public Offering

The IPO is structured as a global offering of 7.6 million primary shares, representing an offering size of SEK 912 million (ª112 million) at the midpoint of the price range, to be issued by Scandinavia Online in a capital increase. […]

Scandinavia Online skal børsnoteres

Børsintroduksjonen omfatter et globalt salg av 7,6 millioner aksjer, med en salgsverdi på SEK 912 millioner (Є112 millioner) i midten av prisintervallet, som vil utstedes av Scandinavia Online i en kapitalforhøyelse. Aksjesalget vil bestå av en global transje som innbefatter […]