Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

KONSERNREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2000

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern for 1. halvår 2000. Kommentarer til regnskapet Konsernets omsetning i 1. halvår ble kr 4.042 mill., en økning på 11% fra året før. Driftsresultatet ble kr 355 mill. (inkludert engangsposter på […]

Schibsted teams up with Orange UMTS consortium for Sweden

Schibsted ASA has announced its ambition to take a leading role in the development of services to be delivered through the broadband networks that will be built in all Nordic countries over the next years. In line with this ambition […]

Schibsted deltar i Oranges UMTS konsortium i Sverige

Schibsted ASA har tidligere annonsert sin ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over de bredbåndnettverk som skal utbygges i de nordiske land i løpet av de neste årene. I tråd med denne […]

Schibsted teams up with Orange UMTS consortium for Norway

Schibsted ASA has announced its ambition to take a leading role in the development of services to be delivered through the broadband networks that will be built in all Nordic countries over the next years. In line with this ambition […]

Schibsted deltar i Oranges UMTS konsortium i Norge

Schibsted ASA har tidligere annonsert sin ambisjon om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over det bredbåndnettverk som skal utbygges i de nordiske land i løpet av de neste årene. I tråd med denne […]

Presentation of 2nd quarter 2000 accounts

Oslo Time: August 17th at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo Telephone conference Time: August 17th at 530 pm CET / 430 pm GMT If you would like to participate, please call + 47 800 80 […]

Resultatpresentasjon 2. kvartal 2000

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo Tidspunkt: 17. august kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10. Telefonkonferanse Tidspunkt: 17. august kl 1730. Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 og […]

2nd Quarter Accounts 2000 TV 2

The TV 2 group today announced their accounts as at second quarter 2000: Income statement (NOK) As at 2nd quarter 2000: Operating income: 776 421 Operating profit: 161 645 Net profit/Loss for the year: 193 130 Income statement (NOK) As […]

2. kvartalsregnskap 2000 TV 2

TV 2 konsernet la i dag frem regnskapstall pr. 2. kvartal 2000: Resultatregnskap (NOK) Pr. 2. kvartal 2000: Driftsinntekter: 776 421 Driftsresultat: 161 645 Resultat etter skatt og minoritet: 193 130 Resultatregnskap (NOK) Pr. 2. kvartal 1999: Driftsinntekter: 657 879 […]

Merger between TV 2 owned Peak and RT-SET

The TV 2 Board decided today to agree to the merger between the company Peak Broadcast Systems Ltd. (Peak at http://www.peak-tv.com ) and RT-SET Ltd. (http://www.rtset.com ). The headquarter of this company is located in New York and listed on […]

Fusjon mellom TV 2s Peak og RT-SET

Styret i TV 2 vedtok i dag å godkjenne avtalen om fusjon mellom selskapet Peak Broadcast Systems Ltd. (Peak www.peak-tv.com) og RT-SET Ltd. (www.rtset.com) Dette selskapet har hovedkontor i New York og er notert på Neuer Markt (Ticker kode: RTZ). […]

QXL.COM PLC ACQUIRES BIDLET AB

Yesterday the general assembly of QXL.com plc approved the acquisition of 50,4% of the shares in Bidlet AB. This includes Aftonbladets Hierta Venture’s 12% share. The settlement will be in the form of 6,706,000 QXL shares. Aftonbladet’s gain net of […]