We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Årsregnskap 2000 endelig vedtatt

Styret i Schibsted ASA har i dag behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2000. Det er ingen endringer i resultatregnskap eller egenkapital i forhold til tidligere offentliggjort foreløpig årsregnskap for 2000. Oslo, 22. mars 2001 SCHIBSTED ASA Mette D. Storvestre […]

TILBAKEKJØP AV AKSJER

Schibsted ASA har 22. mars 2001 gjennom megler kjøpt 215 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 96 pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 11. mai 2000 som gav fullmakt til å kjøpe […]

FORELØPIG KONSERNREGNSKAP PR. 31.12.2000

Kommentarer til foreløpig regnskapet Konsernets omsetning i 2000 ble kr 8.270 mill., en økning på 11,7% fra året før. Driftsresultatet før goodwill og andre inntekter/kostnader ble kr 513 mill., mot kr 298 mill. året før. Den sterke resultatfremgangen skyldes hovedsakelig […]

Scandinavia Online Preliminary Annual Accounts

The Scandinavia Online group today announced their preliminary annual accounts 2000: Proforma income statement (SEK million) As at 31.12.00 | As at 31.12.99 Operating income: 221 | 102 Operating profit: (563) | (309) Net profit/Loss for the year: (519) | […]

Scandinavia Online foreløpig årsregnskap 2000

Scandinavia Online konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Proforma resultatregnskap (SEK mill.) Pr. 31.12.00 | Pr. 31.12.99 Driftsinntekter 221 | 102 Driftsresultat (563) | (309) Resultat etter skatt og minoritet (519) | (193) Schibsted eier ca. […]

Schibsted Telecom lanserer mobile tjenester i Sverige

Schibsted Telecom lanserte i november i fjor tjenesten inpoc i Norge. Allerede tre måneder senere er tjenesten tilgjengelig i det svenske markedet, i nært samarbeide med avisene Aftonbladet og Svenska Dagladet. Tilbudet første dag omfatter rundt 30 ulike tjenester innenfor […]

Schibsted Telecom lanserer tjenester i Sverige

– Aftonbladet ska finnas där våra läsare finns. Det är därför roligt att kunna erbjuda denna unika tjänst. Våra läsare får möjlighet att ta del av nyhetsflödet och de stora händelserna i Sverige och i världen direkt via mobiltelefonen. De […]

Presentation Preliminary Annual Accounts 2000

Oslo Time: February 22nd at 4 pm CET Place: Schibsted’s premises in Apotekergaten 10, Oslo The presentation will be in Norwegian. Telephone conference Time: February 22nd at 515 pm CET 415 pm GMT The presentation will be in English. If […]

Resultatpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2000

Vi inviterer herved til presentasjon som vil finne sted som følger: Oslo, Tidspunkt: 22. februar kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet) Telefonkonferanse Tidspunkt: 22. februar kl 1715 Hvis De ønsker å delta, vennligst ring 800 80 119 […]

TV 2 Preliminary Annual Accounts

The TV 2 group today announced their preliminary annual accounts 2000: Income statement (NOK million)As at 31.12.00As at 31.12.99Operating income1 512 1 356Operating profit238143Net profit/Loss for the year214(58) Schibsted owns 33.3% of TV 2 AS and the share of the […]

TV 2 foreløpig årsregnskap 2000

TV 2 konsernet la i dag frem foreløpige regnskapstall for år 2000: Resultatregnskap (NOK mill.)Pr. 31.12.00Pr. 31.12.99Driftsinntekter 1 5121 356Driftsresultat 238143Resultat etter skatt og minoritet 214(58) Schibsted eier 33,3% av TV 2 AS og Schibsteds direkte andel av resultatet pr. […]

Relansering av www.schibsted.no

Schibsted is today relaunching our web site http://www.schibsted.no. We hope this new web site will be a helpful tool and that you easily will find the information you are looking for. Please don’t hesitate to contact us in case you […]