Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

INTENSJONSAVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS

Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet har i dag inngått en intensjonsavtale om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper. Intensjonsavtalen forventes erstattet med endelig avtale om overtakelse innen utgangen av 1. kvartal etter gjennomført due diligence prosess. Bladkompaniet […]

SCHIBSTED (SCH) – SCHIBSTED INCREASES ITS OWNERSHIP IN HARSTAD TIDENDE

Schibsted ASA and the board of directors of Harstad Tidende AS have agreed to Schibsted increasing its ownership in Harstad Tidende AS. Schibsted’s ownership will increase from approximately 15% to approximately 37% through a share issue in Harstad Tidende AS. […]

SCHIBSTED – ØKER SIN EIERANDEL I HARSTAD TIDENDE

Schibsted ASA og styret i Harstad Tidende AS har kommet til enighet om at Schibsted øker sin eierandel i Harstad Tidende AS. Gjennom en rettet emisjon i Harstad Tidende AS mot Schibsted kommer Schibsteds eierandel til å øke fra ca. […]

Newsprint prices for 1999

Norske Avisers Landsforening (the Federation of Norwegian Newspapers) has come to agreement with its suppliers of newsprint with respect to newsprint prices for 1999. The average price increase will be 1% for 1999 compared to 1998. Compared to 1998, the […]

PAPIRPRISER FOR 1999

Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og deres leverandører om priser for avispapir for 1999. Avtalen innebærer en gjennomsnittlig prisøkning på ca. 1% for 1999 i forhold til 1998. For Schibsteds to aviser i Norge, Aftenposten og VG, […]

Restructuring charges to be taken in the fourth quarter

At the presentation of the third quarter 1998 result it was announced restructuring charges to be taken in the fourth quarter. These are cost associated with early retirement at Aftenposten, restructuring within the Multimedia activities and TV/Film Infrastructure. The charges […]

RESTRUKTURERINGSKOSTNADER

Schibsted annonserte i forbindelse med offentliggjøringen av regnskapene for tredje kvartal at det ville påløpe betydelige kostnader i forbindelse med blant annet, førtidspensjoneringer i Aftenposten, restrukturering innen internett-aktivitetene og selskaper innen TV/Film Infrastruktur. Disse kostnadene er nå kartlagt og antas […]

TROND BERGER NEW EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO

Trond Berger has been appointed new Executive Vice President and Chief Financial Officer at Schibsted ASA. Mr. Berger is 41 years and most recently he was the head of investments at Stormbull, a Norwegian investment company. From 1992 to 1998 […]

TROND BERGER NY KONSERNDIREKTØR ØKONOMI OG FINANS

Trond Berger er ansatt som ny Konserndirektør økonomi og finans i Schibsted ASA. Berger er 41 år og kommer fra stillingen som Investeringsdirektør i Stormbull. Han har i perioden 1992 til 1998 arbeidet i Nycomed Amersham, sist som Konserndirektør for […]

Neo Interaktiv subsidiary of SOL AS (Norway) sold to ICON

Scandinavia Online AS (SOL) and Icon Medialab International AB (ICON) has reached a head of agreement regarding the sale of Neo Interaktiv (Neo). The agreement is made subject to approval by the Shareholder Meeting in ICON which will be held […]

SOL AS (NORGE) SELGER NEO INTERAKTIV AS

Scandinavia Online AS (SOL) har inngått en prinsippavtale med Icon Medialab International AB (ICON) om salg av datterselskapet Neo Interaktiv (Neo). Avtalen krever godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling i ICON medio januar 1999.

AGREEMENTS REGARDING SOL AB (SWEDEN) AND SOL AS (DENMARK

Telia, Telenor og Schibsted have today replaced the letter of intent entered into in January 1998 with a final agreement regarding the ownership of SOL AB. As previously agreed the ownership in SOL AB will be: Schibsted 40%, Telia 40%, […]