Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TV 2 clears the table and goes interactive

www.tv2.no will be one of Norway’s most visited Internet gateways. This is the objective of TV 2’s future interactive efforts. The channel is buying back 38 per cent of the shares in Net 2 Interaktiv from Aftenposten and will thus […]

ANNUAL ACCOUNTS 1999

Representing the company will be: Kjell Aamot – President and CEO Trond Berger – CFO Sverre Munck – EVP Multimedia Mette D. Storvestre – Investor Relations Please sign up for partcipating in either: Oslo Presentation Time: February 23rd at 4 […]

Board meetings in Aftonbladet and Svenska Dagbladet

Aftonbladet Hierta has in their 1999 accounts 1999 made a provision of SEK 35 million due to early retirement packages and severance pay. As a part of Svenska Dagbladet’s existing profitability initiatives, a new goal of reducing the costs by […]

Styremøter i Aftonbladet og Svenska Dagbladet

Aftonbladet Hierta har i regnskapet for 1999 avsatt SEK 35 mill. til førtidspensjoner og ekstraordinære avgangsvederlag. Som en del av Svenska Dagbladets allerede vedtatte lønnsomhetstiltak ble det besluttet å sette i verk ytterligere tiltak med det mål å redusere kostnadene […]

TV 2 PRESENTATION ANNUAL ACCOUNTS 1999

TV 2 AS invites to an open press conference: Place: Karl Johansgt. 14, OSLO Time: Monday 21. February at 4pm CET During the conference the preliminary accounts for 1999 will be presented as well as ongoing projects.

TV 2 PRESENTASJON ÅRSREGNSKAP 1999

TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse: Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO Tid: MANDAG 21. FEBRUAR.Kl. 16.00 Under pressekonferansen vil foreløpige regnskapstall for 1999 presenteres og aktuelle prosjekter som selskapet arbeider med gjennomgås.

New search engine technology in SOL

The SOL companies has choosen FAST for the Scandinavian search engines Kvasir and Evreka. Kvasir and Evreka are the leading search engines in Scandinavia with appr. 500 million queries in 1999. Around 800 million queries are expected this year. FAST […]

Ny søkemotorteknologi i SOL

SOL-selskapene har valgt FAST som leverandør til de nordiske søketjenestene Kvasir og Evreka. Kvasir og Evreka er Nordens ledende søketjenester, med til sammen ca. 500 mill. søk i 1999. 800 mill. søk forventes i inneværende år. FAST ble valgt i […]

PRESENTATION OF 1999 ACCOUNTS

To our contacts, We hereby invite you to attend the presentations of the company’s 1999 accounts. They will take place as follows: Oslo Time: February 23rd at 4 pm Place: Schibsteds premises in Apotekergaten 10, Oslo Telephone conference Time: February […]

PRESENTASJON AV ÅRSRESULTAT 1999

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets årsregnskap 1999. Presentasjoner vil finne sted som følger: Oslo Tid: 23. februar kl 1600 Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10. Telefonkonferanse Tid: 23. februar kl 1715. Hvis De ønsker å […]

Schibsted won case against Axel Springer i Berlin

Schibsted today won in Kammergericht Berlin with their appeal to the ruling in Landgericht Berlin. Axel Springer’s case to prohibit the publication of Schibsted’s free newspaper 20 Minuten Cologne was rejected, and this gives Schibsted the right to publish the […]

Schibsted vant sak mot Axel Springer i Berlin

Schibsted vant i dag i Kammergericht Berlin frem med sin anke på dommen i Landgericht Berlin. Axel Springers sak om forbud mot utgivelse av Schibsteds gratisavis 20 Minuten Køln ble avvist, og det gir Schibsted rett til å utgi avisen. […]