Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

KOMMENTARER – 1. KVARTAL 1997

Schibsted KOMMENTARER – 1. KVARTAL 19971997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene. Virksomheten i Dine Penger er konsolidert fra årsskiftet, og representerer et nytt satsingsområde innenfor virksomhetsområdet […]

Good performance at Aftonbladet

Schibsted The Board of Directors of Aftonbladet approved the accounts for the first quarter of 1997. The pre-tax profit for the period was SEK 19.6 million, an increase of SEK 4.9 million compared to the corresponding period last year (SEK […]

Godt resultat for Aftonbladet første kvartal 1997

Schibsted Den 21. april behandlet Aftonbladets styre regnskapet for første kvartal 1997. Resultat etter finanskostnader/-inntekter ble SEK 19,6 millioner for avisen, hvilket er SEK 4,9 millioner bedre enn for samme periode 1996. Resultat for konsernet Aftonbladet Hierta AB ble i […]

AFTONBLADET – CIRCULATIONFIGURES MARCH 1997

Schibsted AB Tidningstatistik has published the mars 1997 circulationfigures for Aftonbladet and Expressen. Weekdays March 1997 March 1996 ChangeAftonbladet 407 100 367 900 39 200Expressen 332 300 385 200 -52 900 Sundays March 1997 March 1996 ChangeAftonbladet 506 900 475 […]

AFTONBLADET – OPPLAGSTALL FOR MARS 1997

Schibsted AB Tidningstatistik har offentliggjort opplagstall for Aftonbladet og Expressen for mars 1997 Hverdager Mars 1997 Mars 1996 EndringAftonbladet 407 100 367 900 39 200Expressen 332 300 385 200 -52 900Avstand 74 800 -17 300 92 100 Søndager Mars 1997 […]

VG`S CIRCULATION DELOPMENT 1. QUARTER 1997

Schibsted VG’S CIRCULATION DELOPMENT 1. QUARTER 1997VG’s circulation the first three months of 1997 increased by 1.7% compared to 1996. The circulation increased by 500 newspapers in January, 7,000 in February and 26,000 in March. The March figures are uncertain […]

OPPLAGSUTVIKLING FOR VG FØRSTE KVARTAL1997

Schibsted VGs opplag har vist en oppgang på 500 aviser for januar, 7.000 for februar og 26.700 for mars, sammenlignet med 1996. Tallene for mars er beheftet medusikkerhet pga. det store salget i påsken. Justert for påskesalget anslåsopplagsøkningen i mars […]

SCHIBSTED 1996 ANNUAL RESULT

Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the year 1996 were approved at the Schibsted board meeting held today. The key figures for 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK mill.) 1996 1995 Change Total revenues 4.524,3 3.347,8 35,1 %Operating […]

SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996

Schibsted SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (Mill. kr.) 1996 1995 EndringDriftsinntekter 4.524,3 3.347,8 35,1 %Driftsresultat 569,3 409,0 39,2 %Finansresultat […]

SCHIBSTED ASA AND TELENOR AS WITH JOINT INTERNET COMPANY IN SWEDEN

Schibsted Schibsted ASA and Telenor AS have, as announced earlier, entered into an agreement regarding the establishing of Scandinavia Online AS, which is a jointly owned company for preparation and distribution of content on the internet. Scandinavia Online AS is […]

SCHIBSTED OG TELENOR MED FELLES INTERNETTSATSING I SVERIGE

Schibsted Schibsted ASA og Telenor AS har som kjent tidligere inngått avtale om etablering av Scandinavia Online AS som et felles eiet selskap for tilrettelegging og distribusjon av innholdsprodukter på internett.Scandinavia Online AS er nå etablert som eget selskap og […]

SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL `DINE PENGER`

Schibsted SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL ‘DINE PENGER’Schibsted ASA and the owners of Dine Pengers Forlag AS, the publishers of themagazine Dine Penger, have agreed on the terms for Schibsted’s acquisition ofthe magazine. The final agreement will be worked out early […]