Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag 11. mai 2000 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo. Stemmesedler utdeles i møtelokalet fra kl. 16.30. Til behandling foreligger: 1. Redegjørelse for årsregnskapet 1999 for Schibsted ASA […]

Price increase Aftonbladet’s supplements

Aftonbladet will from April 19th 2000 increase the price of supplements from SEK 2 to SEK 5. Dependent on the development of the circulation, the effect on results is expected to be approx. SEK 50-75 million annually.

Prisøkning på Aftonbladets bilag

Aftonbladet øker fra 19. april 2000 prisen på bilag fra SEK 2 til SEK 5. Avhengig av opplagsutviklingen på bilagene opplag forventes resultateffekten på årsbasis være ca. SEK 50-75 mill.

Scandinavia Online

The owners of Scandinavia Online, Schibsted Multimedia AS, Telia AB and Nextra AS (Telenor) have signed the definitive agreement for the formation of the largest portal network in the Nordic countries, Scandinavia Online. Prior to the public listing of the […]

Scandinavia Online

Eierne av Scandinavia Online, Schibsted Multimedia AS, Telia AB og Nextra AS (Telenor), har inngått endelig avtale om etablering av Nordens største portalselskap – Scandinavia Online. Schibsteds eierandel i det nye selskapet blir før børsnotering ca. 50% Telia får 25%, […]

New panSOL management

Birger Steen (33), has been appointed CEO for the Nordic portal company “panSOL”. Steen has until now been director in Schibsted Multimedia and has previously worked in McKinsey & Co. He is a civil engineer with a MBA degree from […]

Ny panSOL ledelse

Birger Steen (33) er ansatt som konsernsjef for det nordiske portalselskapet “panSOL”. Steen har inntil nå vært direktør i Schibsted Multimedia og har tidligere blant annet arbeidet i McKinsey & Co. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en […]

SOL snart klar med WAP portal: SOL og SITE Communication inngår samarbeid

SITE Communications AS er en nyetablert mobiloperatør som leier linjer av Netcom. Selskapet har ambisjoner om å etablere seg som den ledende innholdsleverandøren basert på det eksisterende mobilnettet. Vekststrategien bygger på partneravtaler, hvor de ulike partnere benytter etablerte kunderelasjoner til […]

QXL.COM PLC ACQUIRES BIDLET AB

QXL.com plc has entered into an agreement to acquire 50,4% of the shares in Bidlet AB including Aftonbladet’s 12% ownership. QXL is planning to offer to buy the remaining shares in Bidlet. Payment will be in the form of shares […]

QXL.COM PLC OVERTAR BIDLET AB

QXL.com plc har inngått avtale med hovedeierne i Bidlet AB om overtagelse av 50,4% av aksjene i Bidlet AB inklusive Aftonbladets 12%. QXL planlegger å legge inn bud på resterende utestående aksjer i Bidlet AB. Oppgjøret vi gis i form […]

MOBILE SERVICES AND UMTS LICENCES

Schibsted has decided to establish a new company which will develop and operate new mobile services in Scandinavia. The company will also consider applying for UMTS licenses in the Nordic countries. The company will establish portals for mobile services which […]

MOBILE TJENESTER OG UMTS LISENSER

Schibsted har besluttet å etablere et selskap for å utvikle og drive nye mobile tjenester i Skandinavia samt å vurdere søknad i forbindelse med planlagt utdeling av UMTS lisenser. Selskapet vil etablere portaler for mobile tjenester som brukeren skal kunne […]