Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SOL og Freetrax blir størst på mp3

-For oss er det en ”win-win-situasjon”, sier Espen Agdestein hos SOL. –Vi sikrer enda bedre innhold på SOL, samtidig som vi isolert ser på Freetrax som en interessant investering. I avtalen ligger også at SOL skal ha en styreplass, som […]

Ex-Coca-Cola manager as new CEO of Bid2Day International

Bid2Day, one of the leading Scandinavian e-commerce companies, has hired Pål Bruu as new CEO of the company. Pål has a strong background within management, marketing, sales and distribution after having spend 6 years within the Coca-Cola system in Scandinavia, […]

Schibsted won case against DuMont Schauberg in Cologne

Landgericht Cologne has today supported Schibsted and rejected DuMont Schauberg’s case to prohibit the publication of Schibsted’s free newspaper 20 Minuten Cologne. Axel Springer Verlag has also sued Schibsted to stop 20 Minuten Cologne. This case will be treated by […]

Schibsted vant sak mot DuMont Schauberg i Køln

Landgericht Køln har i dag gitt Schibsted medhold og avvist DuMont Schaubergs sak om forbud mot utgivelse av Schibsteds gratisavis 20 Minuten Køln. Axel Springer Forlag har også gått til sak for å forby 20 Minuten Køln. Denne saken kommer […]

Gain by sale of SOL’s Infostream shares

Scandinavia Online AS (SOL), 64% owned by Schibsted, sold their subsidiary SOL System AS to Infostream ASA on the 9th September 1999. The payment was consituted by a cash settlement of NOK 20.6 million and 8,967,391 Infostream shares at the […]

Gevinst ved salg av SOLs Infostream aksjer

Scandinavia Online AS (SOL), der Schibsted eier 64%, solgte 9. september 1999 datterselskapet SOL System AS til Infostream ASA. Oppgjøret skjedde i form av et kontantoppgjør på NOK 20,6 mill. og 8.967.391 aksjer i Infostream til kurs NOK 6,90. Schibsteds […]

Invitation to press conference

Restructuring of ”PanSOL”

Schibsted ASA sent out a statement to the Oslo Stock Exchange on 20th December 1999 concerning Telia AB’s view regarding Schibsted ASA’s exercising of options related to 10% of the shares in SOL AS and SOL AB. Through discussions that […]

Invitasjon til pressekonferanse

Restrukturering av ”PanSOL”

Schibsted ASA sendte den 20.12.99 ut børsmelding angående Telia ABs holdning til Schibsted ASAs utøvelse av opsjoner knyttet til 10 % av aksjene i henholdsvis SOL AS og SOL AB. Gjennom diskusjoner mellom Telia AB, Telenor Nextel AS og Schibsted […]

New Editors-in-Chief in Svenska Dagbladet

The Board of Svenska Dagbladets will today suggest two new editors-in-chief as successors to Mats Svegfors. Hannu Olkinuora (49) is suggested as Editor-in-Chief and responsible publisher. Olkinuora has since 1995 been Editor-in-Chief for one of Finland’s leading newspapers, Ahmulehti. Before […]

Nye sjefredaktører i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladets styre vil idag foreslå to nye sjefredaktører som etterfølgere til Mats Svegfors. Hannu Olkinuora (49) foreslås som sjefredaktør og ansvarlig utgiver. Olkinuora har siden 1995 vært sjefredaktør for en av Finlands ledende aviser, Ahmulehti. Før dette var han […]