Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

RESULT AS PER SEPTEMBER 30, 1999

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30 were approved at the Schibsted Board Meeting, September 30, 1999. The Group’s revenues as of the 3rd quarter were NOK 5,404 million (NOK 4,707 million), an increase of […]

KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1999

Konsernstyret behandlet den 11. november regnskapet pr. 30.9.1999. Konsernets omsetning pr. 3. kvartal ble kr 5.404 mill. (kr 4.707 mill.), en økning på 15 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet preges av et normalt sesongmessig svakt annonsemarked samtidig […]

AGREEMENT WITH TELIA/TELENOR REGARDING JOINTLY CONTROLLED PORTAL COMPANIES

Schibsted and Telia/Telenor have reached an agreement on the terms for restructuring their jointly controlled portal companies in Norway and Sweden, including Schibsted’s portal company in Denmark and Telia/Telenor’s portal company in Finland. The 4 companies will be organized under […]

ENIGHET MED TELIA/TELENOR OM FELLES PORTALSELSKAP

Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted og Telia/Telenor vedrørende restrukturering av konsernenes felles portalselskap i Norge og Sverige, samt Schibsteds portalvirksomhet i Danmark og Telia/Telenors portalvirksomhet i Finland. Selskapene vil bli organisert i ett holding selskap, der Schibsted vil […]

REMINDER: PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999.

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PÅMINNELSE: PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

REVERSAL OF INSURANCE FUNDS FROM SPP

The Swedish life- and pension insurance company SPP, has informed their clients they will receive a one-off reversal of funds. Several fully or partly owned companies in the Schibsted group will have allocaion of funds. For Aftonbladet the amount is […]

TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SPP

Det svenske livs- og pensjonsforsikringsselskapet SPP har meddelt sine kunder om en engangs tilbakeføring av midler. Flere hel- og deleide selskaper i Schibsted-konsernet har blitt meddelt at de har blitt allokert midler. For Aftonbladet utgjør beløpet SEK 61 millioner, for […]

TERMINATION OF GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN TV 2 AND TVNORGE – SCHIBSTED’S SHARE NOK 21 MILL.

The Board of Directors in i TV2 AS decided yesterday afternoon to terminate the guarantee agreement between TV 2 and TVNorge. The financial consequences for Schibsted ASA is a cost of NOK 21 million in 1999. This settlement eliminates all […]

TERMINERING AV GARANTIAVTALE MELLOM TV 2 OG TVNORGE – SCHIBSTEDS ANDEL NOK 21 MILL.

Styret i TV2 AS vedtok i går ettermiddag å terminere garantiavtalen mellom TV2 og TVNorge. De økonomiske konsekvensene for Schibsted ASA er en belastning på NOK 21 mill i 1999 regnskapet. Med dette elimineres all finansiell risiko knyttet til den […]