Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Gain by sale of SOL’s Infostream shares

Scandinavia Online AS (SOL), 64% owned by Schibsted, sold their subsidiary SOL System AS to Infostream ASA on the 9th September 1999. The payment was consituted by a cash settlement of NOK 20.6 million and 8,967,391 Infostream shares at the […]

Gevinst ved salg av SOLs Infostream aksjer

Scandinavia Online AS (SOL), der Schibsted eier 64%, solgte 9. september 1999 datterselskapet SOL System AS til Infostream ASA. Oppgjøret skjedde i form av et kontantoppgjør på NOK 20,6 mill. og 8.967.391 aksjer i Infostream til kurs NOK 6,90. Schibsteds […]

Invitation to press conference

Restructuring of ”PanSOL”

Schibsted ASA sent out a statement to the Oslo Stock Exchange on 20th December 1999 concerning Telia AB’s view regarding Schibsted ASA’s exercising of options related to 10% of the shares in SOL AS and SOL AB. Through discussions that […]

Invitasjon til pressekonferanse

Restrukturering av ”PanSOL”

Schibsted ASA sendte den 20.12.99 ut børsmelding angående Telia ABs holdning til Schibsted ASAs utøvelse av opsjoner knyttet til 10 % av aksjene i henholdsvis SOL AS og SOL AB. Gjennom diskusjoner mellom Telia AB, Telenor Nextel AS og Schibsted […]

New Editors-in-Chief in Svenska Dagbladet

The Board of Svenska Dagbladets will today suggest two new editors-in-chief as successors to Mats Svegfors. Hannu Olkinuora (49) is suggested as Editor-in-Chief and responsible publisher. Olkinuora has since 1995 been Editor-in-Chief for one of Finland’s leading newspapers, Ahmulehti. Before […]

Nye sjefredaktører i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladets styre vil idag foreslå to nye sjefredaktører som etterfølgere til Mats Svegfors. Hannu Olkinuora (49) foreslås som sjefredaktør og ansvarlig utgiver. Olkinuora har siden 1995 vært sjefredaktør for en av Finlands ledende aviser, Ahmulehti. Før dette var han […]

20 Minuten Cologne to be stopped

Landgericht Berlin yesterday treated Schibsted’s appeal in connection with the summons from the publisher Axel Springer regarding spreading of the free newspaper 20 Minuten Cologne. The court of justice ruled against Schibsted. The ruling will be appealed to a higher […]

20 Minuten Køln stoppet

Landgericht Berlin behandlet i går Schibsteds anke i forbindelse med stevningen fra forlagshuset Axel Springer mot spredning av gratisavisen 20 Minuten Køln. Domstolen ga Springer medhold. Saken ankes av Schibsted til neste rettsinstans. Spredningen av gratisavisen vil enten stoppes eller […]

20Min dispute in Cologne

A court of justice in Berlin ruled Tuesday against spreading of Schibsted’s free newspaper 20Min in Cologne based on a summons from the publisher Springer. This ruling will be appealed by Schibsted. The appeal is expected to be determined within […]

20Min rettstvist i Køln

En domstol i Berlin la tirsdag ned forbud mot spredning av Schibsteds gratisavis 20Min i Køln på bakgrunn av en stevning fra forlagshuset Springer. Denne avgjørelsen er anket av Schibsted. Anken ventes behandlet og avgjort i løpet av få dager. […]