Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

20Min rettstvist i Køln

En domstol i Berlin la tirsdag ned forbud mot spredning av Schibsteds gratisavis 20Min i Køln på bakgrunn av en stevning fra forlagshuset Springer. Denne avgjørelsen er anket av Schibsted. Anken ventes behandlet og avgjort i løpet av få dager. […]

Share option scheme and new managing director in Aftonbladet

The Board of Aftonbladet decided yesterday to offer the employees in Aftonbladet to buy into a share option scheme in Hierta Venture AB. The venture company owns shares in Bidlet, TopJobs and Leknet.The share options constitutes up to 10 % […]

Opsjonsordning vedtatt i Aftonbladet

Styret i Aftonbladet besluttet i et møte i går å tilby de ansatte i Aftonbladet kjøp av opsjoner i Hierta Venture AB. Ventureselskapet har eierandeler i bl.a. Bidlet, TopJobs og Leknet. Opsjonene utgjør inntil 10 % av Hierta Ventures aksjekapital.Tilbudet […]

TELIA DISPUTES SCHIBSTED’S RIGHT TO EXECUTE SHARE OPTIONS IN SOL COMPANIES

Telia has informed Schibsted that, as a consequence of the demerger of Telia and Telenor, Telia disputes Schibsted’s right to acquire 10% of the shares of SOL AS (Norway) and 10% of the shares in SOL AB (Sweden). Schibsted exercised […]

TELIA BESTRIDER UTØVELSE AV OPSJONER

Telia har informert Schibsted om at de, på grunnlag av avviklingen av fusjonen mellom Telenor og Telia, bestrider Schibsteds avtalefestede rett til kjøp av 10% av aksjene i SOL AS (Norge) og 10% i SOL AB. Schibsted utøvde disse opsjonene […]

Schibsted ASA (SCH) – Launch of 20 MIN in Zurich and Cologne

It is decided to launch the free newspaper 20 MIN in Cologne and Zurich early next week. The newspaper is owned by Schibsted and a European investments bank. The newspapers will have a estimated circulation of appr. 150, 000 in […]

Schibsted ASA (SCH) – Lansering av 20 MIN i Zurich og Køln

Det er besluttet at gratisavisen 20 MIN lanseres i Køln og Zurich tidlig neste uke. Avisen eies av Schibsted og en europeisk investeringsbank. Forventet opplag blir på ca. 150.000 i Køln og 125.000 i Zurich. Avisene vil bli distribuert i […]

PARTNERSHIP AGREEMENT CONCLUDED FOR 20 MIN

Schibsted has entered into an agreement with a European investment bank regarding partnership in the free newspaper project 20 Min. There are plans to launch the newspaper in two European cities. A third city will be decided upon soon. Other […]

AVTALE OM DELEIERSKAP FOR 20 MIN

Schibsted har inngått avtale med en europeisk investeringsbank om deleierskap i gratisavisprosjektet 20 Min. Det er planlagt lansering av gratisaviser i to mellom-europeiske byer. Flere byer er under utredning og eventuelle nye lanseringer vil bli besluttet senere.

NORDFOTO FORMS PART OF THE SCANPIX GROUP

A letter of intent has been signed where Scanpix Scandinavia AB 1st January 2000 acquires 49% of the Danish imagebank Nordfoto. This makes Scanpix one of the leading imagebanks in Europe. Estimated turnover for 1999 is appr. SEK 110 mill. […]

NORDFOTO INN I SCANPIX GRUPPEN

Det er inngått en intensjonsavtale om at Scanpix Scandinavia AB 1. januar 2000 kjøper 49% av det danske billedbyrået Nordfoto. Dette gjør Scanpix til et av de største fotobyråene i Europa. Estimert omsetning i 1999 er på SEK 110 mill. […]

Kirsten Idebøen appointed ”Pan SOL” CEO

The Board of SOL has appointed Kirsten Idebøen (36) as CEO in the new company ”Pan SOL” from 1st January 2000. The Group Management team will be located in Stockholm. Idebøen now comes from the position as acting managing director […]