Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

AFTONBLADET IS SELLING SHARES IN JOBBDIREKT AB

The British company toppjobs.net plc has acquired 75% of the company JobbDirekt AB, a company providing Internet recruitment solutions in Sweden. Aftonbladet is reducing its share of the company from 40% to 25%. Aftonbladet is selling the 15% share of […]

AFTONBLADET SELGER AKSJER I JOBBDIREKT AB

Det engelske selskapet toppjobs.net plc har kjøpt 75 % av aksjene i i Jobbdirekt AB, et selskap som formidler stillingsannonser på Internett. Aftonbladet reduserer sin eierandel i JobbDirekt AB fra 40 % til 25 %. Aftonbladet selger sine 15 % […]

Results June 30, 1999 – Report

Report concerning the results for Schibsted per June 30 1999, is now available on the following link.

KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1999

Konsernstyret behandlet den 17. august regnskapet per 30.6.1999. Konsernets omsetning i 1. halvår ble kr 3.635 mill. (kr 3.025 mill.), en økning på 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig tilgangen av datterselskaper som ikke var […]

RESULT AS PER JUNE 30, 1999

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to June 30 were approved at the Schibsted Board Meeting August 17, 1999. The Group’s revenues for the 1st half were NOK 3,635 million (NOK 3.025 million), an increase of 20%. […]

Presentation of 2nd Quarter 1999

Presentation of 2nd Quarter 1999 for Schibsted is now available on the following link:

Presentasjon av 2. kvartal 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999 for Schibsted er nå tilgjengelig på følgende link:

POSSIBLE NEW PRICING STRUCTURE IN AFTONBLADET AS OF 16TH OF AUGUST

The Board of Aftonbladet will in a meeting today decide upon a new pricing structure. The price of the newspaper is SEK 10 including a daily supplement. The new pricing structure will give the consumers the ability to purchase the […]

MULIG NY PRISMODELL I AFTONBLADET FRA 16. AUGUST

Aftonbladets styre kommer onsdag til å ta stilling til om Aftonbladet skal innføre en ny prismodell. Aftonbladet koster i dag SEK 10 hver dag og det følger et bilag med avisen. Den nye prismodellen vil eventuelt gi forbrukerne muligheten til […]

OPPLAGSTALL FOR VG

Til tross for gode salgstall i juli med opplag betydelig over 1998 nivået ligger det akkumulerte opplaget pr. juli 1999 marginalt under opplaget for samme periode i 1998.

RESULT AS PER MARCH 31, 1999

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to March 31 were approved at the Schibsted Board Meeting May 11, 1999. The Group’s revenues for the first three months of 1999 were NOK 1 822 million, an increase of […]

KONSERNREGNSKAP PR. 1. KVARTAL 1999

Konsernstyret behandlet den 11. mai regnskapet per 31.3.1999. Konsernets omsetning per 1. kvartal ble kr 1.822 mill., en økning på 21 % eller kr 317 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 20,2 mill. mot kr […]