Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Listen to the tape from Schibsted’s telephone conference in connection with the third quarter accounts

If you would like to listen to the tape from Schibsted’s telephone conference in connection with the third quarter accounts then please follow these instructions: Call 22 33 11 13 Key user id 120# Key 1 Key conference id 20# […]

Opptak fra telefonkonferansen i forbindelse med 3. kvartal

Vil dere høre på opptaket fra telefonkonferansen til Schibsted ASA i forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartals regnskapet: Ring 22 33 11 13 Tast user id 120# Tast 1 Tast konferanse id 20# Tast 1 for å starte avspilling

RESULT AS PER SEPTEMBER 30, 1999

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30 were approved at the Schibsted Board Meeting, September 30, 1999. The Group’s revenues as of the 3rd quarter were NOK 5,404 million (NOK 4,707 million), an increase of […]

KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1999

Konsernstyret behandlet den 11. november regnskapet pr. 30.9.1999. Konsernets omsetning pr. 3. kvartal ble kr 5.404 mill. (kr 4.707 mill.), en økning på 15 % sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet preges av et normalt sesongmessig svakt annonsemarked samtidig […]

AGREEMENT WITH TELIA/TELENOR REGARDING JOINTLY CONTROLLED PORTAL COMPANIES

Schibsted and Telia/Telenor have reached an agreement on the terms for restructuring their jointly controlled portal companies in Norway and Sweden, including Schibsted’s portal company in Denmark and Telia/Telenor’s portal company in Finland. The 4 companies will be organized under […]

ENIGHET MED TELIA/TELENOR OM FELLES PORTALSELSKAP

Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted og Telia/Telenor vedrørende restrukturering av konsernenes felles portalselskap i Norge og Sverige, samt Schibsteds portalvirksomhet i Danmark og Telia/Telenors portalvirksomhet i Finland. Selskapene vil bli organisert i ett holding selskap, der Schibsted vil […]

REMINDER: PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999.

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PÅMINNELSE: PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

PRESENTATION OF 3rd. QUARTER ACCOUNTS 1999

To our contacts, We hereby invite you to attend a presentation of the company’s accounts as of 3rd quarter. The presentation will find place at the company’s premises in: Apotekergaten 10 in Oslo November 11th at 4 pm. There will […]

PRESENTASJON AV RESULTAT PR. 3. KVARTAL 1999.

Til våre kontakter, Vi inviterer herved til presentasjon av selskapets regnskap for 3. kvartal. Presentasjonen vil finne sted i: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 den 11. november 1999 kl 1600. Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse den 11. november […]

REVERSAL OF INSURANCE FUNDS FROM SPP

The Swedish life- and pension insurance company SPP, has informed their clients they will receive a one-off reversal of funds. Several fully or partly owned companies in the Schibsted group will have allocaion of funds. For Aftonbladet the amount is […]

TILBAKEFØRING AV MIDLER FRA SPP

Det svenske livs- og pensjonsforsikringsselskapet SPP har meddelt sine kunder om en engangs tilbakeføring av midler. Flere hel- og deleide selskaper i Schibsted-konsernet har blitt meddelt at de har blitt allokert midler. For Aftonbladet utgjør beløpet SEK 61 millioner, for […]