Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

TELIA DISPUTES SCHIBSTED’S RIGHT TO EXECUTE SHARE OPTIONS IN SOL COMPANIES

Telia has informed Schibsted that, as a consequence of the demerger of Telia and Telenor, Telia disputes Schibsted’s right to acquire 10% of the shares of SOL AS (Norway) and 10% of the shares in SOL AB (Sweden). Schibsted exercised […]

TELIA BESTRIDER UTØVELSE AV OPSJONER

Telia har informert Schibsted om at de, på grunnlag av avviklingen av fusjonen mellom Telenor og Telia, bestrider Schibsteds avtalefestede rett til kjøp av 10% av aksjene i SOL AS (Norge) og 10% i SOL AB. Schibsted utøvde disse opsjonene […]

Schibsted ASA (SCH) – Launch of 20 MIN in Zurich and Cologne

It is decided to launch the free newspaper 20 MIN in Cologne and Zurich early next week. The newspaper is owned by Schibsted and a European investments bank. The newspapers will have a estimated circulation of appr. 150, 000 in […]

Schibsted ASA (SCH) – Lansering av 20 MIN i Zurich og Køln

Det er besluttet at gratisavisen 20 MIN lanseres i Køln og Zurich tidlig neste uke. Avisen eies av Schibsted og en europeisk investeringsbank. Forventet opplag blir på ca. 150.000 i Køln og 125.000 i Zurich. Avisene vil bli distribuert i […]

PARTNERSHIP AGREEMENT CONCLUDED FOR 20 MIN

Schibsted has entered into an agreement with a European investment bank regarding partnership in the free newspaper project 20 Min. There are plans to launch the newspaper in two European cities. A third city will be decided upon soon. Other […]

AVTALE OM DELEIERSKAP FOR 20 MIN

Schibsted har inngått avtale med en europeisk investeringsbank om deleierskap i gratisavisprosjektet 20 Min. Det er planlagt lansering av gratisaviser i to mellom-europeiske byer. Flere byer er under utredning og eventuelle nye lanseringer vil bli besluttet senere.

NORDFOTO FORMS PART OF THE SCANPIX GROUP

A letter of intent has been signed where Scanpix Scandinavia AB 1st January 2000 acquires 49% of the Danish imagebank Nordfoto. This makes Scanpix one of the leading imagebanks in Europe. Estimated turnover for 1999 is appr. SEK 110 mill. […]

NORDFOTO INN I SCANPIX GRUPPEN

Det er inngått en intensjonsavtale om at Scanpix Scandinavia AB 1. januar 2000 kjøper 49% av det danske billedbyrået Nordfoto. Dette gjør Scanpix til et av de største fotobyråene i Europa. Estimert omsetning i 1999 er på SEK 110 mill. […]

Kirsten Idebøen appointed ”Pan SOL” CEO

The Board of SOL has appointed Kirsten Idebøen (36) as CEO in the new company ”Pan SOL” from 1st January 2000. The Group Management team will be located in Stockholm. Idebøen now comes from the position as acting managing director […]

Kirsten Idebøen konsernsjef for ”Pan SOL”

Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen (36) som konsernsjef i det nye selskapet ”Pan SOL” fra 1. januar 2000. Konsernledelsen vil sitte i Stockholm. Idebøen kommer fra stillingen som konstituert adm.dir og ansvarlig redaktør i Scandinavia Online (SOL) Norge […]

”PanSOL” enters into advertising agreement with Active ISP worth NOK 14 mill.

Active ISP and Scandinavia Online (SOL) have entered into one of Scandinavia’s most important advertising agreements on the Internet. The agreement amounts to appr. NOK 14 millions, to be used for various advertising products on SOL’s Norwegian, Swedish og Danish […]

Active ISP har valgt SOL som annonsemedium på Internett i Skandinavia

“Vi er godt fornøyd med avtalen, og synes det er spennende at vi for første gang har tegnet en betydelig avtale på tvers av de skandinaviske landene”, sier administrerende direktør i SOL, Kirsten C. Idebøen. Active ISP er et av […]