We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

20 Minuten Cologne to be stopped

Landgericht Berlin yesterday treated Schibsted’s appeal in connection with the summons from the publisher Axel Springer regarding spreading of the free newspaper 20 Minuten Cologne. The court of justice ruled against Schibsted. The ruling will be appealed to a higher […]

20 Minuten Køln stoppet

Landgericht Berlin behandlet i går Schibsteds anke i forbindelse med stevningen fra forlagshuset Axel Springer mot spredning av gratisavisen 20 Minuten Køln. Domstolen ga Springer medhold. Saken ankes av Schibsted til neste rettsinstans. Spredningen av gratisavisen vil enten stoppes eller […]

20Min dispute in Cologne

A court of justice in Berlin ruled Tuesday against spreading of Schibsted’s free newspaper 20Min in Cologne based on a summons from the publisher Springer. This ruling will be appealed by Schibsted. The appeal is expected to be determined within […]

20Min rettstvist i Køln

En domstol i Berlin la tirsdag ned forbud mot spredning av Schibsteds gratisavis 20Min i Køln på bakgrunn av en stevning fra forlagshuset Springer. Denne avgjørelsen er anket av Schibsted. Anken ventes behandlet og avgjort i løpet av få dager. […]

Share option scheme and new managing director in Aftonbladet

The Board of Aftonbladet decided yesterday to offer the employees in Aftonbladet to buy into a share option scheme in Hierta Venture AB. The venture company owns shares in Bidlet, TopJobs and Leknet.The share options constitutes up to 10 % […]

Opsjonsordning vedtatt i Aftonbladet

Styret i Aftonbladet besluttet i et møte i går å tilby de ansatte i Aftonbladet kjøp av opsjoner i Hierta Venture AB. Ventureselskapet har eierandeler i bl.a. Bidlet, TopJobs og Leknet. Opsjonene utgjør inntil 10 % av Hierta Ventures aksjekapital.Tilbudet […]

TELIA DISPUTES SCHIBSTED’S RIGHT TO EXECUTE SHARE OPTIONS IN SOL COMPANIES

Telia has informed Schibsted that, as a consequence of the demerger of Telia and Telenor, Telia disputes Schibsted’s right to acquire 10% of the shares of SOL AS (Norway) and 10% of the shares in SOL AB (Sweden). Schibsted exercised […]

TELIA BESTRIDER UTØVELSE AV OPSJONER

Telia har informert Schibsted om at de, på grunnlag av avviklingen av fusjonen mellom Telenor og Telia, bestrider Schibsteds avtalefestede rett til kjøp av 10% av aksjene i SOL AS (Norge) og 10% i SOL AB. Schibsted utøvde disse opsjonene […]

Schibsted ASA (SCH) – Launch of 20 MIN in Zurich and Cologne

It is decided to launch the free newspaper 20 MIN in Cologne and Zurich early next week. The newspaper is owned by Schibsted and a European investments bank. The newspapers will have a estimated circulation of appr. 150, 000 in […]

Schibsted ASA (SCH) – Lansering av 20 MIN i Zurich og Køln

Det er besluttet at gratisavisen 20 MIN lanseres i Køln og Zurich tidlig neste uke. Avisen eies av Schibsted og en europeisk investeringsbank. Forventet opplag blir på ca. 150.000 i Køln og 125.000 i Zurich. Avisene vil bli distribuert i […]

PARTNERSHIP AGREEMENT CONCLUDED FOR 20 MIN

Schibsted has entered into an agreement with a European investment bank regarding partnership in the free newspaper project 20 Min. There are plans to launch the newspaper in two European cities. A third city will be decided upon soon. Other […]

AVTALE OM DELEIERSKAP FOR 20 MIN

Schibsted har inngått avtale med en europeisk investeringsbank om deleierskap i gratisavisprosjektet 20 Min. Det er planlagt lansering av gratisaviser i to mellom-europeiske byer. Flere byer er under utredning og eventuelle nye lanseringer vil bli besluttet senere.