Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

REDUCED NEWSPRINT PRICES FOR NORWEGIAN NEWSPAPERS FROM 1. SEPTEMBER

Date:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA, supplier of 80 % of norwegian newspapers´ newsprint consumption, has announced a 5 % price reduction effective September 1st. The price level for the last four months of 1996 will consequently be comparable […]

REDUSERTE AVISPAPIRPRISER FOR NORSKE AVISER FRA 1. SEPTEMBER

Dato:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA har meddelt Norske Avisers Landsforbund at prisene på avispapir er satt ned med 5 % med virkning fra 1. september.Norske Skog leverer 80 % av papiret som brukes i norske aviser. Prisnivået for […]