Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

PRESENTASJON – ÅRSRESULTAT 1998

Til pressen og analytikere Schibsted ASA inviterer herved til presentasjon av årsresultat 1998. Presentasjonen vil finne sted: Fredag 26. februar kl. 09.00 i Auditoriet, Apotekergaten 10. Regnskapstallene vil bli offentliggjort kl. 08.00. Se: http://www.schibsted.no/ir/rapporter/index.htm

Results 1998

Schibsted’s result for 1998 will include significant restructuring and non-recurring expenses. At the end of 1998, Schibsted initiated programs in order to strengthen the group’s competitive position. The results will therefore be lower than earlier anticipated. The preliminary pre-tax profit […]

Resultat for regnskapsåret 1998

Schibsteds resultat for regnskapsåret 1998 vil være preget av store restruktureringskostnader og engangskostnader. Det ble på slutten av regnskapsåret 1998 iverksatt tiltak for å styrke konsernets konkurranseevne. Resultatene vil derfor bli svakere en tidligere antatt. Foreløpig resultat før skatt ble […]

SCHIBSTEDS GRATISAVIS LANSERES 16. APRIL

Fredag 16. april kommer første utgave av Schibsteds nye gratisavis i Oslo. Den får navnet Avis1, og skal i første omgang komme ut onsdag og fredag. Opplaget blir 201.500. Avis1 vil bli distribuert med Aftenpostens aftenbud til de som ikke […]

SCHIBSTEDS FREE NEWSPAPER WILL BE LAUNCHED AT APRIL 16.

Friday, April 16, the first copy of Schibstd’s free newspaper will be distributed in Oslo. The name of the newspaper is Avis1 and it will be distributed two days a week; Wednesday and Friday. The circulation is 201,500. Avis1 will […]

Opplagstall for VG 1998

VG har idag offentliggjort sine opplagstall for 1998 (sammenlignbare tall for 1997 i parentes). Hverdag 364.825 eksemplarer (370.115) Lørdag 455.295 eksemplarer (462.570) Søndag 299.735 eksemplarer (294.019)

Opplagstall for Aftenposen 1998

Aftenposten har idag offentliggjort sine opplagstall for 1998 (sammenlignbare tall for 1997 i parantes). Hverdag 288.078 eksemplarer (286.163) Aften 186.418 eksemplarer (191.269) Søndag 238.181 eksemplarer (230.118)

Anita Roarsen ny økonomidirektør i Aftenposten

Anita Roarsen er ansatt som ny økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Aftenposten. Roarsen kommer fra stillingen som økonomidirektør i Schibsted ASA, hvor hun har vært siden sommeren 1996. Før dette var hun partner i revisjonsselskapet Arthur Andersen. Hun er utdannet […]

Kirsten Idebøen vil vikariere for Kristin Skogen Lund i SOL.no

Adm dir og ansvarlig redaktør Kristin Skogen Lund i Scandinavia Online AS (SOL)er blitt innvilget svangerskaps- og barselpermisjon. Styret i SOL har ansatt Kirsten Idebøen som vikar for Kristin Skogen Lund i den perioden hun er i permisjon. Tiltredelse ventes […]

Cost reduction at Aftenposten

Aftenposten has identified cost reducing measures totalling NOK 170 million. The identified measures will be discussed by management and representatives of the unions at Aftenposten during the next weeks. The management’s goal is to reduce the annual cost level by […]

Kostnadsbesparelser i Aftenposten identifisert.

Aftenposten har identifisert kostnadsreduserende tiltak i Aftenposten på 170 millioner kroner. Tiltakene vil i de nærmeste ukene bli drøftet med representanter for fagforeningene i Aftenposten. Ledelsens ambisjon er å redusere kostnadsnivået med minst 150 millioner kroner. De besparende tiltakene vil […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – Dividend for the fiscal year 1998

The board of Schibsted ASA will suggest to the annual general meeting that a dividend of NOK 1,75 per share be paid for the fiscal year 1998. The annual general meeting will be held the 11th of May 1999.