Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED ØKER SITT TV-ENGASJEMENT I BALTIKUM

Schibsted Schibsted ASA har inngått avtale om overtagelse av samtlige aksjer fra øvrige utenlandske eiere i fjernsynskanalen Kanal 2 i Estland for ca. 26 millioner kroner. Ved kjøpet øker Schibsted sin eierandel i Kanal 2 fra ca. 27% til ca. […]

“SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER JUNE 30, 1997”

Schibsted SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER JUNE 30, 1997The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to June 30, 1997 were approved at the Schibsted Board Meeting August 19The group’s revenues for the first half of 1997 were […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997

Schibsted SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997Konsernstyret behandlet den 19. august regnskapet pr. 30.6.1997. Konsernets omsetning i 1. halvår 1997 ble kr 2.563 mill., en økning på 31,9% eller kr 620 mill. sammenlignet med samme periode i […]

Sale of shares in TVNorge

Schibsted Schibsted has entered into an agreement with TV 2 AS whereby TV 2 AS will acquire Schibsted’s remaining 8% ownership in TVNorge for NOK 42 million. With this sale Schibsted has sold its 29.3% ownership in TVNorge for a […]

Salg av aksjer i TVNorge

Schibsted Schibsted har inngått avtale med TV 2 AS om salg av Schibsteds resterende 8% av aksjene i TVNorge. Kjøpesummen er kr. 42 millioner. Schibsted har dermed totalt solgt aksjer i TVNorge for ca. kr 154 millioner. Aksjene ble kjøpt […]

PRESS RELEASE

Schibsted The Norwegian Competition Authority today issued a press release regarding the Internet co-operation between Schibsted and Telenor. The press release states that the Competition Authority has decided not to intervene against the Internet co-operation between Telenor and Schibsted after […]

Ikke inngrep mot internettsamarbeidet mellom Telenor og Schibsted etter endringer i samarbeidet

Schibsted PRESSEMELDING FRA SCHIBSTED Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett-satsinger (Oslo, 17. juni 1997) Det ble i ettermiddag utsendt vedlagte pressemelding fra Konkurransetilsynet vedrørende fusjon mellom Telenor Online AS og Schibsted Nett AS. Kontaktpersoner vil være: Peter Pay, Telenor […]

TV 2 – Lawsuit against the Government – Local TV

Schibsted The Chairman of TV2, Jan Erik Knarbakk, has informed the family, culture and administration committee of the Parliament that, if the Parliament wishes to remove the 75% distribution limitation for channels which co-operate with local TV, TV2 will contribute […]

TV 2 – Søksmål mot Staten – Lokal TV

Schibsted Styreformannen i TV 2, Jan Erik Knarbakk, har meddelt Stortingets familie-, kultur og administrasjonskomite at dersom det er Stortingets ønske å oppheve «taket» på 75% distribusjon for kanaler som samarbeider med lokal-TV, vil TV2 bidra til en slik løsning […]

Competition Authorities` review of the Internet activities of Schibsted and Telenor

Schibsted Competition Authorities’ review of the Internet activities of Schibsted and TelenorSchibsted today received a letter from the Competition Authorities, in which Schibsted is informed that the Competition Authorities, following a review of Schibsted ‘s and Telenor’s Internet activities, have […]

Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett-satsinger

Schibsted (Oslo, 30. mai 1997) Schibsted har i dag mottatt brev fra Konkurransetilsynet der det orienteres om at Tilsynet etter en vurdering av Schibsted og Telenors internett-satsinger finner at det er grunnlag for å gripe inn i samarbeidet etter konkurranselovens […]

Sale of shares in TVNorge

Schibsted Schibsted has sold 21.33% of the shares in TVNorge to TV 2.The transaction value is approx. NOK 112 million, and will giveSchibsted a gain of approximately NOK 30 million in the 2. quarter. Thegain calculation reflects Schibsted’s share of […]