Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SOL AS (NORGE) SELGER NEO INTERAKTIV AS

Scandinavia Online AS (SOL) har inngått en prinsippavtale med Icon Medialab International AB (ICON) om salg av datterselskapet Neo Interaktiv (Neo). Avtalen krever godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling i ICON medio januar 1999.

AGREEMENTS REGARDING SOL AB (SWEDEN) AND SOL AS (DENMARK

Telia, Telenor og Schibsted have today replaced the letter of intent entered into in January 1998 with a final agreement regarding the ownership of SOL AB. As previously agreed the ownership in SOL AB will be: Schibsted 40%, Telia 40%, […]

AVTALER VEDRØRENDE SOL AB (SVERIGE) OG SOL AS (DANMARK)

Intensjonsavtalen inngått i januar 1998 mellom Telia, Telenor og Schibsted om eierskapet i SOL AB er i dag erstattet av en endelig avtale. Avtalen innebærer at SOL AB vil eies med 40% av Schibsted, 40% av Telia, og 20% av […]

Buy-back of shares

Schibsted’s board of directors has given the management of Schibsted approval to acquire up to 5% of the common stock. The approval is in accordance with the decision from the Annual General Meeting this year. Repurchase of own shares will […]

Free newspaper

Schibsted’s board of directors has approved the launch of free newspapers in Oslo by Schibsted. The free newspaper will probably be launched in the first half of 1999

Fullmakt til å erverve egne aksjer

Konsernstyret i Schibsted ASA har i dag fattet vedtak som gir administrasjonen fullmakt til å erverve inntil 5% av de utstedte aksjer i selskapet. Fullmakten er i henhold til Generalforsamlingens vedtak fra den 7. mai, 1998. Erverv av egne aksjer […]

Gratisavis

Konsernstyret i Schibsted ASA har fattet en prinsippbeslutning om utgivelse av gratisavis i Oslo i regi av Schibsted. Sannsynlig lansering for gratisavisen er i første halvår 1999.

SCHIBSTED ASA – RESULT AS PER SEPTEMBER 30, 1998

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30, 1998 were approved at the Schibsted Board Meeting November 5, 1998. The Group’s revenues as of the 3rd quarter 1998 amounted to NOK 4,707 million, an increase of […]

SCHIBSTED (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1998

Konsernstyret behandlet den 5. november regnskapet pr. 30.9.1998. Konsernets omsetning pr. 3. kvartal 1998 ble kr 4.707 mill., en økning på 22% eller kr 833 mill. sammenlignet med samme periode i fjor – hvorav kr 260 mill. skyldes konsolideringen av […]

Restrukturering i Scandinavia Online AS

SOL AS har gjennomført bemanningsreduksjoner pga. restrukturering av selskapet. Årsaken til restruktureringen er selskapets økonomiske situasjon. Underskuddet pr. første halvår var ca 35 millioner kroner. Gjennom oppsigelsene vil antall årsverk i selskapet reduseres fra 85 til 60. For inneværende år […]

Restructuring Scandinavia Online AS

As a result of the restructuring of SOL AS the company has implemented a reduction in the staff. The restructuring is due to the financial situation at the company. The losses for the first six months of 1998 were approximately […]

Schibsted (SCH) – Senior management changes at Scandinavia Online AS (SOL)

At a board meeting at SOL AS on September 4, 1998 the board and the administration agreed on a plan for the future development of the company. It was also agreed that the next phase of SOL`s development requires a […]