Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Presentasjon av 2. kvartal 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999 for Schibsted er nå tilgjengelig på følgende link:

POSSIBLE NEW PRICING STRUCTURE IN AFTONBLADET AS OF 16TH OF AUGUST

The Board of Aftonbladet will in a meeting today decide upon a new pricing structure. The price of the newspaper is SEK 10 including a daily supplement. The new pricing structure will give the consumers the ability to purchase the […]

MULIG NY PRISMODELL I AFTONBLADET FRA 16. AUGUST

Aftonbladets styre kommer onsdag til å ta stilling til om Aftonbladet skal innføre en ny prismodell. Aftonbladet koster i dag SEK 10 hver dag og det følger et bilag med avisen. Den nye prismodellen vil eventuelt gi forbrukerne muligheten til […]

OPPLAGSTALL FOR VG

Til tross for gode salgstall i juli med opplag betydelig over 1998 nivået ligger det akkumulerte opplaget pr. juli 1999 marginalt under opplaget for samme periode i 1998.

RESULT AS PER MARCH 31, 1999

The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to March 31 were approved at the Schibsted Board Meeting May 11, 1999. The Group’s revenues for the first three months of 1999 were NOK 1 822 million, an increase of […]

KONSERNREGNSKAP PR. 1. KVARTAL 1999

Konsernstyret behandlet den 11. mai regnskapet per 31.3.1999. Konsernets omsetning per 1. kvartal ble kr 1.822 mill., en økning på 21 % eller kr 317 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 20,2 mill. mot kr […]

Annual Report 1998

Annual Report 1998 for Schibsted is now available on the following link:

Årsrapport 1998

Årsrapport 1998 for Schibsted er nå tilgjengelig på følgende link:

ACQUISITION OF BLADKOMPANIET AS

As earlier announced, Schibsted ASA entered into a letter of intent regarding the acquisition of Bladkompaniet including its subsidiaries. The preliminary agreement has now been replaced by a final agreement. The acquisition will be effective from 1 January 1999. Bladkompaniet […]

ENDELIG AVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS

Den tidligere inngåtte intensjonsavtalen mellom Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper er blitt erstattet av en endelig avtale. Overtakelsen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar, 1999. Bladkompaniet utgir bøker og blader […]

PRICE INCREASE VG

From July 1, 1999 the cover price of VG will increase from NOK 8 to NOK 9 on Monday, Tuesday, Wednesday Thursday and Friday. The cover price on these weekdays has been unchanged at NOK 8 since 1993. Assuming unchanged […]

PRISØKNING VG

VG øker prisen til 9 kroner fra 1. juli på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. VG har hatt uendret utsalgspris på 8 kroner siden 1993 på disse ukedagene. Gitt et uendret opplag vil prisøkningen gi VG en positiv årlig […]