Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED 1996 ANNUAL RESULT

Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the year 1996 were approved at the Schibsted board meeting held today. The key figures for 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK mill.) 1996 1995 Change Total revenues 4.524,3 3.347,8 35,1 %Operating […]

SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996

Schibsted SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (Mill. kr.) 1996 1995 EndringDriftsinntekter 4.524,3 3.347,8 35,1 %Driftsresultat 569,3 409,0 39,2 %Finansresultat […]

SCHIBSTED ASA AND TELENOR AS WITH JOINT INTERNET COMPANY IN SWEDEN

Schibsted Schibsted ASA and Telenor AS have, as announced earlier, entered into an agreement regarding the establishing of Scandinavia Online AS, which is a jointly owned company for preparation and distribution of content on the internet. Scandinavia Online AS is […]

SCHIBSTED OG TELENOR MED FELLES INTERNETTSATSING I SVERIGE

Schibsted Schibsted ASA og Telenor AS har som kjent tidligere inngått avtale om etablering av Scandinavia Online AS som et felles eiet selskap for tilrettelegging og distribusjon av innholdsprodukter på internett.Scandinavia Online AS er nå etablert som eget selskap og […]

SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL `DINE PENGER`

Schibsted SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL ‘DINE PENGER’Schibsted ASA and the owners of Dine Pengers Forlag AS, the publishers of themagazine Dine Penger, have agreed on the terms for Schibsted’s acquisition ofthe magazine. The final agreement will be worked out early […]

SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997

Schibsted SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997Norske Avisers Landsforbund (the Federation of Norwegian Newspapers) hascome to agreement over the 1997 newsprint prices with Norske Skog andfive other producers. The average price reduction for 1997 will beapproximately 17% compared with the […]

SCHIBSTED KJØPER DINE PENGER

Schibsted Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted ASA og eierne avDine Pengers Forlag AS, utgiverne av bladet Dine Penger, om betingelsenefor en overdragelse av virksomheten til Schibsted. Endelige avtaler vilutarbeides på nyåret, og betinger blant annet en juridisk og […]

SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997

Schibsted SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997SCHIBSTED – Avtale om papirpriser for 1997 medfører en prisreduksjon på ca. 17%, og enbesparelse på i størrelsesorden NOK 70 millioner i forhold til 1996,gittuendret papirforbruk.Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og Norske […]

SCHIBSTED AND TELE DANMARK ACQUIRE DANISH MEDIA COMPANY

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA and Danish telecom company Tele Danmark AS have reachedan agreement to acquire the Danish media company Metronome.Metronome is Denmark´s second largest TV and film production company,as well as distributor of feature films through TV, […]

SCHIBSTED NETT AND TELENOR ONLINE WITH NET COOPERATION

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted Nett AS and Telenor Online AS will join forces to establisha leading internet gateway company for Norwegian and Scandinavian internetusers. The new company will have a neutral content profile and will becalled Scandinavia Online AS.From […]

Result as per september 30 1996

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30. 1996 were approved at the Schibsted board meeting November 7. The key figures for the year-to-date 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK […]

SCHIBSTED OG TELE DANMARK KJØPER DANSK MEDIESELSKAP

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA og det danske telekonsernet Tele Danmark AS har inngåttavtale om å kjøpe det danske medieselskapet Metronome.Metronome-konsernet er Danmarks nest største TV- og filmprodusent ogdistributør av film via TV, kino og video. Selskapet har rettigheter […]