We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

ACQUISITION OF BLADKOMPANIET AS

As earlier announced, Schibsted ASA entered into a letter of intent regarding the acquisition of Bladkompaniet including its subsidiaries. The preliminary agreement has now been replaced by a final agreement. The acquisition will be effective from 1 January 1999. Bladkompaniet […]

ENDELIG AVTALE OM OVERTAKELSE AV BLADKOMPANIET AS

Den tidligere inngåtte intensjonsavtalen mellom Schibsted ASA og eierne av Bladkompaniet om overtagelse av samtlige aksjer i Bladkompaniet med datterselskaper er blitt erstattet av en endelig avtale. Overtakelsen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar, 1999. Bladkompaniet utgir bøker og blader […]

PRICE INCREASE VG

From July 1, 1999 the cover price of VG will increase from NOK 8 to NOK 9 on Monday, Tuesday, Wednesday Thursday and Friday. The cover price on these weekdays has been unchanged at NOK 8 since 1993. Assuming unchanged […]

PRISØKNING VG

VG øker prisen til 9 kroner fra 1. juli på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. VG har hatt uendret utsalgspris på 8 kroner siden 1993 på disse ukedagene. Gitt et uendret opplag vil prisøkningen gi VG en positiv årlig […]

AFTONBLADET – NEW SUPPLEMENTS AND INCREASED PRICE

Aftonbladet will make significant changes to its supplements. This will include a new information technology supplement in A4 format from April 5. At the same time the cover price will be increased to SEK 10 on all days, up from […]

PRODUKTOMLEGGING OG PRISØKNING AFTONBLADET

Aftonbladet legger om sin bilagsstruktur med øket satsning på IT-bilag i A4 format fra 5. april. Bilagsstrukturen forøvrig forandres også vesentlig. Samtidig økes prisen til 10 kroner på samtlige dager, opp fra 8 kroner på mandag, tirsdag, onsdag og fredag. […]

1998 ANNUAL RESULT

The Schibsted consolidated accounts for the year 1998 were approved at the Schibsted Board Meeting held on February 25. The key figures for 1998 and corresponding figures for 1997 are: 1998 1997 (NOK mill.) Total revenues 6 663 5 360 […]

KONSERNREGNSKAP FOR 1998

Konsernstyret behandlet den 25. februar regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1998. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (Mill. kr.) 1998 1997 Driftsinntekter 6 663 5 360 Driftsresultat 318 645 Finansresultat (51) 86 Res. før […]

PRESENTASJON – ÅRSRESULTAT 1998

Til pressen og analytikere Schibsted ASA inviterer herved til presentasjon av årsresultat 1998. Presentasjonen vil finne sted: Fredag 26. februar kl. 09.00 i Auditoriet, Apotekergaten 10. Regnskapstallene vil bli offentliggjort kl. 08.00. Se: http://www.schibsted.no/ir/rapporter/index.htm

Results 1998

Schibsted’s result for 1998 will include significant restructuring and non-recurring expenses. At the end of 1998, Schibsted initiated programs in order to strengthen the group’s competitive position. The results will therefore be lower than earlier anticipated. The preliminary pre-tax profit […]

Resultat for regnskapsåret 1998

Schibsteds resultat for regnskapsåret 1998 vil være preget av store restruktureringskostnader og engangskostnader. Det ble på slutten av regnskapsåret 1998 iverksatt tiltak for å styrke konsernets konkurranseevne. Resultatene vil derfor bli svakere en tidligere antatt. Foreløpig resultat før skatt ble […]

SCHIBSTEDS FREE NEWSPAPER WILL BE LAUNCHED AT APRIL 16.

Friday, April 16, the first copy of Schibstd’s free newspaper will be distributed in Oslo. The name of the newspaper is Avis1 and it will be distributed two days a week; Wednesday and Friday. The circulation is 201,500. Avis1 will […]