Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Aftenposten acquires 50% of Dagens TV/Net 2 Interaktiv AS

Aftenposten`s board of directors and TV2`s board of directors have today approved the acquisition and sale, respectively of 50% of Net 2 Interaktiv AS. Net 2 is TV2`s text TV company and will in the future also be TV2`s vehicle […]

Aftenposten kjøper 50% av Dagens TV/Net 2 Interaktiv AS

Aftenpostens og TV2s styrer har idag godkjent henholdsvis kjøp og salg av 50% av Net 2 Interaktiv AS. Net 2 er idag TV2s tekst-tv selskap og vil fremover være TV2s redskap for internettsatsing. TV2 eier de resterende 50% av selskapet. […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SCANDINAVIAN CO-OPERATION BETWEEN SCHIBSTED AND SANDREW

The Board of Directors of Schibsted ASA have today approved the administration`s plans to join forces in the Nordic countries with the Swedish company Sandrew within the areas of film distribution, video distribution, sale of film rights to TV and […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SKANDINAVISK SAMARBEID MELLOM SCHIBSTED OG SANDREW

Konsernstyret i Schibsted ASA godkjente i dag administrasjonens planer om å gå sammen med det svenske selskapet Sandrew om et nytt nordisk konsern innen filmdistribusjon videodistribusjon, rettighetssalg til TV, og kinodrift. Schibsted og Sandrew har vært i forhandlinger om en […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – CO-OPERATION BETWEEN SCHIBSTED, TELENOR AND TELIA APPROVED

Schibsted`s board of directors have today approved the earlier announced agreement relating to Internet co-operation between Schibsted, Telia and Telenor.

SCHIBSTED ASA (SCH) – SAMARBEID MELLOM SCHIBSTED, TELENOR OG TELIA GODKJENT

Schibsteds konsernstyre godkjente i dag den tidligere annonserte avtale om internettsamarbeid mellom Schibsted, Telia og Telenor.

Schibsted, Telenor and Telia join forces in Swedish Internet effort.

Scandinavia Online AB and Telia InfoMedia will join forces in establishing the leading Internet gateway and content provider in Sweden. A new company named Scandinavia Online AB, comprising the existing Scandinavia Online AB and Telia Infomedia Interactive AB, will be […]

Schibsted, Telenor og Telia med felles nettsatsing i Sverige.

Scandinavia Online AB og Telia InfoMedia vil gå sammen om å etablere en ledende inngangsport (Gateway) til internett i Sverige. Det vil bli etablert et nytt selskap som vil inneholde Scandinavia Online AB og Telias Passagen. Navnet på det nye […]

Schibsted (SCH) – Possible co-operation between Metronome og Sandrew in the Nordic countries within film distribution and film rights.

With background in an article in the press on January 17, Schibsted can confirm that Schibsted and Metronome are in negotiations regarding a possible merger of the two companies` activities within film distribution and film rights in the Nordic countries […]

Pressemelding fra Schibsted ASA

Med bakgrunn i oppslag i pressen lørdag 17. januar kan Schibsted bekrefte at det pågår forhandlinger mellom Schibsted og Sandrew vedrørende en mulig sammenslåing av de to konsernenes aktiviteter innen distribusjon og rettigheter på kino og video i Norden. Et […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SALE OF THE BUILDING AND PROPERTY AT THE LINDERUD FACILITIES

Schibsted Schibsted has sold the buildings and property at Linderud in Oslo where the group’s printing facilities currently are located. The buyer is Aspelin-Ramm Gruppen AS. The building and property, which as of January 1, 1998 has a book value […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – SALG AV EIENDOMMEN PÅ LINDERUD

Schibsted Schibsted har solgt eiendommen som huser konsernets avistrykkeri på Linderud i Oslo til Aspelin-Ramm Gruppen AS. Eiendommen selges for 110 millioner kroner. Eiendommen har pr. 1. januar 1998 en bokført verdi på 81,5 millioner, det gir en gevinst på […]