Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

AFTONBLADET – CIRCULATIONFIGURES MARCH 1997

Schibsted AB Tidningstatistik has published the mars 1997 circulationfigures for Aftonbladet and Expressen. Weekdays March 1997 March 1996 ChangeAftonbladet 407 100 367 900 39 200Expressen 332 300 385 200 -52 900 Sundays March 1997 March 1996 ChangeAftonbladet 506 900 475 […]

AFTONBLADET – OPPLAGSTALL FOR MARS 1997

Schibsted AB Tidningstatistik har offentliggjort opplagstall for Aftonbladet og Expressen for mars 1997 Hverdager Mars 1997 Mars 1996 EndringAftonbladet 407 100 367 900 39 200Expressen 332 300 385 200 -52 900Avstand 74 800 -17 300 92 100 Søndager Mars 1997 […]

VG`S CIRCULATION DELOPMENT 1. QUARTER 1997

Schibsted VG’S CIRCULATION DELOPMENT 1. QUARTER 1997VG’s circulation the first three months of 1997 increased by 1.7% compared to 1996. The circulation increased by 500 newspapers in January, 7,000 in February and 26,000 in March. The March figures are uncertain […]

OPPLAGSUTVIKLING FOR VG FØRSTE KVARTAL1997

Schibsted VGs opplag har vist en oppgang på 500 aviser for januar, 7.000 for februar og 26.700 for mars, sammenlignet med 1996. Tallene for mars er beheftet medusikkerhet pga. det store salget i påsken. Justert for påskesalget anslåsopplagsøkningen i mars […]

SCHIBSTED 1996 ANNUAL RESULT

Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the year 1996 were approved at the Schibsted board meeting held today. The key figures for 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK mill.) 1996 1995 Change Total revenues 4.524,3 3.347,8 35,1 %Operating […]

SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996

Schibsted SCHIBSTED – KONSERNREGNSKAP FOR 1996Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted ASA og Schibsted – konsern for 1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (Mill. kr.) 1996 1995 EndringDriftsinntekter 4.524,3 3.347,8 35,1 %Driftsresultat 569,3 409,0 39,2 %Finansresultat […]

SCHIBSTED ASA AND TELENOR AS WITH JOINT INTERNET COMPANY IN SWEDEN

Schibsted Schibsted ASA and Telenor AS have, as announced earlier, entered into an agreement regarding the establishing of Scandinavia Online AS, which is a jointly owned company for preparation and distribution of content on the internet. Scandinavia Online AS is […]

SCHIBSTED OG TELENOR MED FELLES INTERNETTSATSING I SVERIGE

Schibsted Schibsted ASA og Telenor AS har som kjent tidligere inngått avtale om etablering av Scandinavia Online AS som et felles eiet selskap for tilrettelegging og distribusjon av innholdsprodukter på internett.Scandinavia Online AS er nå etablert som eget selskap og […]

SCHIBSTED KJØPER DINE PENGER

Schibsted Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted ASA og eierne avDine Pengers Forlag AS, utgiverne av bladet Dine Penger, om betingelsenefor en overdragelse av virksomheten til Schibsted. Endelige avtaler vilutarbeides på nyåret, og betinger blant annet en juridisk og […]

SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997

Schibsted SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997SCHIBSTED – Avtale om papirpriser for 1997 medfører en prisreduksjon på ca. 17%, og enbesparelse på i størrelsesorden NOK 70 millioner i forhold til 1996,gittuendret papirforbruk.Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og Norske […]

SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL `DINE PENGER`

Schibsted SCHIBSTED TO ACQUIRE PERIODICAL ‘DINE PENGER’Schibsted ASA and the owners of Dine Pengers Forlag AS, the publishers of themagazine Dine Penger, have agreed on the terms for Schibsted’s acquisition ofthe magazine. The final agreement will be worked out early […]

SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997

Schibsted SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997Norske Avisers Landsforbund (the Federation of Norwegian Newspapers) hascome to agreement over the 1997 newsprint prices with Norske Skog andfive other producers. The average price reduction for 1997 will beapproximately 17% compared with the […]