Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997

Schibsted SCHIBSTED – NEWSPRINT PRICES IN 1997Norske Avisers Landsforbund (the Federation of Norwegian Newspapers) hascome to agreement over the 1997 newsprint prices with Norske Skog andfive other producers. The average price reduction for 1997 will beapproximately 17% compared with the […]

SCHIBSTED KJØPER DINE PENGER

Schibsted Det er oppnådd prinsipiell enighet mellom Schibsted ASA og eierne avDine Pengers Forlag AS, utgiverne av bladet Dine Penger, om betingelsenefor en overdragelse av virksomheten til Schibsted. Endelige avtaler vilutarbeides på nyåret, og betinger blant annet en juridisk og […]

SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997

Schibsted SCHIBSTED – PAPIRPRISER FOR 1997SCHIBSTED – Avtale om papirpriser for 1997 medfører en prisreduksjon på ca. 17%, og enbesparelse på i størrelsesorden NOK 70 millioner i forhold til 1996,gittuendret papirforbruk.Det er oppnådd enighet mellom Norske Avisers Landsforening og Norske […]

SCHIBSTED AND TELE DANMARK ACQUIRE DANISH MEDIA COMPANY

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA and Danish telecom company Tele Danmark AS have reachedan agreement to acquire the Danish media company Metronome.Metronome is Denmark´s second largest TV and film production company,as well as distributor of feature films through TV, […]

SCHIBSTED NETT AND TELENOR ONLINE WITH NET COOPERATION

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted Nett AS and Telenor Online AS will join forces to establisha leading internet gateway company for Norwegian and Scandinavian internetusers. The new company will have a neutral content profile and will becalled Scandinavia Online AS.From […]

Result as per september 30 1996

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30. 1996 were approved at the Schibsted board meeting November 7. The key figures for the year-to-date 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK […]

SCHIBSTED OG TELE DANMARK KJØPER DANSK MEDIESELSKAP

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA og det danske telekonsernet Tele Danmark AS har inngåttavtale om å kjøpe det danske medieselskapet Metronome.Metronome-konsernet er Danmarks nest største TV- og filmprodusent ogdistributør av film via TV, kino og video. Selskapet har rettigheter […]

SCHIBSTED NETT OG TELENOR ONLINE MED FELLES NETTSATSING

og basere seg påkompetanse og aktiviteter som er bygget opp innenfor Schibsted Nett, TelenorOnline og Telenor Media. Det er en klar intensjon å bygge opp tilsvarendevirksomheter også i Sverige, de øvrige skandinaviske land og utvalgtemarkeder internasjonalt. Scandinavia Online vil ha […]

Konsernregnskap pr. 3. kvartal 1996

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Konsernstyret behandlet den 7. november regnskapet pr. 30.9.1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (MILL.KR.) 30.9.96 30.9.95 EndringDriftsinntekter 3 099,2 2 471,6 25,4 %Driftsresultat 345,4 315,6 9,5 %Finansresultat 23,8 64,9 – 63,4 % Resultat […]

TV 2: Result as of September 30. 1996

Date:Fre, 25/10 1996 Schibsted TV 2: Result as of September 30. 1996TV 2’s consolidated accounts for September 30. 1996 are as follows: (NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Total revenues 618 001 532 370Program expenses 175 650 149 115Personnel expenses 120 898 101 […]

Regnskap for TV 2 pr. 30. september

Dato:Fre, 25/10 1996 Schibsted Regnskapet for TV 2 – konsern pr. 30. september 1966 er som følger: (Tall i NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Driftsinntekter 618.001 532.370Programkostnader 175.650 149.115Personalkostnader 120.898 101.367Andre driftskostnader 200.685 178.669Ordinære avskrivinger 29.592 22.190Sum driftskostnader 526.825 451.341DRIFTSRESULTAT 91.176 81.029Netto […]

AFTONBLADET – SCANDINAVIA`S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBER

Date:Tor, 17/10 1996 Schibsted AFTONBLADET – SCANDINAVIA’S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBERAftonbladet has passed Expressen and was in September Sweden’s largest daily newspaper, and also Scandinavia’s largest daily newspaper. The historic circulation figures, were released today by AB Tidningsstatistik.Aftonbladet had […]