Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

SCHIBSTED NETT AND TELENOR ONLINE WITH NET COOPERATION

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted Nett AS and Telenor Online AS will join forces to establisha leading internet gateway company for Norwegian and Scandinavian internetusers. The new company will have a neutral content profile and will becalled Scandinavia Online AS.From […]

Result as per september 30 1996

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30. 1996 were approved at the Schibsted board meeting November 7. The key figures for the year-to-date 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK […]

SCHIBSTED OG TELE DANMARK KJØPER DANSK MEDIESELSKAP

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA og det danske telekonsernet Tele Danmark AS har inngåttavtale om å kjøpe det danske medieselskapet Metronome.Metronome-konsernet er Danmarks nest største TV- og filmprodusent ogdistributør av film via TV, kino og video. Selskapet har rettigheter […]

TV 2: Result as of September 30. 1996

Date:Fre, 25/10 1996 Schibsted TV 2: Result as of September 30. 1996TV 2’s consolidated accounts for September 30. 1996 are as follows: (NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Total revenues 618 001 532 370Program expenses 175 650 149 115Personnel expenses 120 898 101 […]

Regnskap for TV 2 pr. 30. september

Dato:Fre, 25/10 1996 Schibsted Regnskapet for TV 2 – konsern pr. 30. september 1966 er som følger: (Tall i NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Driftsinntekter 618.001 532.370Programkostnader 175.650 149.115Personalkostnader 120.898 101.367Andre driftskostnader 200.685 178.669Ordinære avskrivinger 29.592 22.190Sum driftskostnader 526.825 451.341DRIFTSRESULTAT 91.176 81.029Netto […]

AFTONBLADET – SCANDINAVIA`S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBER

Date:Tor, 17/10 1996 Schibsted AFTONBLADET – SCANDINAVIA’S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBERAftonbladet has passed Expressen and was in September Sweden’s largest daily newspaper, and also Scandinavia’s largest daily newspaper. The historic circulation figures, were released today by AB Tidningsstatistik.Aftonbladet had […]

AFTONBLADET ER NÅ SKANDINAVIAS STØRSTE DAGSAVIS

Dato:Tor, 17/10 1996 Schibsted Aftonbladet har gått forbi Expressen og var i september Sveriges største dagsavis, og også den største dagsavisen i Skandinavia. De historiske tallene ble offentliggjort idag av AB Tidningsstatistik.Aftonbladets opplag i september 1996 var i gjennomsnitt 400.600 […]

REDUCED NEWSPRINT PRICES FOR NORWEGIAN NEWSPAPERS FROM 1. SEPTEMBER

Date:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA, supplier of 80 % of norwegian newspapers´ newsprint consumption, has announced a 5 % price reduction effective September 1st. The price level for the last four months of 1996 will consequently be comparable […]

REDUSERTE AVISPAPIRPRISER FOR NORSKE AVISER FRA 1. SEPTEMBER

Dato:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA har meddelt Norske Avisers Landsforbund at prisene på avispapir er satt ned med 5 % med virkning fra 1. september.Norske Skog leverer 80 % av papiret som brukes i norske aviser. Prisnivået for […]