We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Result as per september 30 1996

Date:Fre, 8/11 1996 Schibsted The Schibsted consolidated accounts for the period January 1 to September 30. 1996 were approved at the Schibsted board meeting November 7. The key figures for the year-to-date 1996 and corresponding figures for 1995 are: (NOK […]

SCHIBSTED OG TELE DANMARK KJØPER DANSK MEDIESELSKAP

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Schibsted ASA og det danske telekonsernet Tele Danmark AS har inngåttavtale om å kjøpe det danske medieselskapet Metronome.Metronome-konsernet er Danmarks nest største TV- og filmprodusent ogdistributør av film via TV, kino og video. Selskapet har rettigheter […]

SCHIBSTED NETT OG TELENOR ONLINE MED FELLES NETTSATSING

og basere seg påkompetanse og aktiviteter som er bygget opp innenfor Schibsted Nett, TelenorOnline og Telenor Media. Det er en klar intensjon å bygge opp tilsvarendevirksomheter også i Sverige, de øvrige skandinaviske land og utvalgtemarkeder internasjonalt. Scandinavia Online vil ha […]

Konsernregnskap pr. 3. kvartal 1996

Dato:Fre, 8/11 1996 Schibsted Konsernstyret behandlet den 7. november regnskapet pr. 30.9.1996. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: (MILL.KR.) 30.9.96 30.9.95 EndringDriftsinntekter 3 099,2 2 471,6 25,4 %Driftsresultat 345,4 315,6 9,5 %Finansresultat 23,8 64,9 – 63,4 % Resultat […]

TV 2: Result as of September 30. 1996

Date:Fre, 25/10 1996 Schibsted TV 2: Result as of September 30. 1996TV 2’s consolidated accounts for September 30. 1996 are as follows: (NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Total revenues 618 001 532 370Program expenses 175 650 149 115Personnel expenses 120 898 101 […]

Regnskap for TV 2 pr. 30. september

Dato:Fre, 25/10 1996 Schibsted Regnskapet for TV 2 – konsern pr. 30. september 1966 er som følger: (Tall i NOK 1.000) 30.9.1996 30.9.1995Driftsinntekter 618.001 532.370Programkostnader 175.650 149.115Personalkostnader 120.898 101.367Andre driftskostnader 200.685 178.669Ordinære avskrivinger 29.592 22.190Sum driftskostnader 526.825 451.341DRIFTSRESULTAT 91.176 81.029Netto […]

AFTONBLADET – SCANDINAVIA`S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBER

Date:Tor, 17/10 1996 Schibsted AFTONBLADET – SCANDINAVIA’S LARGEST DAILY NEWSPAPER IN SEPTEMBERAftonbladet has passed Expressen and was in September Sweden’s largest daily newspaper, and also Scandinavia’s largest daily newspaper. The historic circulation figures, were released today by AB Tidningsstatistik.Aftonbladet had […]

AFTONBLADET ER NÅ SKANDINAVIAS STØRSTE DAGSAVIS

Dato:Tor, 17/10 1996 Schibsted Aftonbladet har gått forbi Expressen og var i september Sveriges største dagsavis, og også den største dagsavisen i Skandinavia. De historiske tallene ble offentliggjort idag av AB Tidningsstatistik.Aftonbladets opplag i september 1996 var i gjennomsnitt 400.600 […]

REDUCED NEWSPRINT PRICES FOR NORWEGIAN NEWSPAPERS FROM 1. SEPTEMBER

Date:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA, supplier of 80 % of norwegian newspapers´ newsprint consumption, has announced a 5 % price reduction effective September 1st. The price level for the last four months of 1996 will consequently be comparable […]

REDUSERTE AVISPAPIRPRISER FOR NORSKE AVISER FRA 1. SEPTEMBER

Dato:Man, 30/9 1996 Schibsted Norske Skogindustrier ASA har meddelt Norske Avisers Landsforbund at prisene på avispapir er satt ned med 5 % med virkning fra 1. september.Norske Skog leverer 80 % av papiret som brukes i norske aviser. Prisnivået for […]