Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Employees who are part of Schibsted’s Employee Share Saving Plan and for practical reasons keep their shareholdings on a nominee account maintained by a third party have sold B-shares and reinvested in A-shares to keep the program to one share […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Olivier Aizac har 22. juni 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 252,25 pr. aksje og 2.000 B-aksjer til kurs NOK 240,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Aizac 2.191 A-aksjer og 941 B-aksjer aksjer i Schibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Olivier Aizac sold on 22 June 2015 4,000 A shares in Schibsted ASA at a price of NOK 252.25 per share and 2,000 B shares at a price of NOK 240.00 per share. After the transaction, Aizac holds […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. juni 2015 solgt 1.996 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,99 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 A-aksjer og 536 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.                                                                    Oslo, 19. juni 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-Francois Marteau sold on 19 June 2015 1,996 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 246.99 per share. After the transaction, Marteau holds 536 A-shares and 536 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 June 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Frode Nordseth har 18. juni 2015 solgt 3.500 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 244,55 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.855 A-aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.                                                                    Oslo, 19. juni 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Frode Nordseth sold on 18 June 2015 3,500 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 244.55 per share. After the transaction, Nordseth holds 2,855 A-shares and 65 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 June 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted styrker sin ledende posisjon i Mexico gjennom oppkjøp av rubrikknettsiden Anumex

Schibsted Media Group har kjøpt den meksikanske online rubrikktjenesten Anumex. Schibsteds eksisterende, heleide rubrikknettside Segundamano.mx er den største online rubrikktjenesten i Mexico målt etter trafikk, innhold og merkekjennskap. Anumex vil bidra til å styrke denne posisjonen. Anumex har en ledende […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted strengthens its leading position in Mexico through acquisition of online classifieds site Anumex

Schibsted Media Group has acquired the Mexican online classifieds site Anumex. Schibsted’s fully owned existing online classifieds site Segundamano.mx is the largest online classifieds site in Mexico in terms of traffic, content and brand recognition. Anumex contributes to strengthen this […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2012. Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen. Overføring […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in connection with the final outcome in the Group’s performance based share purchase program for 2012. Please find attached overview of the number of shares allotted to primary insiders, as well as […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Langsiktig låneavtale med NIB

Schibsted har inngått en ny langsiktig låneavtale med Den nordiske investeringsbank (NIB). Lånet er på EUR 50 mill. og har løpetid på 10 år. I henhold til NIBs mandat ytes finansiering til prosjekt som forbedrer konkurranseevnen og miljøet og dette […]