Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Update on Svenska Dagbladet

With reference to the release date 12 May 2015 regarding letter of intent to form a new media group for subscription newspapers in Sweden including Svenska Dagbladet and MittMedia. Since the announcement, Schibsted and MittMedia have held constructive talks, but […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 30. november 2015 solgt 60.000 A-aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 317,7376 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde med familie 40.000 A-aksjer og 100.000 B-aksjer […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Ole Jacob Sunde, Chair of the Board of Directors of Schibsted ASA, sold on 30 November 2015 60,000 A-shares in Schibsted ASA trough his fully owned company Ringgården AS at a price of NOK 317,7376 per share. After the transaction, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

CEO Rolv Erik Ryssdal har 27. november 2015 solgt 9.800 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 321,06 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 20.072 A-aksjer og 20.217 B-aksjer i Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger har 27. november 2015 […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

CEO Rolv Erik Ryssdal sold on 27 November 2015 9,800 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 321.06 per share. After the transaction, Ryssdal holds 20,072 A-shares and 20,217 B-shares in Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger sold […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted reorganizes and steps up in Product and Tech

Today Schibsted Media Group presents a new organization with new geographies and stronger global functions that will enable us to deliver even better products to our users and customers – and at the same time strengthen our Ecosystem strategy. The […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted omorganiseres og trapper opp innenfor Produkt og Teknologi

I dag presenterer Schibsted Media Group en ny organisasjon med nye geografier og sterkere globale funksjoner som vil gjøre det mulig å levere enda bedre produkter til våre brukere og kunder – samtidig som vi styrker økosystemstrategien. Den nye organisasjonen […]

Schibsted ASA (SCH) – Oppdatering om oppkjøpsprosessen for Hemnet

Det vises til Schibsteds melding datert 8. mai 2015 om et bud på aksjene i det svenske rubrikknettstedet for eiendom, Hemnet. Budet verdsatte Hemnet til SEK 1,5 mrd.   I tiden siden budet ble fremsatt har Schibsted vært i tette […]

Schibsted ASA (SCH) – Update on the process to acquire Hemnet

Reference is made to Schibsted’s announcement of a conditional offer to acquire the Swedish online real estate vertical Hemnet, made 8 May 2015. The offer valued Hemnet at SEK 1.5 billion. In the period since the launch of the offer, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har den 12 November 2015 solgt 14.204 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 293,50 per aksje (sluttkurs 9. november   2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg til det […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Schibsted Media Group has on 12 November 2015 sold 14,204 treasury A-shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 293.50 per A-share (the closing price 9 November 2015). The shares will be transferred to […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Delårsrapport 3. kvartal 2015

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 3. kvartal 2015. – Jeg er glad for å se at den positive utviklingen i både inntekter og lønnsomhet fortsatte for våre største online rubrikknettsteder i 3. kvartal 2015. Spania […]