Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted signs agreement to acquire 80 percent of Hemnet

All four existing shareholders of the Swedish real estate classifieds site Hemnet has accepted Schibsted’s offer to acquire Hemnet, and an agreement has been signed. The acquisition values Hemnet to SEK 1.5 billion (EV on a 100 percent basis), which […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Oppdatering om Svenska Dagbladet

Det vises til melding datert 12. mai 2015 angående intensjonsavtale om å etablere et nytt mediekonsern for abonnementsaviser i Sverige, med virksomhetene Svenska Dagbladet og MittMedia. Siden offentliggjøringen har Schibsted og MittMedia hatt konstruktive samtaler, men partene har konkludert med […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Update on Svenska Dagbladet

With reference to the release date 12 May 2015 regarding letter of intent to form a new media group for subscription newspapers in Sweden including Svenska Dagbladet and MittMedia. Since the announcement, Schibsted and MittMedia have held constructive talks, but […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 30. november 2015 solgt 60.000 A-aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 317,7376 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde med familie 40.000 A-aksjer og 100.000 B-aksjer […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Ole Jacob Sunde, Chair of the Board of Directors of Schibsted ASA, sold on 30 November 2015 60,000 A-shares in Schibsted ASA trough his fully owned company Ringgården AS at a price of NOK 317,7376 per share. After the transaction, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

CEO Rolv Erik Ryssdal har 27. november 2015 solgt 9.800 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 321,06 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 20.072 A-aksjer og 20.217 B-aksjer i Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger har 27. november 2015 […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

CEO Rolv Erik Ryssdal sold on 27 November 2015 9,800 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 321.06 per share. After the transaction, Ryssdal holds 20,072 A-shares and 20,217 B-shares in Schibsted ASA. EVP CFO Trond Berger sold […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted reorganizes and steps up in Product and Tech

Today Schibsted Media Group presents a new organization with new geographies and stronger global functions that will enable us to deliver even better products to our users and customers – and at the same time strengthen our Ecosystem strategy. The […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted omorganiseres og trapper opp innenfor Produkt og Teknologi

I dag presenterer Schibsted Media Group en ny organisasjon med nye geografier og sterkere globale funksjoner som vil gjøre det mulig å levere enda bedre produkter til våre brukere og kunder – samtidig som vi styrker økosystemstrategien. Den nye organisasjonen […]

Schibsted ASA (SCH) – Oppdatering om oppkjøpsprosessen for Hemnet

Det vises til Schibsteds melding datert 8. mai 2015 om et bud på aksjene i det svenske rubrikknettstedet for eiendom, Hemnet. Budet verdsatte Hemnet til SEK 1,5 mrd.   I tiden siden budet ble fremsatt har Schibsted vært i tette […]

Schibsted ASA (SCH) – Update on the process to acquire Hemnet

Reference is made to Schibsted’s announcement of a conditional offer to acquire the Swedish online real estate vertical Hemnet, made 8 May 2015. The offer valued Hemnet at SEK 1.5 billion. In the period since the launch of the offer, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har den 12 November 2015 solgt 14.204 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 293,50 per aksje (sluttkurs 9. november   2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg til det […]