Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Interim Financial Statement Q3 2015

Today, Schibsted Media Group released its Q3 2015 report. “I am pleased to see that the positive development both in revenues and profitability continued for our major online classifieds sites in Q3 2015. Spain and France performed particularly well in […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2015

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2015 30. oktober 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 30. oktober 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Invitation to the presentation of Q3 2015 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2015 report on 30 October 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 October 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Martin Frey har 21. september 2015 solgt 3.100 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 276,50 pr. aksje og 539 B-aksjer til kurs NOK 261,60. Etter transaksjonen eier Frey 7.145 A-aksjer og 539 B-aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 22. […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Martin Frey sold on 21 September 2015 3,100 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 276.50 per share and 539 B-shares at a price of NOK 261.60 per share. After the transaction, Frey holds 7.145 A-shares […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Kapitalforhøyelse registrert i Foretaksregisteret

Det vises til melding av 10. september 2015 vedrørende gjennomført emisjon. Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital er NOK 113 403 795,50, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,50 og 118 803 976 B-aksjer à […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Capital increase registered in the Norwegian Register of Business Enterprises

  Reference is made to announcement made 10 September 2015 regarding a successful completion of the placement of shares. The capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises today. New share capital is NOK 113 403 795,50, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-François Marteau har 11. september 2015 solgt 1.306 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 272,7765 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 4.104 A-aksjer og 536 B-aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 14. september 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-François Marteau sold on 11 September 2015 1,306 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 272.7765 per share. After the transaction, Marteau holds 4,104 A-shares and 536 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 14 September 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Det vises til melding publisert 02.09.2015 angående tildeling av aksjer til deltakere i Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte langtidsincentivprogrammer. Primærinnsider Sondre Gravir ble tildelt 1.462 A-aksjer i tillegg til aksjene spesifisert i meldingen. Etter transaksjonen eier Gravir 4.250 A-aksjer og 1.315 […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Reference is made to the announcement 02.09.2015 regarding allotment of shares in connection with Schibsted Media Group’s Long Tem Incentive Program. Primary insider Sondre Gravir has been granted 1,462 A shares in addition to the shares specified in the release. […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for ansatte i Schibsted Classified Media. Tildelingene er relatert til fremskyndet avslutning av programmet fra 2013 og en engangstildeling som erstatning for 2014-programmet. Fra og med 2015 er […]