Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Reference is made to the announcement 02.09.2015 regarding allotment of shares in connection with Schibsted Media Group’s Long Tem Incentive Program. Primary insider Sondre Gravir has been granted 1,462 A shares in addition to the shares specified in the release. […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for ansatte i Schibsted Classified Media. Tildelingene er relatert til fremskyndet avslutning av programmet fra 2013 og en engangstildeling som erstatning for 2014-programmet. Fra og med 2015 er […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for employees in Schibsted Classified Media. The allotments are related to an accelerated termination of the 2013 program and a one-off allotment as a […]

KORREKSJON: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 30.07.2015 CEST. Årsaken til korreksjonen er:   Korrekt antall aksjer for primærinsider Torry Pedersen er 9.553 A-aksjer og 7.676 B-aksjer. Vedlegget er oppdatert,   Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. […]

CORRECTION: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

This is a correction of the announcement from 07:00 30.07.2015 CEST. Reason for the correction:   Coorect number of shares for primary insider Torry Pedersen is 9,553 A-shares and 7,676 B-shares. The attachment is updated.   Employee Share Saving PlanSchibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. juli 2015 videresolgt 13.230 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 278,90 per aksje (sluttkurs 28. juli 2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Employee Share Saving PlanSchibsted Media Group has on 29 July 2015 sold 13,230 treasury A-shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 278.90 per A-share (the closing price 28 July 2015). The shares will […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Camilla Jarslby har 21. juli 2015 solgt 8.834 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 284,17 pr. aksje, og 4.367 B-aksjer til kurs NOK 271,18 per aksje. Etter transaksjonen eier Jarslby og nærstående 7.961 A-aksjer og 7.961 B-aksjer i […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Camilla Jarlsby sold on 21 July 2015 8,834 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 284.17 per share and 4,367 B-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 271.18 per share. After the transaction, Jarlsby […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Gianpaolo Santorsola har 17. juli 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 282,99 pr. aksje, og 900 B-aksjer til kurs NOK 269,00 per aksje. Etter transaksjonen eier Santorsola 1.692 A-aksjer og 1.426 B-aksjer aksjer i Schibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Gianpaolo Santorsola sold on 17 July 2015 4,000 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 282.99 per share and 900 B-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 269.00 per share. After the transaction, Santorsola […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Delårsrapport 2. kvartal 2015

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 2. kvartal 2015. – 2. kvartal 2015 var et godt kvartal for Schibsted. Online rubrikk-virksomheten vår økte inntektene med 16 prosent, og brutto driftsresultat økte med 32 prosent. I løpet […]