Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Interim Financial Statement Q2 2015

Today, Schibsted Media Group released its Q2 2015 report. “Q2 2015 was a good quarter for Schibsted. Our Online classifieds operations grew revenue by 16 percent and the gross operating profit increased by 32 percent. Over the last few quarters […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Finansiell kalender 2016

Rapport 4. kvartal 2015: 19. februar 2016Rapport 1. kvartal 2016: 11. mai 2016Rapport 2. kvartal 2016: 19. juli 2016Rapport 3. kvartal 2016: 4. november 2016 Ordinær generalforsamling: 11. mai 2016 Det tas forbehold om endring av datoene. Mer informasjon rundt […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Financial Calendar 2016

Report Q4 2015: 19 February 2016Report Q1 2016: 11 May 2016Report Q2 2016: 19 July 2016Report Q3 2016: 4 November 2016 Annual General Meeting: 11 May 2016 Dates are subject to change. More information related to the quarterly releases at […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2015

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2015 17. juli 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 17. juli 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Invitation to the presentation of Q2 2015 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2015 report on 17 July 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 17 July 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted Media Group og Distilled Media slår seg sammen i Irland

Schibsted Media Group og det irske digitale medieselskapet Distilled Media har avtalt å slå seg sammen i det irske online rubrikk-markedet ved å kombinere de tre svært suksessfulle nettsidene DoneDeal.ie, Daft.ie og Adverts.ie. Det nye selskapet vil ha ledende posisjoner […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted Media Group and Distilled Media join forces in online classifieds in Ireland

Schibsted Media Group and the Irish online media company Distilled Media has agreed to join forces in the Irish online classifieds market by combining the highly successful sites DoneDeal.ie, Daft.ie and Adverts.ie. The new company will have leading positions in […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning  Schibsted Media Group har tildelt aksjer til konsernledelsen som ledd i deres deltakelse i konsernets Senior Executive Plan i Langtidsincentivprogrammet for 2015 (LTI […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade – Restricted share award in Schibsted Media Group’s Long Term Incentive program 2015

Schibsted Media Group has granted restricted share awards to the members of the Group Management Team in Schibsted Media Group as part of the the Senior Executive Plan under the Long Term Incentive program for 2015 (LTI 2015). In LTI […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Ansatte som er med i Schibsteds aksjespareprogram for ansatte og av praktiske årsaker har aksjebeholdningen på en nominee-konto holdt av tredjepart har solgt B-aksjer og kjøpt A-aksjer for å holde programmet til én aksjeklasse. B-aksjene ble solgt 22. juni til […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Employees who are part of Schibsted’s Employee Share Saving Plan and for practical reasons keep their shareholdings on a nominee account maintained by a third party have sold B-shares and reinvested in A-shares to keep the program to one share […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Olivier Aizac har 22. juni 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 252,25 pr. aksje og 2.000 B-aksjer til kurs NOK 240,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Aizac 2.191 A-aksjer og 941 B-aksjer aksjer i Schibsted […]