Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Frode Nordseth sold on 12 June 2015 2,780 B shares in Schibsted ASA at a price of NOK 246.23 per share. After the transaction, Nordseth holds 2,845 A shares and 65 B shares in Schibsted ASA. Oslo, 12 […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group selger bokforlaget Schibsted Forlag AS og EBOK.NO

Schibsted Media Group har inngått avtale om å selge Schibsted Forlag AS og EBOK.NO til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Schibsted Forlag AS er et heleid datterselskap av Schibsted Media Group, og er blant de ledende forlagene i Norge. EBOK.no er […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group divests book publishing company Schibsted Forlag AS and EBOK.NO

Schibsted Media Group has agreed to sell Schibsted Forlag AS and EBOK.NO to the Norwegian book publishing company Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Schibsted Forlag is among the leading book publishers in Norway. EBOK.NO is Schibsted’s digital book store. The book […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har akseptert et bud på 20Minutos i Spania

Schibsted Media Group selger 20Minutos i Spania (online og print) til det spanske medieselskapet Heraldo. Heraldo, med 120 års historie, er et regionalt spansk medieselskap som eier den største avisen i regionen Aragon. Heraldos forretningsområder er aviser, TV, trykkeri, distribusjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has accepted an offer for 20Minutos Spain from Heraldo

Schibsted Media Group divests 20Minutos Spain (online and print) to Spanish media company Heraldo. Heraldo, with 120 years of history, is a regional Spanish media group that owns the largest newspaper in the Aragón region. Heraldo’s main business areas are […]

Schibsted ASA (SCH) – Første handelsdag for B-aksjen og ex dato for splitt i dag

I dag er første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer. Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med i dag. Vedtektsendringen som etablerte B-aksjen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsslutt 29. mai 2015 og nye vedtekter er tilgjengelig på selskapets […]

Schibsted ASA (SCH) – First day of trading in B-shares and ex-date split today – approval of prospectus

Today is the first day of trading in Schibsted ASA’s B-shares. The A-shares in Schibsted ASA will accordingly be traded ex split from and including today. The amendments of the articles of association creating the B-shares were registered in the […]

Schibsted ASA (SCH) – Aksjesplitt og notering av B-aksjer – siste dag inklusive i dag

Det henvises til Schibsted ASAs melding av 8. mai 2015 om generalforsamlingens vedtak om å foreta en splitt av selskapets aksjer og dermed danne en ny B-aksje samt melding om Oslo Børs’ beslutning av 26. mai 2015 om å ta […]

Schibsted ASA (SCH) – Share split and listing of B-shares – last day inclusive today

Reference is made to the announcement of the Company dated 8 May 2015 regarding the approval of a share split and introduction of B-shares and the announcement dated 26 May 2015 that the board of directors of Oslo Børs ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har mottatt bud fra Groupe Rossel for eierandelen i 20 Minutes France

Schibsted Media Group har mottatt bud fra det belgiske medieselskapet Groupe Rossel på Schibsteds 49,3 prosent eierandel i 20 Minutes France. Schibsted går nå inn i en forhandlingsfase med eksklusivitet. Dersom det oppnås enighet om betingelsene blir transaksjonen gjenstand for […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has received an offer for its stake in 20 Minutes France from Groupe Rossel

Schibsted Media Group has received an offer from the Belgian press group Rossel to acquire Schibsted’s 49.3 percent share stake in 20 Minutes France.   Schibsted is now entering a phase of exclusive negotiation. If agreement on terms is reached, the […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 18. mai 2015 videresolgt og overført 6.112 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 479,70 per aksje (sluttkurs 13. mai 2015). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015. Beholdningen […]