Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2015 Results, May 8 2015

  We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2015 report on 8 May 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 8 May 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2014 publisert

Schibsted ASAs årsrapport for 2014 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.com/no/Arsrapport-2014/. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen. Trykt versjon vil ikke bli sendt pr. post til den enkelte aksjonær, som følge […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2014 published

Schibsted ASA’s annual report for 2014 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site http://www.schibsted.com/en/Annual-Report-2014/. A PDF version of the report is attached to this release. A printed copy will not be distributed by mail […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til ordinær generalforsamling og invitasjon til analytiker- og mediapresentasjon

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2015 følger vedlagt. Generalforsamlingen vil finne sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 9. mai 2015 kl 10:30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Fortsatt digital vekst og økt finansiell […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting and invitation to analyst/media presentation

Notice of Schibsted ASA’s Annual General Meeting 2015 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Friday 8 May 2015 at 10:30 AM CET. A printed version of the notice […]

Schibsted ASA (SCH) – Sammenlignbare historiske tall

Fra og med 1. kvartal 2015 er Finn.no når det gjelder ledelse og rapportering en del av Schibsted Classifieds Media (SCM). Alle Schibsteds Online rubrikk-aktiviteter rapporteres nå som del av SCM. Videre rapporteres ikke Mediehus International lengre som et separat […]

Schibsted ASA (SCH) – Comparable historical figures

As of Q1 2015 Finn.no is in terms of management and reporting a part of Schibsted Classified Media (SCM). All Schibsted’s Online classifieds activities are now reported as part of SCM. Further on, as a result of its immaterial size, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

  Primærinnsider Martin Frey har 19. mars 2015 solgt 2000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 465,18 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Frey 1361 aksjer i Schibsted ASA. Oslo,19. mars 2015SCHIBSTED ASA  Anders Christian RønningInvestor Relations Officer Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Martin Frey sold on 19 March 2015 2,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 465.18 per share. After the transaction, Frey holds 1,361 shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 March 2015SCHIBSTED ASA  Anders Christian RønningInvestor Relations […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger alle aksjer i Aspiro til Project Panther Bidco Ltd

Det vises til børsmelding datert 30. januar 2015 vedrørende Schibsteds aksept av bud fra Project Panther Bidco Ltd («Panther») på Aspiro. Panther har erklært budet på alle aksjene i Aspiro for uforbeholdent den 13. mars 2015. For Schibsted vil transaksjonen […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted sells all shares in Aspiro to Project Panther Bidco Ltd

Reference is made to the announcement of 30 January 2015 regarding Schibsted’s acceptance of an offer from Project Panther Bidco Ltd (“Panther”) to acquire Aspiro. Panther has declared their offer for all shares in Aspiro unconditional on 13 March 2015. […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram 2015 for ansatte

Schibsted ASA (SCH) – Aksjespareprogram 2015 for ansatte i Schibsted konsernet og tegning fra ansatte primærinnsidere Det vises til børsmelding publisert 9. april 2014 i forbindelse med Aksjespareprogram for ansatte. Programmet vil fortsette i 2015. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet […]