Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Oppdatering i forbindelse med oppkjøp av Milanuncios.com

Det vises til børsmelding datert 10. juni 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av den spanske rubrikk-nettsiden Milanuncios. Oppkjøpet ble offentliggjort 13. februar 2014, og ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014. I juni 2014 informerte CNMC […]

Schibsted ASA (SCH) – Update on the Milanuncios.com acquisition process

Reference is made to the announcement of 10 June 2014 regarding expected closing of the acquisition of Milanuncios.com, a Spanish online classifieds site. The acquisition was announced 13 February 2014, and it was filed with the Spanish Competition Authority (CNMC) […]

Schibsted ASA (SCH) – Investorseminar i Barcelona 18. november 2014

Schibsted Media Group vil avholde et Investorseminar i Barcelona 18. november 2014. Arrangementet vil etter planen starte kl 16:00 og vare i rundt to timer. Programmet vil inneholde en gjennomgang av selskapets strategi og inkludere dybdepresentasjoner av online rubrikk-virksomheten. Spesiell […]

Schibsted ASA (SCH) – Investor Seminar in Barcelona 18 November 2014

Schibsted Media Group will hold an Investor Seminar in Barcelona 18 November 2014. The event is intended to start at 16:00 CET and last for around two hours. The program will cover an update on the Group strategy and include […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 24. juli 2014 videresolgt og overført 12.329 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 311,50 per aksje (sluttkurs 23. juli 2014). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 24 July 2014 sold and transferred 12,329 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 311.50 per share (the closing price 23 July 2014). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 2. kvartal 2014

Schibsted Media Group la I dag frem sin rapport for 2. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,83 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 12 prosent, 15 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 574 […]

Schibsted ASA (SCH) -Interim Financial Statement Q2 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q2 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.83 billion. The Online classifieds segment increased its revenues with 12 percent, 15 percent excluding Spain. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 574 million. (562 […]

Schibsted ASA (SCH) – Refinansiering

Schibsted har refinansiert en langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 325 mill. Lånefasiliteten, som hadde forfall august 2015, er erstattet av en ny langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 300 mill. Den nye fasiliteten har løpetid på 5 år og to opsjoner […]

Schibsted ASA (SCH) – Refinancing

Schibsted has refinanced a long term loan facility of EUR 325 million. The loan facility, with maturity August 2015, is replaced by a new long term loan facility of EUR 300 million. The new facility has a term of 5 […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2014, 18. juli 2014

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2014 18. juli 2014. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 18. juli 2014 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q2 2014 Results 18 July 2014

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2014 report on 18 July 2014. Quarterly Earnings ReleaseTime: 18 July 2014 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]