Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning  Schibsted Media Group har tildelt aksjer til konsernledelsen som ledd i deres deltakelse i konsernets Senior Executive Plan i Langtidsincentivprogrammet for 2015 (LTI […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade – Restricted share award in Schibsted Media Group’s Long Term Incentive program 2015

Schibsted Media Group has granted restricted share awards to the members of the Group Management Team in Schibsted Media Group as part of the the Senior Executive Plan under the Long Term Incentive program for 2015 (LTI 2015). In LTI […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Ansatte som er med i Schibsteds aksjespareprogram for ansatte og av praktiske årsaker har aksjebeholdningen på en nominee-konto holdt av tredjepart har solgt B-aksjer og kjøpt A-aksjer for å holde programmet til én aksjeklasse. B-aksjene ble solgt 22. juni til […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Employees who are part of Schibsted’s Employee Share Saving Plan and for practical reasons keep their shareholdings on a nominee account maintained by a third party have sold B-shares and reinvested in A-shares to keep the program to one share […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Olivier Aizac har 22. juni 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 252,25 pr. aksje og 2.000 B-aksjer til kurs NOK 240,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Aizac 2.191 A-aksjer og 941 B-aksjer aksjer i Schibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Olivier Aizac sold on 22 June 2015 4,000 A shares in Schibsted ASA at a price of NOK 252.25 per share and 2,000 B shares at a price of NOK 240.00 per share. After the transaction, Aizac holds […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. juni 2015 solgt 1.996 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,99 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 A-aksjer og 536 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.                                                                    Oslo, 19. juni 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-Francois Marteau sold on 19 June 2015 1,996 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 246.99 per share. After the transaction, Marteau holds 536 A-shares and 536 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 June 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Frode Nordseth har 18. juni 2015 solgt 3.500 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 244,55 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.855 A-aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.                                                                    Oslo, 19. juni 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Frode Nordseth sold on 18 June 2015 3,500 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 244.55 per share. After the transaction, Nordseth holds 2,855 A-shares and 65 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 June 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted styrker sin ledende posisjon i Mexico gjennom oppkjøp av rubrikknettsiden Anumex

Schibsted Media Group har kjøpt den meksikanske online rubrikktjenesten Anumex. Schibsteds eksisterende, heleide rubrikknettside Segundamano.mx er den største online rubrikktjenesten i Mexico målt etter trafikk, innhold og merkekjennskap. Anumex vil bidra til å styrke denne posisjonen. Anumex har en ledende […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Schibsted strengthens its leading position in Mexico through acquisition of online classifieds site Anumex

Schibsted Media Group has acquired the Mexican online classifieds site Anumex. Schibsted’s fully owned existing online classifieds site Segundamano.mx is the largest online classifieds site in Mexico in terms of traffic, content and brand recognition. Anumex contributes to strengthen this […]