Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2012. Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen. Overføring […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in connection with the final outcome in the Group’s performance based share purchase program for 2012. Please find attached overview of the number of shares allotted to primary insiders, as well as […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Langsiktig låneavtale med NIB

Schibsted har inngått en ny langsiktig låneavtale med Den nordiske investeringsbank (NIB). Lånet er på EUR 50 mill. og har løpetid på 10 år. I henhold til NIBs mandat ytes finansiering til prosjekt som forbedrer konkurranseevnen og miljøet og dette […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Long term loan agreement with NIB

Schibsted has entered into a new long term loan agreement with the Nordic Investment Bank (NIB). The loan amount is EUR 50 million and has a term of 10 years to maturity.   NIB finances projects that improve competitiveness and […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Frode Nordseth har 12. juni 2015 solgt 2.780 B-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,23 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.845 A-aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.                                                                   Oslo, 12. juni 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Frode Nordseth sold on 12 June 2015 2,780 B shares in Schibsted ASA at a price of NOK 246.23 per share. After the transaction, Nordseth holds 2,845 A shares and 65 B shares in Schibsted ASA. Oslo, 12 […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group selger bokforlaget Schibsted Forlag AS og EBOK.NO

Schibsted Media Group har inngått avtale om å selge Schibsted Forlag AS og EBOK.NO til Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Schibsted Forlag AS er et heleid datterselskap av Schibsted Media Group, og er blant de ledende forlagene i Norge. EBOK.no er […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group divests book publishing company Schibsted Forlag AS and EBOK.NO

Schibsted Media Group has agreed to sell Schibsted Forlag AS and EBOK.NO to the Norwegian book publishing company Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Schibsted Forlag is among the leading book publishers in Norway. EBOK.NO is Schibsted’s digital book store. The book […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har akseptert et bud på 20Minutos i Spania

Schibsted Media Group selger 20Minutos i Spania (online og print) til det spanske medieselskapet Heraldo. Heraldo, med 120 års historie, er et regionalt spansk medieselskap som eier den største avisen i regionen Aragon. Heraldos forretningsområder er aviser, TV, trykkeri, distribusjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has accepted an offer for 20Minutos Spain from Heraldo

Schibsted Media Group divests 20Minutos Spain (online and print) to Spanish media company Heraldo. Heraldo, with 120 years of history, is a regional Spanish media group that owns the largest newspaper in the Aragón region. Heraldo’s main business areas are […]

Schibsted ASA (SCH) – Første handelsdag for B-aksjen og ex dato for splitt i dag

I dag er første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer. Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med i dag. Vedtektsendringen som etablerte B-aksjen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsslutt 29. mai 2015 og nye vedtekter er tilgjengelig på selskapets […]

Schibsted ASA (SCH) – First day of trading in B-shares and ex-date split today – approval of prospectus

Today is the first day of trading in Schibsted ASA’s B-shares. The A-shares in Schibsted ASA will accordingly be traded ex split from and including today. The amendments of the articles of association creating the B-shares were registered in the […]