Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Sammenlignbare historiske tall

Fra og med 1. kvartal 2015 er Finn.no når det gjelder ledelse og rapportering en del av Schibsted Classifieds Media (SCM). Alle Schibsteds Online rubrikk-aktiviteter rapporteres nå som del av SCM. Videre rapporteres ikke Mediehus International lengre som et separat […]

Schibsted ASA (SCH) – Comparable historical figures

As of Q1 2015 Finn.no is in terms of management and reporting a part of Schibsted Classified Media (SCM). All Schibsted’s Online classifieds activities are now reported as part of SCM. Further on, as a result of its immaterial size, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

  Primærinnsider Martin Frey har 19. mars 2015 solgt 2000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 465,18 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Frey 1361 aksjer i Schibsted ASA. Oslo,19. mars 2015SCHIBSTED ASA  Anders Christian RønningInvestor Relations Officer Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Martin Frey sold on 19 March 2015 2,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 465.18 per share. After the transaction, Frey holds 1,361 shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 March 2015SCHIBSTED ASA  Anders Christian RønningInvestor Relations […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger alle aksjer i Aspiro til Project Panther Bidco Ltd

Det vises til børsmelding datert 30. januar 2015 vedrørende Schibsteds aksept av bud fra Project Panther Bidco Ltd («Panther») på Aspiro. Panther har erklært budet på alle aksjene i Aspiro for uforbeholdent den 13. mars 2015. For Schibsted vil transaksjonen […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted sells all shares in Aspiro to Project Panther Bidco Ltd

Reference is made to the announcement of 30 January 2015 regarding Schibsted’s acceptance of an offer from Project Panther Bidco Ltd (“Panther”) to acquire Aspiro. Panther has declared their offer for all shares in Aspiro unconditional on 13 March 2015. […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram 2015 for ansatte

Schibsted ASA (SCH) – Aksjespareprogram 2015 for ansatte i Schibsted konsernet og tegning fra ansatte primærinnsidere Det vises til børsmelding publisert 9. april 2014 i forbindelse med Aksjespareprogram for ansatte. Programmet vil fortsette i 2015. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee Share Saving Plan 2015

Schibsted ASA (SCH) – Employee Share Saving Plan 2015 for employees of the Schibsted Group and subscription from primary insider employees Reference is made to the stock exchange published 9 April 2014 regarding the Schibsted Employee Share Saving Plan. The […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 27. februar 2015 videresolgt og overført 10.902 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 451,80 per aksje (sluttkurs 25. februar 2015). Transaksjonen relaterer seg til det tredje tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 27 February 2015 sold and transferred 10,902 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 451.80 per share (the closing price 25 February 2015). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2014

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 4. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,87 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 11 prosent. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 453 millioner kroner (455 mill.). – 4. kvartal […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.87 billion. The Online classifieds segment increased its revenues with 11 percent. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 453 million (455 million). “Q4 2014 was […]