This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Kapitalforhøyelse registrert i Foretaksregisteret

Det vises til melding av 10. september 2015 vedrørende gjennomført emisjon. Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital er NOK 113 403 795,50, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,50 og 118 803 976 B-aksjer à […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Capital increase registered in the Norwegian Register of Business Enterprises

  Reference is made to announcement made 10 September 2015 regarding a successful completion of the placement of shares. The capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises today. New share capital is NOK 113 403 795,50, […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-François Marteau har 11. september 2015 solgt 1.306 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 272,7765 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 4.104 A-aksjer og 536 B-aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 14. september 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-François Marteau sold on 11 September 2015 1,306 A-shares in Schibsted ASA at a price of NOK 272.7765 per share. After the transaction, Marteau holds 4,104 A-shares and 536 B-shares in Schibsted ASA. Oslo, 14 September 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Det vises til melding publisert 02.09.2015 angående tildeling av aksjer til deltakere i Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte langtidsincentivprogrammer. Primærinnsider Sondre Gravir ble tildelt 1.462 A-aksjer i tillegg til aksjene spesifisert i meldingen. Etter transaksjonen eier Gravir 4.250 A-aksjer og 1.315 […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Reference is made to the announcement 02.09.2015 regarding allotment of shares in connection with Schibsted Media Group’s Long Tem Incentive Program. Primary insider Sondre Gravir has been granted 1,462 A shares in addition to the shares specified in the release. […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for ansatte i Schibsted Classified Media. Tildelingene er relatert til fremskyndet avslutning av programmet fra 2013 og en engangstildeling som erstatning for 2014-programmet. Fra og med 2015 er […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for employees in Schibsted Classified Media. The allotments are related to an accelerated termination of the 2013 program and a one-off allotment as a […]

KORREKSJON: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 07:00 30.07.2015 CEST. Årsaken til korreksjonen er:   Korrekt antall aksjer for primærinsider Torry Pedersen er 9.553 A-aksjer og 7.676 B-aksjer. Vedlegget er oppdatert,   Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. […]

CORRECTION: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

This is a correction of the announcement from 07:00 30.07.2015 CEST. Reason for the correction:   Coorect number of shares for primary insider Torry Pedersen is 9,553 A-shares and 7,676 B-shares. The attachment is updated.   Employee Share Saving PlanSchibsted […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel

Aksjespareprogram for ansatteSchibsted Media Group har den 29. juli 2015 videresolgt 13.230 egne A-aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 278,90 per aksje (sluttkurs 28. juli 2015). Aksjene overføres til deltagerne i disse dager. Transaksjonen relaterer seg […]

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Mandatory notification of trade

Employee Share Saving PlanSchibsted Media Group has on 29 July 2015 sold 13,230 treasury A-shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 278.90 per A-share (the closing price 28 July 2015). The shares will […]