Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Utvikler online rubrikk sammen

Schibsted Media Group, Naspers Limited, Telenor Group og Singapore Press Holdings (SPH) etablerer joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire viktige markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh. Partnerskapet vil gi store fordeler for brukere av online […]

Schibsted ASA (SCH) – Joining Forces to Develop Classifieds

Schibsted, Naspers, Telenor and Singapore Press Holdings (SPH) today announced an agreement to establish joint ventures for the development of their online classifieds platforms in four key markets – Brazil, Indonesia, Thailand and Bangladesh. The transaction will bring substantial benefits […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 10. november 2014 videresolgt og overført 11.205 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 354,00 per aksje (sluttkurs 6. november 2014). Transaksjonen relaterer seg til det andre tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 10 November 2014 sold and transferred 11,205 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 354.00 per share (the closing price 6 November 2014). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2014

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 3. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,58 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter underliggende med 8 prosent, 10 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q3 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.56 billion. The Online classifieds segment increased its revenues underlying with 8 percent, 10 percent excluding Spain. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 504 million […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2014 Results 30 October 2014

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2014 report on 30 October 2014.   Quarterly Earnings Release Time: 30 October 2014 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2014, 30. oktober 2014

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2014 30. oktober 2014.   Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl 07.00 Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger eiendom i Stavanger

Schibsted Media Group har inngått avtale om salg av Stavanger Aftenblads kontorbygg i Nykirkebakken 2 i Stavanger sentrum for NOK 378 mill. Bygningen består hovedsakelig av kontorarealer, til sammen ca. 12.000 kvadratmeter brutto. Transaksjonen er gjennomført ved slutten av 3. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted divests real estate in Stavanger

Schibsted Media Group has entered into an agreement to sell the Stavanger Aftenblad office building at Nykirkebakken 2 in the centre of Stavanger for NOK 378 million. The building mainly consists of office space, totally gross approximately 12,000 square meters. […]

Schibsted ASA (SCH) – Oppdatering i forbindelse med oppkjøp av Milanuncios.com

Det vises til børsmelding datert 10. juni 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av den spanske rubrikk-nettsiden Milanuncios. Oppkjøpet ble offentliggjort 13. februar 2014, og ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014. I juni 2014 informerte CNMC […]

Schibsted ASA (SCH) – Update on the Milanuncios.com acquisition process

Reference is made to the announcement of 10 June 2014 regarding expected closing of the acquisition of Milanuncios.com, a Spanish online classifieds site. The acquisition was announced 13 February 2014, and it was filed with the Spanish Competition Authority (CNMC) […]