Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Sverre Munck har 10. mai 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 240,52 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck inkludert nærstående 14.926 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 13. mai 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

EVP Sverre Munck on 10 May 2013 sold 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 240.52 per share. After the transaction, Munck including close affiliates holds 14,926 shares in Schibsted ASA. Oslo, 13 Mai 2013SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – ordinær generalforsamling 30. april 2013

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 30. april 2013 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2012 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2012 og balanse per 31. desember 2012 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 30 April 2013

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 30 April 2013 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2012 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 1. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 274 millioner kroner. Før online rubrikk i investeringsfase var EBITDA 514 millioner kroner, sammenlignet med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2013 report, which shows operating revenues of NOK 3.7 billion. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 274 million. Excluding Online classifieds Investment phase, the EBITDA was NOK 514 million, compared to NOK […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2013 30. april 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 30. april 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2013 report on 30 April 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 April 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til Generalforsamling 2013

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2013 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, tirsdag 30. april 2013 kl. 10.30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 5. april 2013SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2013

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2013 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Tuesday 30 April, 2013 at 10:30 AM CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2012 publisert

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASAs årsrapport for 2012 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no/Rapport-2012. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2012 published

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASA’s annual report for 2012 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site www.schibsted.com/Report-2012. A PDF version […]