Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Investor Days 2013 in London and New York

Schibsted Media Group will hold Investor Days in London 9 October and in New York 10 October 2013. The programme will cover a strategic update of Schibsted’s operations, and include indepth presentations on the development of the business segments, market […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2013. Samtidig er det tildelt aksjer i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2010. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase programs

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for 2013. At the same time, allotment in connection with final settlement of the program for 2010 is made. In the share purchase programs, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Sverre Munck har 10. mai 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 240,52 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck inkludert nærstående 14.926 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 13. mai 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

EVP Sverre Munck on 10 May 2013 sold 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 240.52 per share. After the transaction, Munck including close affiliates holds 14,926 shares in Schibsted ASA. Oslo, 13 Mai 2013SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – ordinær generalforsamling 30. april 2013

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 30. april 2013 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2012 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2012 og balanse per 31. desember 2012 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 30 April 2013

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 30 April 2013 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2012 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 1. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 274 millioner kroner. Før online rubrikk i investeringsfase var EBITDA 514 millioner kroner, sammenlignet med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2013 report, which shows operating revenues of NOK 3.7 billion. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 274 million. Excluding Online classifieds Investment phase, the EBITDA was NOK 514 million, compared to NOK […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2013 30. april 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 30. april 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2013 report on 30 April 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 April 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til Generalforsamling 2013

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2013 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, tirsdag 30. april 2013 kl. 10.30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 5. april 2013SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]