Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – First day of trading in B-shares and ex-date split today – approval of prospectus

Today is the first day of trading in Schibsted ASA’s B-shares. The A-shares in Schibsted ASA will accordingly be traded ex split from and including today. The amendments of the articles of association creating the B-shares were registered in the […]

Schibsted ASA (SCH) – Aksjesplitt og notering av B-aksjer – siste dag inklusive i dag

Det henvises til Schibsted ASAs melding av 8. mai 2015 om generalforsamlingens vedtak om å foreta en splitt av selskapets aksjer og dermed danne en ny B-aksje samt melding om Oslo Børs’ beslutning av 26. mai 2015 om å ta […]

Schibsted ASA (SCH) – Share split and listing of B-shares – last day inclusive today

Reference is made to the announcement of the Company dated 8 May 2015 regarding the approval of a share split and introduction of B-shares and the announcement dated 26 May 2015 that the board of directors of Oslo Børs ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har mottatt bud fra Groupe Rossel for eierandelen i 20 Minutes France

Schibsted Media Group har mottatt bud fra det belgiske medieselskapet Groupe Rossel på Schibsteds 49,3 prosent eierandel i 20 Minutes France. Schibsted går nå inn i en forhandlingsfase med eksklusivitet. Dersom det oppnås enighet om betingelsene blir transaksjonen gjenstand for […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has received an offer for its stake in 20 Minutes France from Groupe Rossel

Schibsted Media Group has received an offer from the Belgian press group Rossel to acquire Schibsted’s 49.3 percent share stake in 20 Minutes France.   Schibsted is now entering a phase of exclusive negotiation. If agreement on terms is reached, the […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 18. mai 2015 videresolgt og overført 6.112 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 479,70 per aksje (sluttkurs 13. mai 2015). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 18 May 2015 sold and transferred 6,112 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 479.60 per share (the closing price 13 May 2015). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Stein Yndestad har 18. mai 2015 solgt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 490,80 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 2.432 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 18. mai 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor Relations Officer Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Stein Yndestad sold on 18 May 2015 2,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 490.80 per share. After the transaction, Yndestad holds 2,432 shares in Schibsted ASA. Oslo, 18 May 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Sverige og MittMedia inngår intensjonsavtale om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser

Schibsted Sverige og MittMedia har i dag inngått en intensjonsavtale (Letter of Intent) om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser. Det nye mediekonsernet vil bestå av Svenska Dagbladet og MittMedias 18 lokale abonnementsaviser i Nord-Sverige samt aksjemajoriteten i datterselskapet […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Sverige and MittMedia sign letter of intent to plan a new media group for subscription newspapers

Schibsted Sverige and MittMedia have agreed to sign a letter of intent for future cooperation in Sweden by forming a new media group for subscription newspapers. The new media group will consist of Svenska Dagbladet and Mittmedia’s 18 local subscription […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær Generalforsamling 8. mai 2015

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 8 mai 2015 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 in Oslo. Alle styrets forslag til vedtak som beskrevet i innkalling til ordinær generalforsamling 17. april 2015 ble vedtatt, herunder følgende: Ordinær generalforsamling vedtok […]