Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har mottatt bud fra Groupe Rossel for eierandelen i 20 Minutes France

Schibsted Media Group har mottatt bud fra det belgiske medieselskapet Groupe Rossel på Schibsteds 49,3 prosent eierandel i 20 Minutes France. Schibsted går nå inn i en forhandlingsfase med eksklusivitet. Dersom det oppnås enighet om betingelsene blir transaksjonen gjenstand for […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has received an offer for its stake in 20 Minutes France from Groupe Rossel

Schibsted Media Group has received an offer from the Belgian press group Rossel to acquire Schibsted’s 49.3 percent share stake in 20 Minutes France.   Schibsted is now entering a phase of exclusive negotiation. If agreement on terms is reached, the […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 18. mai 2015 videresolgt og overført 6.112 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 479,70 per aksje (sluttkurs 13. mai 2015). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 18 May 2015 sold and transferred 6,112 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 479.60 per share (the closing price 13 May 2015). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Stein Yndestad har 18. mai 2015 solgt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 490,80 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 2.432 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 18. mai 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor Relations Officer Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Stein Yndestad sold on 18 May 2015 2,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 490.80 per share. After the transaction, Yndestad holds 2,432 shares in Schibsted ASA. Oslo, 18 May 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Sverige og MittMedia inngår intensjonsavtale om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser

Schibsted Sverige og MittMedia har i dag inngått en intensjonsavtale (Letter of Intent) om dannelse av et nytt mediekonsern for abonnementsaviser. Det nye mediekonsernet vil bestå av Svenska Dagbladet og MittMedias 18 lokale abonnementsaviser i Nord-Sverige samt aksjemajoriteten i datterselskapet […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Sverige and MittMedia sign letter of intent to plan a new media group for subscription newspapers

Schibsted Sverige and MittMedia have agreed to sign a letter of intent for future cooperation in Sweden by forming a new media group for subscription newspapers. The new media group will consist of Svenska Dagbladet and Mittmedia’s 18 local subscription […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær Generalforsamling 8. mai 2015

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 8 mai 2015 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 in Oslo. Alle styrets forslag til vedtak som beskrevet i innkalling til ordinær generalforsamling 17. april 2015 ble vedtatt, herunder følgende: Ordinær generalforsamling vedtok […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 8 May 2015

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 8 May 2015 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. All proposals on the agenda were adopted, ref. the notice of the Annual General Meeting that was published […]

Schibsted ASA (SCH) – Generalforsamlingen vedtar aksjesplitt og dannelse av ny aksjeklasse B

Generalforsamlingen i Schibsted ASA har vedtatt en splitt av selskapets aksjer og dannelse av en ny aksjeklasse B. Vedtaket er i henhold til styrets forslag som fremgår av innkalling til ordinær generalforsamling offentliggjort 17. april 2015. Stemmeprotokollen følger senere i […]

Schibsted ASA (SCH) – AGM approves share split and introduction of B-shares

The Annual General Meeting in Schibsted ASA has approved a share split and introduction of B-shares. The resolution is in accordance with the proposal from the board of directors as set out in the notice to the ordinary general meeting […]