Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2013

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2013 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Tuesday 30 April, 2013 at 10:30 AM CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2012 publisert

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASAs årsrapport for 2012 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no/Rapport-2012. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2012 published

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASA’s annual report for 2012 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site www.schibsted.com/Report-2012. A PDF version […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2012 vedtatt

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2013. Oslo, 21. mars 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of annual accounts 2012

The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2012. There are no changes in the income statement or equity compared with the preliminary annual figures disclosed 13 February 2013. Oslo, 21 March 2013SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 21. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 52,500 options with the right to acquire 65,940 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 21 February 2013. There is a maximum gain that the option holders […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 19. februar 2013 innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 19 February 2013. There is a maximum gain that the option holders […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 15. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer til kurs 132,70 i Schibsted ASA. Opsjonene ble tildelt i 2008, og er innløst fordi siste […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 52,500 options with the right to acquire 65,940 shares at NOK 132.70 in Schibsted ASA were exercised on 15 February 2013. The options were allotted in 2008, and are being […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2012

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 4. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er underliggende en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene underliggende […]