Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2015

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 1. kvartal 2015, som viser driftsinntekter på 3,69 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 13 prosent. – Veksten i online rubrikkvirksomheten fortsatte i 1. kvartal 2015. Jeg er […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2015

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2015 report, showing operating revenues of NOK 3.69 billion. The Online classifieds segment increased its revenues with 13 percent. “In Q1 2015, the growth of our online classifieds operations continued. I am particularly […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group legger inn betinget bud på den svenske markedsplassen for eiendom Hemnet

Schibsted Media Group har lagt inn et betinget bud på den den svenske eiendomsvertikalen Hemnet. Budet gjelder hele selskapet som i dag eies av Swedbank Fastighetsbyrå (34 %) (“Fastighetsbyrån”), Mäklarsamfundet (25 %), Fastighetsmäklarförbundet FMF (25 %) (“FMF”) og Svensk Fastighetsförmedling […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group places a conditional offer to acquire the Swedish online real estate vertical Hemnet

Schibsted Media Group has placed a conditional offer to acquire the Swedish online real estate vertical Hemnet. The offer is for the entire company, which is owned by Swedbank Fastighetsbyrå (34%) (“Fastighetsbyrån”), Mäklarsamfundet (25%), Fastighetsmäklarförbundet FMF (25%) (“FMF”) and Svensk […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2015, 8. Mai 2015

  Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2015 8. mai 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 8. mai 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2015 Results, May 8 2015

  We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2015 report on 8 May 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 8 May 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2014 publisert

Schibsted ASAs årsrapport for 2014 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.com/no/Arsrapport-2014/. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen. Trykt versjon vil ikke bli sendt pr. post til den enkelte aksjonær, som følge […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2014 published

Schibsted ASA’s annual report for 2014 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site http://www.schibsted.com/en/Annual-Report-2014/. A PDF version of the report is attached to this release. A printed copy will not be distributed by mail […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til ordinær generalforsamling og invitasjon til analytiker- og mediapresentasjon

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2015 følger vedlagt. Generalforsamlingen vil finne sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 9. mai 2015 kl 10:30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Fortsatt digital vekst og økt finansiell […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting and invitation to analyst/media presentation

Notice of Schibsted ASA’s Annual General Meeting 2015 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Friday 8 May 2015 at 10:30 AM CET. A printed version of the notice […]

Schibsted ASA (SCH) – Sammenlignbare historiske tall

Fra og med 1. kvartal 2015 er Finn.no når det gjelder ledelse og rapportering en del av Schibsted Classifieds Media (SCM). Alle Schibsteds Online rubrikk-aktiviteter rapporteres nå som del av SCM. Videre rapporteres ikke Mediehus International lengre som et separat […]

Schibsted ASA (SCH) – Comparable historical figures

As of Q1 2015 Finn.no is in terms of management and reporting a part of Schibsted Classified Media (SCM). All Schibsted’s Online classifieds activities are now reported as part of SCM. Further on, as a result of its immaterial size, […]