Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2012

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.8 billion. This was underlying and increase of 1 percent. The Online classifieds operations increased their revenues by 14 percent underlying. The revenues of the […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2012 13. februar 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 13. februar 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q4 2012 report on 13 February 2013.   Quarterly Earnings Release Time: 13 February 2013 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjonsmateriell

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med konserndirektør økonomi og finans Trond Bergers presentasjon på SEB Enskilda Nordic Seminar i København 8. januar 2013. Oslo, 8. januar 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Schibsted ASA (SCH) – Presentation material

Presentation material in connection with CFO Trond Berger’s presentation at SEB Enskilda Nordic Seminar in Copenhagen, 8 January 2013, is attached. Oslo, 8 January 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP Investor Relations This information is subject of the disclosure requirements acc. […]

Schibsted ASA (SCH) – Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012. Tildelingen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 23.468 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet […]

Schibsted ASA (SCH) – Allotment and transfer of shares in connection with performance based share acquisition program

Schibsted has allotted and transferred shares to participants in one of the Group’s performance based share acquisition programs for 2012. The allotment is done in the coming days and implies that Schibsted ASA transfers 23,468 treasury shares to employees of […]

Schibsted ASA (SCH) – Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån

Schibsted ASA har utstedt NOK 400 mill. i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom ett tiårs lån pålydende NOK 150 mill. til en rente på 3 måneders NIBOR pluss 250 basispunkter og ett […]

Schibsted ASA (SCH) – Successful Placement of New Unsecured Bonds

Schibsted ASA has successfully completed issuance of NOK 400 million in the Norwegian bond market. The issuance is split between a 10 year loan of NOK 150 million priced at 3 months NIBOR plus 250 basis points and a 10 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjeordning for ansatte:

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 23. november 2012 minus 20 prosent rabatt, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee share offering

The employees of the Schibsted group have this year, as in previous years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for up to NOK 6,000 at a discounted price. The price was equal to the closing price on 23 […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Sverre Munck har 9. november 2012 solgt 3.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 222,10 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck 17.893 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 12. November 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]