Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of annual accounts 2013

The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2013. There are no changes in the income statement or equity compared with the preliminary annual figures disclosed 13 February 2014. Oslo, 26 March 2014SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Justert rapporteringsformat – historiske data

Som varslet i forbindelse med resultatfremleggelsen for 4. kvartal 2013 vil Schibsted Media Group justere rapporteringsformatet fra og med rapporten for 1. kvartal 2014. Hovedendringen er at Schibsted ikke lenger vil fordele EBITDA mellom print- og online-aviser i mediehusene. Bakgrunnen […]

Schibsted ASA (SCH) – Amended reporting format – historical data

As announced in connection with the Q4 2013 release, Schibsted Media Group will adjust the reporting format as of the Q1 2014 report. The main change is that Schibsted no longer will split EBITDA between print and online newspapers in […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef, har 17. februar 2014 solgt 7.165 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 380,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 23.525 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 17. februar 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Rolv Erik Ryssdal, CEO, sold on 17 February 2014 7,165 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 380.00 per share. After the transaction, Ryssdal holds 23,525 shares in Schibsted ASA. Oslo, 17 February 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2013

Schibsted Media Group la i  dag frem sin rapport for 4. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3.94 milliarder kroner. Den underliggende inntektsveksten var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 15 prosent, 20 prosent eks. Spania. Brutto […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2013 report, showing operating revenues of NOK 3.94 billion. The underlying growth was 2 percent. The Online classifieds segment increased its revenues underlying with 15 percent, 20 percent excluding Spain. The gross operating […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2013 13. februar 2014. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 13. februar 2014 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q4 2013 report on 13 February 2014. Quarterly Earnings ReleaseTime: 13 February 2014 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjonsmateriell

Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, holder en presentasjon på SEB Nordic Seminar 2014 i København i dag. Presentasjonsmateriellet fra konferansen følger vedlagt. Oslo, 9. januar 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Schibsted ASA (SCH) – Presentation material

CFO Trond Berger today holds a presentation at SEB Nordic Seminar 2014 in Copenhagen. Please find attached the presentation material. Oslo, 9 January 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP Investor Relations   This information is subject of the disclosure requirements acc. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger eiendom i Bergen

Schibsted Media Group har inngått avtale om salg av Bergens Tidendes kontorbygg i Krinkelkroken 1 i Bergen sentrum for NOK 350 mill. Bygningen består hovedsakelig av kontorarealer, til sammen 9563 kvadratmeter brutto. Transaksjonen vil etter planen bli gjennomført i 4. […]