We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har akseptert et bud på 20Minutos i Spania

Schibsted Media Group selger 20Minutos i Spania (online og print) til det spanske medieselskapet Heraldo. Heraldo, med 120 års historie, er et regionalt spansk medieselskap som eier den største avisen i regionen Aragon. Heraldos forretningsområder er aviser, TV, trykkeri, distribusjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has accepted an offer for 20Minutos Spain from Heraldo

Schibsted Media Group divests 20Minutos Spain (online and print) to Spanish media company Heraldo. Heraldo, with 120 years of history, is a regional Spanish media group that owns the largest newspaper in the Aragón region. Heraldo’s main business areas are […]

Schibsted ASA (SCH) – Første handelsdag for B-aksjen og ex dato for splitt i dag

I dag er første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer. Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med i dag. Vedtektsendringen som etablerte B-aksjen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsslutt 29. mai 2015 og nye vedtekter er tilgjengelig på selskapets […]

Schibsted ASA (SCH) – First day of trading in B-shares and ex-date split today – approval of prospectus

Today is the first day of trading in Schibsted ASA’s B-shares. The A-shares in Schibsted ASA will accordingly be traded ex split from and including today. The amendments of the articles of association creating the B-shares were registered in the […]

Schibsted ASA (SCH) – Aksjesplitt og notering av B-aksjer – siste dag inklusive i dag

Det henvises til Schibsted ASAs melding av 8. mai 2015 om generalforsamlingens vedtak om å foreta en splitt av selskapets aksjer og dermed danne en ny B-aksje samt melding om Oslo Børs’ beslutning av 26. mai 2015 om å ta […]

Schibsted ASA (SCH) – Share split and listing of B-shares – last day inclusive today

Reference is made to the announcement of the Company dated 8 May 2015 regarding the approval of a share split and introduction of B-shares and the announcement dated 26 May 2015 that the board of directors of Oslo Børs ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group har mottatt bud fra Groupe Rossel for eierandelen i 20 Minutes France

Schibsted Media Group har mottatt bud fra det belgiske medieselskapet Groupe Rossel på Schibsteds 49,3 prosent eierandel i 20 Minutes France. Schibsted går nå inn i en forhandlingsfase med eksklusivitet. Dersom det oppnås enighet om betingelsene blir transaksjonen gjenstand for […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group has received an offer for its stake in 20 Minutes France from Groupe Rossel

Schibsted Media Group has received an offer from the Belgian press group Rossel to acquire Schibsted’s 49.3 percent share stake in 20 Minutes France.   Schibsted is now entering a phase of exclusive negotiation. If agreement on terms is reached, the […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 18. mai 2015 videresolgt og overført 6.112 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 479,70 per aksje (sluttkurs 13. mai 2015). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2015. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 18 May 2015 sold and transferred 6,112 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 479.60 per share (the closing price 13 May 2015). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Stein Yndestad har 18. mai 2015 solgt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 490,80 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 2.432 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 18. mai 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor Relations Officer Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Stein Yndestad sold on 18 May 2015 2,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 490.80 per share. After the transaction, Yndestad holds 2,432 shares in Schibsted ASA. Oslo, 18 May 2015SCHIBSTED ASA Anders Christian RønningInvestor […]