Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted divests real estate in Bergen

Schibsted Media Group has entered into an agreement to sell the Bergens Tidende office building at Krinkelkroken 1 in the centre of Bergen for NOK 350 million. The building mainly consists of office space, totally gross 9563 square meters. The […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

I forbindelse med Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram ble det 16. mai annonsert at 98.955 egne aksjer ble overført til ansatte i konsernet. Tildelingen av 377 av disse aksjene vil bli reversert, og aksjene vil bli tilbakeført til Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

In connection with Schibsted Media Group’s performance based share purchase program it was on 16 May 2013 announced that 98,955 treasury shares were transferred to employees of the Group. The allotment of 377 of these shares will be reversed, and […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Justert antall aksjer

Schibsted viser til melding publisert 10. desember 2013 i forbindelse med Aksjeordning for ansatte. Det er gjort en justering av antall aksjer solgt av Schibsted ASA. Det justerte antallet er 11.837. Schibsted eier etter dette 654.698 egne aksjer. Oslo, 11. […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Adjusted number of shares

With reference to the notification published 10 December 2013 regarding Employee share offering, an adjustment has been made to the number of shares sold by Schibsted ASA. The adjusted number is 11,837. Schibsted holds, after this, 654,698 own shares. Oslo, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjeordning for ansatte

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 4. desember 2013 minus 20 prosent rabatt, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee share offering

The employees of Schibsted Media group have this year, as in previous years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for up to NOK 6,000 at a discounted price. The price was equal to the closing price on 4 […]

Schibsted ASA (SCH) – Etalering av online rubrikk joint ventures gjennomført

Schibsted Media Group kunngjorde 30. september 2013 etableringen av SnT Classifieds, et 50/50-joint venture med Telenor, som skal tilby online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Samtidig ble det kunngjort at Telenor går inn som likeverdig […]

Schibsted ASA (SCH) – Establishment of new online classifieds joint ventures completed

On 30 September 2013 Schibsted Media Group announced the establishing of SnT Classifieds, a 50/50 joint venture together with Telenor, to provide online classifieds services in selected key markets in South America and Asia. At the same time it was […]

Schibsted ASA (SCH) – Leboncoin.fr åpner ny kanal for profesjonelle eiendomsannonser

Leboncoin.fr, den ledende online rubrikk-tjenesten i Frankrike, har tilbudt annonsetjenester for profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet siden 2009. I dag kan eiendomsmeglere publisere rubrikkannonser på Leboncoin.fr via to kanaler: En web-basert kanal hvor annonsene er lagt inn en og en, og […]

Schibsted ASA (SCH) – Leboncoin is opening a new channel for professional real estate ads

Leboncoin.fr the leading publisher of online classifieds in France, has been offering advertising services to real estate professionals since 2009. Today, realtors can publish classifieds ads on Leboncon.fr via two channels: A web-based channel whereby ads are inserted one-by-one on […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Trond Berger, konserndirektør, har 30. oktober 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 375,1602 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Berger inkludert nærstående 15.824 aksjer i Schibsted ASA. Terje Seljeseth, adm. direktør i Schibsted Classified Media, har 30. […]