Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

EVP Sverre Munck on 9 November 2012 sold 3,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 222.10 per share. After the transaction, Munck holds 17,893 shares in Schibsted ASA.   Oslo, 12 November 2012 SCHIBSTED ASA   Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Gunnar Strömblad har 8. november 2012 solgt 3.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 224,17 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Strömblad 8.416 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 9. november 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

  EVP Gunnar Strömblad on 8 November 2012 sold 3,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 224.17 per share. After the transaction, Strömblad holds 8,416 shares in Schibsted ASA. Oslo, 9 November 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2012

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2012

Today, Schibsted Media Group, released its Q3 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.5 billion, underlying an increase of 2 percent compared to the same period in 2011. The Online classifieds operations increased their revenues by 16 percent. […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2012 7. november 2012. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 7. november 2012 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2012 report on 7 November 2012. Quarterly Earnings Release Time: 7 November 2012 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]

Schibsted ASA (SCH) – NWT fortsetter som langsiktig strategisk aksjonær i Polaris Media

Schibsted Media Group er blitt informert av Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag (NWT) om at de vil fortsette som en langsiktig strategisk aksjonær i Polaris Media ASA. Verken NWT eller Helsingborgs Dagblad AB vil utøve sine opsjoner om å selge tilbake aksjer […]

Schibsted ASA (SCH) – NWT continues as a long term strategic shareholder in Polaris Media

Schibsted Media Group has been informed by Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag (NWT) that they will continue as a long term strategic shareholder in Polaris Media ASA. Neither NWT nor Helsingborgs Dagblad AB will exercise their option to sell back shares in […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell investor har besluttet å selge Polaris Media-aksjer tilbake til Schibsted

Schibsted Media Group solgte 36,3 prosent av aksjene i Polaris Media ASA, et norsk regionalt mediehus, 29. september 2011. Kjøperne var tre strategiske medieeiere og en internasjonal finansiell investor. En usikker situasjon i finansmarkedene og stemmerettsbegrensningene i Polaris Media gjorde […]

Schibsted ASA (SCH) – Financial investor has decided to sell Polaris Media shares back to Schibsted

Schibsted Media Group sold 36.3 per cent of the shares in Polaris Media ASA, a Norwegian regional media house, on 29 September 2011. The buyers were three strategic media owners and an international financial investor. The uncertain situation in the […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell kalender 2013

Rapport 4. kvartal 2012: 13. februar 2013 Rapport 1. kvartal 2013: 30. april 2013Rapport 2. kvartal 2013: 19. juli 2013Rapport 3. kvartal 2013: 30. oktober 2013 Ordinær generalforsamling: 30. april 2013       . Det tas forbehold om endring av datoene. Mer […]