This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2014, 13. februar 2015

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2014 13. februar 2015. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 13. februar 2015 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q4 2014 Results 13 February 2015

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q4 2014 report on 13 February 2015. Quarterly Earnings ReleaseTime: 13 February 2015 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted aksepterer et bud fra Project Panther Bidco på Aspiro

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS RELEASED WITH THE SOLE PURPOSE OF PROVIDING A SUMMARY OF SHIBSTED’S VIEW OF THE PUBLIC OFFER MADE BY PANTHER TO ALL SHAREHOLDERS IN ASPIRO. FOR DETAILS REGARDING THE PUBLIC OFFER, PLEASE REFER […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted accepts an offer from Project Panther Bidco to acquire Aspiro

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS RELEASED WITH THE SOLE PURPOSE OF PROVIDING A SUMMARY OF SHIBSTED’S VIEW OF THE PUBLIC OFFER MADE BY PANTHER TO ALL SHAREHOLDERS IN ASPIRO. FOR DETAILS REGARDING THE PUBLIC OFFER, PLEASE REFER […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. januar 2015 solgt 852 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 487,40 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 19. januar 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Pierre-Francois Marteau sold on 19 January 2015 852 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 487.40 per share. After the transaction, Marteau holds 536 shares in Schibsted ASA. Oslo, 19 January 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Torry Pedersen har 9. januar 2015 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 480,0135 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Pedersen og nærstående 7.613 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 9. januar 2015SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Torry Pedersen sold on 9 January 2015 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 480.0135 per share. After the transaction, Pedersen and close affiliates hold 7,613 shares in Schibsted ASA. Oslo, 9 January 2015SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Online rubrikk joint venture-transaksjoner gjennomført

Schibsted Media Group offentliggjorde 13. november 2014 en avtale om å etablere joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire sentrale markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh. Transaksjonene ble gjennomført 9. januar 2014 etter at alle vilkår […]

Schibsted ASA (SCH) – Online classifieds joint ventures transactions closed

Schibsted Media Group announced on 13 November 2014 an agreement to establish joint ventures for the development of online classifieds platforms in four key markets – Brazil, Indonesia, Thailand and Bangladesh. The transactions closed on 9 January 2015 after all conditions […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Ole Jacob Sunde, styreleder i Schibsted ASA har 19. desember 2014 solgt 21.244 aksjer i Schibsted ASA gjennom sitt heleide selskap Ringgården AS til kurs NOK 481,6648 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Sunde inkludert nærstående 100.000 aksjer i Schibsted ASA. […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Ole Jacob Sunde, Chair of the Board of Directors of Schibsted ASA, sold on 19 December 2014 21,244 shares in Schibsted ASA trough his fully owned company Ringgården ASA at a price of NOK 481.6648 per share. After the transaction, […]