Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Trond Berger, EVP, on 30 October 2013 sold 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 375.1602 per share. After the transaction, Berger including close affiliates holds 15,824 shares in Schibsted ASA. Terje Seljeseth, CEO Schibsted Classified Media, […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 3. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,65 milliarder kroner. Den underliggende veksten i inntekter var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 13 prosent, 17 prosent […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q3 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q3 2013 report, showing operating revenues of NOK 3.65 billion. The underlying revenues growth was 2 percent. The Online classifieds segements increased underlying revenues with 13 percent, 17 percent excluding Spain. The gross operating […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 3. kvartal 2013 30. oktober 2013.   Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 30. oktober kl 07.00 Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q3 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q3 2013 report on 30 October 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 October 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Investordager 2013

Schibsted avholder investordager i London 9. oktober og i New York 10. oktober 2013. Presentasjonsmateriale og ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.schibsted.no/Investorday2013. Presentasjonen i London kan følges på live webcast på samme side fra klokken 10:00 CET den 9. oktober. […]

Schibsted ASA (SCH) – Investor Day 2013

Schibsted hosts Investor Days in London 9 October and in New York 10 October 2013. The presentation material and more information is available on www.schibsted.com/Investorday2013. The presentation in London can be followed on live webcast on the same site from […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere innløste konsernsjef Rolv Erik Ryssdal 2. oktober 2013 7.500 opsjoner med rett til å kjøpe 9,420 aksjer til i Schibsted ASA kurs NOK 132,70. Opsjonene ble tildelt i 2008, og er innløst […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, CEO Rolv Erik Ryssdal has on 2 October 2013 exercised 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares in Schibsted ASA at NOK 132.70. The options were allotted in […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser – tillegg til melding

Det vises til meldingen «Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser», publisert 30. september 2013. Schibsted legger til at selskapet vil motta et kontantvederlag på EUR 119 millioner fra Telenor i forbindelse med transaksjonen. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted, Telenor and Singapore Press Holdings join forces to expand in online classifieds – addition to release

With reference to the release “Schibsted, Telenor and Singapore Press Holdings join forces to expand in online classifieds”, published 30 September 2013, Schibsted adds that the company will receive a cash consideration of EUR 119 million from Telenor in connection […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser

Schibsted Media Group og Telenor etablerer et joint venture som skal tilby høykvalitets online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte nøkkelmarkeder i Sør-Amerika og Asia. Det nye selskapet får navnet SnT Classifieds. Samtidig går Telenor inn som likeverdig partner i 701 […]