Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q2 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2012 report on 10 August 2012. Quarterly Earnings Release Time: 10 August 2012 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and […]

Schibsted ASA (SCH) – Tildeling og overføring av aksjer i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted har foretatt tildeling og overføring av aksjer til deltakere i et av konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2012. Aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter […]

Schibsted ASA (SCH) – Allotment and transfer of shares in connection with performance based share acquisition programme

Schibsted has allotted and transferred shares to participants in the Group’s performance based share acquisition programme for 2012. In the share acquisition programme, each participant is granted a defined Basic amount, which is a fixed per cent of the basic […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Primærinnsider Gunnar Strömblad, konserndirektør i Schibsted, har 15. mai 2012 solgt 3.500 aksjer i Schibsted ASA til kurs 188,38. Etter transaksjonen eier Strömblad 9.993 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 16. mai 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Gunnar Strömblad, EVP in Schibsted has on 15 May 2012 sold 3,500 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 188,38. After the transaction Strömblad owns 9,993 shares in Schibsted ASA. Oslo, 16 May 2012SCHIBSTED ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Styremedlem i Schibsted Eva Berneke har 14. mai 2012 kjøpt 1.895 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 186,6424 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 4.020.   Oslo, 15. mai 2012 SCHIBSTED ASA   Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Eva Berneke, member of the Board of Directors of Schibsted ASA, has on 14 May 2012 acquired 1,895 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 186.6424 per share. After this transaction Eva Berneke holds 4,040 […]

Schibsted ASA (SCH) – ordinær generalforsamling 11. mai 2012

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 11. mai 2012 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2011 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2011 og balanse per 31. desember 2011 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 11 May 2012

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 11 May 2012 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2011 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2012

Schibsted ASA har i dag lagt frem sin rapport for 1. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,6 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 19 […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2012

Today Schibsted ASA released its Q1 2012 report, which shows operating revenues of NOK 3.6 billion, underlying and increase of 5 per cent  compared to the same period in 2011. The Online classifieds operations increased their revenues by 19 per […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2012

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 1. kvartal 2012 11. mai 2012. Offentliggjøring av kvartalstall Tidspunkt: 11. mai 2012 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon Tidspunkt: […]