Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2012 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of Schibsted’s Q1 2012 report on 11 May 2012. Quarterly Earnings Release Time: 11 May 2012 at 07.00 CET Interim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical information […]

Schibsted ASA (SCH) – Ferd Capital og Platekompaniet blir Schibsted Media Groups partnere i satsingen på streamingtjenesten WiMP

Ferd Capital og Platekompaniet går sammen med Schibsted Media Group for å satse på musikktjenesten WiMP, som er eid av Aspiro AB hvor Schibsted nylig kjøpte seg opp til 74,3 prosent eierandel. Ferd Capital og Platekompaniet går nå inn som […]

Schibsted ASA (SCH) – Ferd Capital and Platekompaniet becomes Schibsted’s partners in the streaming service WiMP

Ferd Capital and Platekompaniet join Schibsted Media Group in the effort to develop the music streaming service WiMP. WiMP is owned by Aspiro AB where Schibsted recently increased its ownership to 74.3%. Ferd Capital and Platekompaniet become Schibsted’s partners in […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 25. april 2012 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 132,70.  Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 983.458 egne aksjer. Oslo, 26. april 2012SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with Schibsted’s option scheme for key personnel, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares were exercised on 25 April 2012 at price NOK 132.70 per share. After the transaction, Schibsted holds 983,458 own shares. Oslo, 26 […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til generalforsamling 2012

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2012 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 11. mai 2012 kl. 11.00. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 19. april 2012SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2012

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2012 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises in Apotekergaten 10, Oslo, on Friday 11 May, 2012 at 11.00 am CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2011 vedtatt, Årsrapport 2011 publisert

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2011. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of Annual Accounts 2011, Annual report 2011 published

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2011. There are no changes in the income statement or equity […]

Schibsted ASA (SCH) – Opphør av aksjekjøp i Aspiro AB

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Det vises til melding fra Schibsted ASA datert 6. mars 2012 vedrørende fullføring av akseptperioden for Schibsteds bud på alle aksjer i Aspiro AB. […]

Schibsted ASA (SCH) – Share purchase in Aspiro AB terminated

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Reference to the release from Schibsted ASA dated 6 March 2012 regarding the result of the extended acceptance period for Schibsted’s offer to acquire […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger har 5. mars 2012 solgt 12.000 aksjer i Schibsted ASA til en gjennomsnittlig kurs på NOK 189,9708. Etter transaksjonen eier Trond Berger 8.936 aksjer i Schibsted ASA. Aksjesalget skjer som følge av kjøp av […]