Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær generalforsamling 7. mai 2014

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 7. mai 2014 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2013 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2013 og balanse per 31. desember 2013 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 7 may 2014

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 7 May 2014 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2013 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2014

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 1. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,71 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter, underliggende, med 14 prosent. 19 prosent vekst når Spania holdes utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.71 billion. The Online classifieds segment increased its revenues underlying with 14 percent, 19 percent excluding Spain. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 410 million […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2014

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2014 7. mai 2014. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 7. mai 2014 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2014 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2014 report on 7 May 2014. Quarterly Earnings ReleaseTime: 7 May 2014 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Vellykket plassering av usikret obligasjonslån

Det vises til melding sendt 28. april 2014 vedrørende potensiell utstedelse av obligasjoner. Schibsted ASA har utstedt NOK 600 mill. i form av et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet har en løpetid på 7 år med forfallsdato […]

Schibsted ASA (SCH) – Successful Placement of New Unsecured Bonds

Reference is made to the notification sent 28 April, 2014 regarding a potential new bond issue by Schibsted ASA. Schibsted ASA has successfully completed issuance of NOK 600 million in the Norwegian bond market with a seven year loan with […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonslån

Schibsted ASA vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån med 7 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet. Formålet med det foreslåtte obligasjonslånet er generelle selskapsformål. Handelsbanken Capital Markets og SEB er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet. Kontaktpersoner:Schibsted ASAJo […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted ASA Contemplating Issuing New Unsecured Bonds

Schibsted ASA is contemplating issuing new unsecured bonds with 7-years tenor in the Norwegian bond market. The purpose of the contemplated bond issuance is general corporate purposes. Handelsbanken Capital Markets and SEB are acting as Joint Managers for the issuance. […]

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av Milanuncios ventes å bli gjennomført i 2. kvartal 2014

Schibsted Media Group offentliggjorde 13. februar 2014 en avtale om å kjøpe det spanske online rubrikknettstedet Milanuncios.com. 24. april 2014 ble transaksjonen meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC). Schibsted har vært i dialog med CNMC siden offentliggjøringen av avtalen. Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Milanuncios acquisition expected to be closed in Q2 2014

On 13 February 2014 Schibsted Media Group announced an agreement to acquire the Spanish online classifieds site Milanuncios.com. On 24 April 2014, the transaction was filed with the Spanish Competition Authority (CNMC). Schibsted has been in dialogue with CNMC since […]