Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjespareprogram for ansatte

Schibsted ASA har den 24. juli 2014 videresolgt og overført 12.329 egne aksjer til deltagere i Aksjespareprogrammet for ansatte til kurs NOK 311,50 per aksje (sluttkurs 23. juli 2014). Transaksjonen relaterer seg til det første tegningsvinduet i aksjespareplanen 2014. Beholdningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – Employee Share Saving Plan

Schibsted ASA has on 24 July 2014 sold and transferred 12,329 treasury shares to participants in the Employee Share Saving Plan at a price of NOK 311.50 per share (the closing price 23 July 2014). The transaction is in relation […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 2. kvartal 2014

Schibsted Media Group la I dag frem sin rapport for 2. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,83 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 12 prosent, 15 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 574 […]

Schibsted ASA (SCH) -Interim Financial Statement Q2 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q2 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.83 billion. The Online classifieds segment increased its revenues with 12 percent, 15 percent excluding Spain. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 574 million. (562 […]

Schibsted ASA (SCH) – Refinansiering

Schibsted har refinansiert en langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 325 mill. Lånefasiliteten, som hadde forfall august 2015, er erstattet av en ny langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 300 mill. Den nye fasiliteten har løpetid på 5 år og to opsjoner […]

Schibsted ASA (SCH) – Refinancing

Schibsted has refinanced a long term loan facility of EUR 325 million. The loan facility, with maturity August 2015, is replaced by a new long term loan facility of EUR 300 million. The new facility has a term of 5 […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2014, 18. juli 2014

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2014 18. juli 2014. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 18. juli 2014 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q2 2014 Results 18 July 2014

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2014 report on 18 July 2014. Quarterly Earnings ReleaseTime: 18 July 2014 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell kalender 2015

Rapport 4. kvartal 2014: 13. februar 2015Rapport 1. kvartal 2015: 8. mai 2015Rapport 2. kvartal 2015: 17. juli 2015Rapport 3. kvartal 2015: 30. oktober 2015 Ordinær generalforsamling: 8. mai 2015 Det tas forbehold om endring av datoene. Mer informasjon rundt […]

Schibsted ASA (SCH) – Financial Calendar 2015

Report Q4 2014: 13 February 2015Report Q1 2015: 8 May 2015Report Q2 2015: 17 July 2015Report Q3 2015: 30 October 2015 Annual General Meeting: 8 May 2015 Dates are subject to change. More information related to the quarterly releases at […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2014. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet er tildelt i form av Schibsted-aksjer når […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for 2014. In the program, each participant is granted a defined Base Amount, which is a fixed percent of their fixed salary. 1/3 of […]