We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Financial Calendar 2015

Report Q4 2014: 13 February 2015Report Q1 2015: 8 May 2015Report Q2 2015: 17 July 2015Report Q3 2015: 30 October 2015 Annual General Meeting: 8 May 2015 Dates are subject to change. More information related to the quarterly releases at […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2014. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet er tildelt i form av Schibsted-aksjer når […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for 2014. In the program, each participant is granted a defined Base Amount, which is a fixed percent of their fixed salary. 1/3 of […]

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av Milanuncios ventes å bli gjennomført i 3. kvartal 2014

Det vises til børsmelding datert 24. april 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av Milanuncios.com, en spansk rubrikk-nettside. Kjøpsavtalen ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014, og Schibsted ventet på det tidspunktet at avtalen ville bli godkjent […]

Schibsted ASA (SCH) – Milanuncios acquisition expected to be closed in Q3 2014

Reference is made to the announcement of 24 April 2014 regarding expected closing of the acquisition of Milanuncios.com, a Spanish online classifieds site. The acquisition agreement was filed with the Spanish Competition Authority (CNMC) on 24 April 2014, and Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 12. mai 2014 innløst 60.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 75.360 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 60,000 options with the right to ac-quire 75,360 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 12 May 2014. There is a profit limit on the options, and […]

Schibsted ASA (SCH) – Ordinær generalforsamling 7. mai 2014

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 7. mai 2014 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2013 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2013 og balanse per 31. desember 2013 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 7 may 2014

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 7 May 2014 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2013 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2014

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 1. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,71 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter, underliggende, med 14 prosent. 19 prosent vekst når Spania holdes utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2014

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2014 report, showing operating revenues of NOK 3.71 billion. The Online classifieds segment increased its revenues underlying with 14 percent, 19 percent excluding Spain. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 410 million […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2014

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2014 7. mai 2014. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 7. mai 2014 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]