Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Sale of shares in Polaris Media to strategic media owners

Since 2009, Schibsted Media Group has had a total return swap agreement with SEB Enskilda AS regarding the financial exposure to 17,751,236 shares, equal to 36.3% of the shares. The agreement expires 30. September 2011, and SEB Enskilda AS has […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 16. september 2011 gjennom megler kjøpt 55.000 egne aksjer til kurs NOK 137,5648 pr. aksje.   Samme dag kjøpte Schibsted ASA 3.750 egne aksjer fra Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs NOK 137,58.   Aksjene er kjøpt […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 16 September 2011 through a trader bought 55,000 shares in its own company at a price of NOK 137.5648 per share.   At the same day, Schibsted ASA acquired 3,750 own shares from the foundation ‘Stiftelsen […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 14. september 2011 gjennom megler kjøpt 50.000 egne aksjer til kurs NOK 130,8991 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 14 September 2011 through a trader bought 50,000 shares in its own company at a price of NOK 130.8991 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 12. september 2011 gjennom megler kjøpt 89.000 egne aksjer til kurs NOK 126,6928 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 12 September 2011 through a trader bought 89,000 shares in its own company at a price of NOK 126.6928 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 8. september 2011 gjennom megler kjøpt 67.000 egne aksjer til kurs NOK 132,8874 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

  Schibsted ASA has on 8 September 2011 through a trader bought 67,000 shares in its own company at a price of NOK 132.8874 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 5. september 2011 gjennom megler kjøpt 70.000 egne aksjer til kurs NOK 131,8225 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 5 September 2011 through a trader bought 70,000 shares in its own company at a price of NOK 131,8225 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell kalender 2012

Rapport 4. kvartal 2011: 16. februar 2012 Rapport 1. kvartal 2012: 11. mai 2012Rapport 2. kvartal 2012: 10. august 2012Rapport 3. kvartal 2012: 7. november 2012   Ordinær generalforsamling: 11. mai 2012        .   Det tas forbehold om endring av […]