Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Financial calendar 2012

Report Q4 2011: 16 February 2012Report Q1 2012: 11 May 2012Report Q2 2012: 10 August 2012Report Q3 2012: 7 November 2012   Annual General Meeting: 11 May 2012.   Dates are subject to change.   More information related to the […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 19 August 2011 through a trader bought 100,000 shares in its own company at a price of NOK 133,3406 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 19. august 2011 gjennom megler kjøpt 100.000 egne aksjer til kurs NOK 133,3406 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 18. august 2011 gjennom megler kjøpt 136.491egne aksjer til kurs NOK 139,1224 pr. aksje.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den 13. mai 2011 som ga fullmakt til å øke antall […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 18 August 2011 through a trader bought 136,491 shares in its own company at a price of NOK 139.1224 per share.   The shares are bought in accordance with a decision at the company’s Annual General […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 16. august 2011 gjennom megler kjøpt 58.000 egne aksjer til kurs NOK 145,4878 pr. aksje.   Schibsted ASA eier etter dette 527.055 egne aksjer.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 16 August 2011 through a trader bought 58,000 shares in its own company at a price of NOK 145.4878 per share.   Schibsted ASA now holds 527,055 treasury shares.   The shares are bought in accordance […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 15. august 2011 gjennom megler kjøpt 55.000 egne aksjer til kurs NOK 150,1674 pr. aksje.   Schibsted ASA eier etter dette 469.055 egne aksjer.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 15 August 2011 through a trader bought 55,000 shares in its own company at a price of NOK 150.1674 per share.   Schibsted ASA now holds 469,055 treasury shares.   The shares are bought in accordance […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 12. august 2011 gjennom megler kjøpt 100.000 egne aksjer til kurs NOK 146,3021 pr. aksje.   Schibsted ASA eier etter dette 414.055 egne aksjer.   Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling den […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 12 August 2011 through a trader bought 100,000 shares in its own company at a price of NOK 146.3021 per share. Schibsted ASA now holds 414,055 treasury shares.   The shares are bought in accordance with […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 2. kvartal 2011

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst […]