This website uses cookies We use cookies to further personalize and enhance the user experience, conduct analytical research - for example, counting visits and traffic sources - place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookies legal

Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Presentasjonsmateriell

Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, holder en presentasjon på SEB Nordic Seminar 2014 i København i dag. Presentasjonsmateriellet fra konferansen følger vedlagt. Oslo, 9. januar 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Schibsted ASA (SCH) – Presentation material

CFO Trond Berger today holds a presentation at SEB Nordic Seminar 2014 in Copenhagen. Please find attached the presentation material. Oslo, 9 January 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP Investor Relations   This information is subject of the disclosure requirements acc. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger eiendom i Bergen

Schibsted Media Group har inngått avtale om salg av Bergens Tidendes kontorbygg i Krinkelkroken 1 i Bergen sentrum for NOK 350 mill. Bygningen består hovedsakelig av kontorarealer, til sammen 9563 kvadratmeter brutto. Transaksjonen vil etter planen bli gjennomført i 4. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted divests real estate in Bergen

Schibsted Media Group has entered into an agreement to sell the Bergens Tidende office building at Krinkelkroken 1 in the centre of Bergen for NOK 350 million. The building mainly consists of office space, totally gross 9563 square meters. The […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

I forbindelse med Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram ble det 16. mai annonsert at 98.955 egne aksjer ble overført til ansatte i konsernet. Tildelingen av 377 av disse aksjene vil bli reversert, og aksjene vil bli tilbakeført til Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

In connection with Schibsted Media Group’s performance based share purchase program it was on 16 May 2013 announced that 98,955 treasury shares were transferred to employees of the Group. The allotment of 377 of these shares will be reversed, and […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Justert antall aksjer

Schibsted viser til melding publisert 10. desember 2013 i forbindelse med Aksjeordning for ansatte. Det er gjort en justering av antall aksjer solgt av Schibsted ASA. Det justerte antallet er 11.837. Schibsted eier etter dette 654.698 egne aksjer. Oslo, 11. […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Adjusted number of shares

With reference to the notification published 10 December 2013 regarding Employee share offering, an adjustment has been made to the number of shares sold by Schibsted ASA. The adjusted number is 11,837. Schibsted holds, after this, 654,698 own shares. Oslo, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Aksjeordning for ansatte

Ansatte i Schibsted Media Group har i år, som tidligere år, fått tilbud om å kjøpe aksjer i Schibsted ASA for inntil NOK 6.000 til en rabattert kurs. Kursen ble fastsatt til sluttkurs 4. desember 2013 minus 20 prosent rabatt, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Employee share offering

The employees of Schibsted Media group have this year, as in previous years, been offered to buy shares in Schibsted ASA for up to NOK 6,000 at a discounted price. The price was equal to the closing price on 4 […]

Schibsted ASA (SCH) – Etalering av online rubrikk joint ventures gjennomført

Schibsted Media Group kunngjorde 30. september 2013 etableringen av SnT Classifieds, et 50/50-joint venture med Telenor, som skal tilby online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Samtidig ble det kunngjort at Telenor går inn som likeverdig […]

Schibsted ASA (SCH) – Establishment of new online classifieds joint ventures completed

On 30 September 2013 Schibsted Media Group announced the establishing of SnT Classifieds, a 50/50 joint venture together with Telenor, to provide online classifieds services in selected key markets in South America and Asia. At the same time it was […]