Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted, Telenor og Singapore Press Holdings inngår samarbeid om satsing på digitale rubrikkannonser

Schibsted Media Group og Telenor etablerer et joint venture som skal tilby høykvalitets online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte nøkkelmarkeder i Sør-Amerika og Asia. Det nye selskapet får navnet SnT Classifieds. Samtidig går Telenor inn som likeverdig partner i 701 […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted, Telenor and Singapore Press Holdings join forces to expand in online classifieds

Schibsted Media Group and Telenor are teaming up in a joint venture to provide high-quality online classified services to people in selected key markets in South America and Asia. The new company will be called SnT Classifieds. At the same […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted selger den baltiske virksomheten til ledelsen og lokale investorer

Schibsted Media Group har inngått avtale om å selge den baltiske virksomheten Eesti Meedia (EM) til en gruppe dannet av ledelsen i EM. Gruppen har finansiell støtte fra lokale estiske investorer, med Margus Linnamäe i spissen. – Schibsted har eid […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted sells Baltic operations to management and local investors

Schibsted Media Group has agreed on selling the Baltic operations in Eesti Meedia (EM) to a group formed by management of EM. The group is supported financially by local Estonian investors, headed by Margus Linnamäe. – Schibsted has owned Eesti […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted kjøper Compricer.se, og tar en ledende posisjon innenfor privatøkonomi på nettet i Sverige

Schibsted Media Group har inngått avtale om å kjøpe Compricer.se, som er en nettbasert markedsplass for tjenester innenfor privatøkonomi. Compricer vil være en del av Schibsted Tillväxtmedier, og passer strategisk godt med den eksisterende porteføljen av hurtigvoksende privatøkonomitjenester i virksomheten. […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted takes a leading position in Swedish online personal finance by acquiring Compricer.se

Schibsted Media Group has agreed to acquire the personal finance market place Compricer.se. Compricer will be a part of Schibsted Tillväxtmedier, and is a good strategic fit with the existing portfolio of fast growing personal finance oriented online companies in […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 2. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 4,0 milliarder kroner. Den underliggende veksten var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 15 prosent. Brutto driftsresultat (EBITDA) var […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q2 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q2 2013 report, which shows operating revenues of NOK 4.0 billion. The underlying revenue growth was 2 percent. The Online classifieds segment increased underlying revenues with 15 percent. The gross operating profit (EBITDA) was […]

Schibsted ASA (SCH) – Finansiell kalender 2014

Rapport 4. kvartal 2013: 13. februar 2014 Rapport 1. kvartal 2014: 7. mai 2014Rapport 2. kvartal 2014: 18. juli 2014Rapport 3. kvartal 2014: 30. oktober 2014 Ordinær generalforsamling: 7. mai 2014.        . Det tas forbehold om endring av datoene. Mer […]

Schibsted ASA (SCH) – Financial calendar 2014

Report Q4 2013: 13 February 2014Report Q1 2014: 7 May 2014Report Q2 2014: 18 July 2014Report Q3 2014: 30 October 2014 Annual General Meeting: 7 May 2014. Dates are subject to change. More information related to the quarterly releases at […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2013 19. juli 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 19. juli 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q2 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q2 2013 report on 19 July 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 19 July 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]