Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back, correction

Reference to release publised 28 June 2011 at 08:00 CET. Corrected number of acqured shares: Schibsted ASA has on 27 June 2011 through a trader bought 53,000 shares in its own company at a price of NOK 156,2455 per share. […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Schibsted ASA har den 27. juni 2011 gjennom megler kjøpt 50.000 egne aksjer til kurs NOK 156,2455 pr. aksje.   Samme dag har Schibsted ASA kjøpt […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Schibsted ASA has on 27 June 2011 through a trader bought 50,000 shares in its own company at a price of NOK 156,2455 per share.   […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 24. juni 2011 gjennom megler kjøpt 36.760 egne aksjer til kurs NOK 155,1042 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 138.413 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.   Aksjene er kjøpt i […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 24 June 2011 through a trader bought 36,760 shares in its own company at a price of NOK 155,1042 per share. Schibsted ASA now owns 138,413 own shares, of which 39,500 are owned through Bergens Tidende […]

Schibsted ASA (SCH) – Forlengelse av avtale om økonomisk eksponering mot Polaris Media

Schibsted Media Group har siden 2009 hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda AS om økonomisk eksponering mot 17.751.236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene. Avtalen er forlenget med fire måneder fra og med i dag, 30. mai 2011.   Bakgrunnen […]

Schibsted ASA (SCH) – Extended Agreement Regarding Financial Exposure to Polaris Media

Since 2009, Schibsted Media Group has had an total return swap agreement with SEB Enskilda AS regarding the financial exposure to 17,751,236 shares, equal to 36.3% of the shares. The agreement has been prolonged with four months as of today, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – egne aksjer

Ved fusjonen mellom Schibsted og Media Norge, gjøres som tidligere meldt 2/3 av betalingen i form av aksjer i Schibsted ASA. I den forbindelse overføres i disse dager 3.981.184 aksjer i Schibsted ASA til de tidligere minoritetsaksjonærene i Media Norge […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory Notification of Trade – treasury shares

In connection with of Schibsted and Media Norge, 2/3 of the proceeds will be paid with shares in Schibsted ASA, as previously annonuced. Thus 3,981,184 shares in Schibsted ASA are transferred to the former minority holders of Media Norge ASA. […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Styremedlem i Schibsted Eva Berneke har 16. mai 2011 kjøpt 2.125 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 164,9523 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 2.125.   Oslo, 18. mai 2011SCHIBSTED ASA   Jo Christian […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Primary insider Eva Berneke, member of the Board of Directors of Schibsted ASA, has on 16 May 2011 acquired 2,125 shares in Schibsted ASA at an average price of NOK 164,9523 per share. After this transaction Eva Berne holds 2,125 shares in the company.   Oslo, 18 […]

Schibsted ASA (SCH) – Aftonbladet hever løssalgsprisen

Aftonbladet har besluttet å heve løssalgsprisen mandag til lørdag fra SEK 11,00 til SEK 12,00 med virkning fra i dag, 16. mai 2011.   Prisendringen vil ha en positiv tolvmånederseffekt på driftsresultatet (EBITDA) på i størrelsesorden SEK 60-70 mill., basert […]