Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group tar full kontroll over spanske online rubrikk-virksomheter

Schibsted Media Group er blitt enig med sin spanske partner Primerama om å kjøpe deres 23,77 prosent av Anuntis Segundamano, det ledende online rubrikk-selskapet innenfor torget-annonser, biler og eiendom i Spania. Etter transaksjonen vil Schibsted eie 100 prosent av Anuntis […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted Media Group takes full control of Spanish Online classifieds operations

Schibsted Media Group has agreed with its Spanish partner Primerama to acquire their 23.77% of Anuntis Segundamano, the leading generalist, cars and real estate online classifieds company in Spain. After the transaction Schibsted will own 100 percent of Anuntis Segundamano. […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble 19. juni 2013 innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, og […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

In connection with an earlier option program for key employees, 7,500 options with the right to acquire 9,420 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 19 June 2013. There is a maximum gain that the option holders […]

Schibsted ASA (SCH) – Investordager 2013 i London og New York

Schibsted Media Group vil avholde investordager i London 9. oktober og i New York 10. oktober 2013. Det blir en gjennomgang av Schibsteds strategi og presentasjon av utviklingen i ulike virksomheter, markeder samt andre aktuelle tema. Flere detaljer blir annonsert […]

Schibsted ASA (SCH) – Investor Days 2013 in London and New York

Schibsted Media Group will hold Investor Days in London 9 October and in New York 10 October 2013. The programme will cover a strategic update of Schibsted’s operations, and include indepth presentations on the development of the business segments, market […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2013. Samtidig er det tildelt aksjer i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2010. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase programs

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in the Group’s performance based share purchase program for 2013. At the same time, allotment in connection with final settlement of the program for 2010 is made. In the share purchase programs, […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Konserndirektør Sverre Munck har 10. mai 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 240,52 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck inkludert nærstående 14.926 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 13. mai 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

EVP Sverre Munck on 10 May 2013 sold 5,000 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 240.52 per share. After the transaction, Munck including close affiliates holds 14,926 shares in Schibsted ASA. Oslo, 13 Mai 2013SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – ordinær generalforsamling 30. april 2013

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 30. april 2013 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Godkjennelse av årsregnskap for 2012 (sak 4)Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2012 og balanse per 31. desember 2012 for Schibsted ASA […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual General Meeting 30 April 2013

The Annual General Meeting of Schibsted ASA was held on 30 April 2013 in the Company’s premises at Apotekergaten 10 in Oslo. Approval of the annual financial statements for 2012 (item 4)The General Meeting approved the Board’s proposal regarding the […]