Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til generalforsamling 2011

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 13. mai 2011 kl. 11.00. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag.     Oslo, 15. april 2011SCHIBSTED ASA   Denne […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2011

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2011 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises in Apotekergaten 10, Oslo, on Friday 13 May, 2010 at 11.00 am CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 5. april 2011 gjennom megler kjøpt 20.000 egne aksjer til kurs NOK 164,7342 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.082.837 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.   Aksjene er kjøpt i […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 5 April 2011 through a trader bought 20,000 own shares at a price of NOK 164.7342 per share. Schibsted ASA now owns 4,082,837 own shares, of which 39,500 are owned through Bergens Tidende AS.   The […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 4. april 2011 gjennom megler kjøpt 80.000 egne aksjer til kurs NOK 163,4809 pr. aksje. Schibsted ASA eier etter dette 4.062.837 egne aksjer, hvorav 39.500 er eid gjennom Bergens Tidende AS.   Aksjene er kjøpt i […]

Schibsted ASA (SCH) – Share buy-back

Schibsted ASA has on 4 April 2011 through a trader bought 80,000 shares in its own company at a price of NOK 163,4809 per share. Schibsted ASA now owns 4,062,837 own shares, of which 39,500 are owned through Bergens Tidende […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2010 vedtatt

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2010. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 18. februar 2011.   Oslo, 1. april 2011SCHIBSTED ASA   Jo Christian SteigedalIR-direktør   […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of Annual Accounts 2010

The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2010. There are no changes in the income statement or equity compared with the preliminary annual figures disclosed 18 February 2011.Oslo, 1 April 2011SCHIBSTED ASAJo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Fusjon mellom Schibsted og Media Norge godkjent

Generalforsamlingen i Media Norge ASA har i dag med stort flertall godkjent en fusjon mellom Schibsted og Media Norge ASA. Fusjonen sikrer Media Norges publisistiske fundament og bygger opp om Schibsted Media Group og Media Norges strategiske ambisjoner.   Kun aksjonærer […]

Schibsted ASA (SCH) – Merger of Schibsted and Media Norge approved

The General Meeting of Media Norge ASA has today, with a large majority, approved a merger between Schibsted and Media Norge ASA. The merger secures the editorial platform of Media Norge and supports the strategic ambitions of Schibsted Media Group […]

Schibsted ASA (SCH) – Konsernregnskap per 31.12.2010

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 4. kvartal 2010, som viser driftsinntekter på 3,71 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement per 31.12.2010

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } } Today Schibsted ASA (SCH) released its Q4 2010 report, which shows operating revenues of NOK 3.71 billion, underlying a growth of 5 per cent compared to […]