Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 1. kvartal 2013

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 1. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 274 millioner kroner. Før online rubrikk i investeringsfase var EBITDA 514 millioner kroner, sammenlignet med […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q1 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q1 2013 report, which shows operating revenues of NOK 3.7 billion. The gross operating profit (EBITDA) was NOK 274 million. Excluding Online classifieds Investment phase, the EBITDA was NOK 514 million, compared to NOK […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2013

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2013 30. april 2013. Offentliggjøring av kvartalstallTidspunkt: 30. april 2013 kl 07.00Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir. Resultatpresentasjon […]

Schibsted ASA (SCH) – Invitation to the presentation of Q1 2013 Results

We hereby invite you to participate at the presentation of the Schibsted Media Group Q1 2013 report on 30 April 2013. Quarterly Earnings ReleaseTime: 30 April 2013 at 07.00 CETInterim report, presentation materials, and spreadsheet with key figures and analytical […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til Generalforsamling 2013

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2013 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, tirsdag 30. april 2013 kl. 10.30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 5. april 2013SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2013

Notice of Schibsted ASA’s Ordinary General Meeting 2013 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Tuesday 30 April, 2013 at 10:30 AM CET. Printed version of the notice is […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2012 publisert

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASAs årsrapport for 2012 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no/Rapport-2012. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2012 published

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Schibsted ASA’s annual report for 2012 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site www.schibsted.com/Report-2012. A PDF version […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2012 vedtatt

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2013. Oslo, 21. mars 2013SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of annual accounts 2012

The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2012. There are no changes in the income statement or equity compared with the preliminary annual figures disclosed 13 February 2013. Oslo, 21 March 2013SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – opsjonsinnløsning

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 21. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – exercise of options

In connection with an earlier option program for key employees, 52,500 options with the right to acquire 65,940 shares in Schibsted ASA at NOK 51.00 were exercised on 21 February 2013. There is a maximum gain that the option holders […]